پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز صورت گرفت:

ارایه 15 نرم افزار بانکداری الکترونیک در نمایشگاه جیتکس

خبرهای بانکی - مدیر عامل شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورزگفت: این شرکت بیش از 15 عنوان نرم افزار مختلف بانکداری الکترونیکی را در نمایشگاه جیتکس عرضه کرده است که استقبال مخاطبین در سطوح کارشناسی و مدیران حاضر در نمایشگاه از یک شرکت ایرانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی جای خوشحالی دارد.

مدیر عامل شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورزگفت: این شرکت نرم افزارهایی بیش از 15 عنوان نرم افزار مختلف بانکداری الکترونیکی را در نمایشگاه جیتکس عرضه کرده است که استقبال مخاطبین در سطوح کارشناسی و مدیران حاضر در نمایشگاه از یک شرکت ایرانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی جای خوشحالی دارد.

به گزارش خبرهای بانکی، سی و پنجمین دوره نمایشگاه جیتکس این روزها در حال برگزاری است و به نظر میرسد مجموعه ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی نیز، متأثر از فضای کشور و منطقه پس از تحریم، دوباره به صورت هدفمند در بازارهای منطقه ای و جهانی حضور پیدا کرده اند. حضور چندین شرکت ایرانی بصورت مستقل و همچنین راه اندازی پاویون ایران که با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه برپاشده است و تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه های مرتبط با نمایشگاه جیتکس در آن حضور دارند، از نشانه های این تغییر است.

یکی از شرکتهایفعال در این دوره از نمایشگاه جیتکس که در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی فعالیت میکند،شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورزاست، که در یک غرفه مستقل محصولات و خدمات نرم افزاری خود را به مخاطبین ارائه میکند.

مسعود آتشی مدیرعامل این شرکت مهمترین دلیل حضور شرکت متبوع خود را در این رویداد بین المللی، معرفی خدمات و محصولات نرم افزاری حوزه بانکداری الکترونیکی تولیدی توسط کارشناسان زبده داخلی شرکت گسترش به مخاطبین و علاقمندان خارجی حاضر در نمایشگاه با تأکید بر راه حل ها و راهکارهایی با استاندارد جهانی بازار کشورهای اسلامی منطقه می داند.

آتشی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکتگسترش نرم افزارهایی بیش از 15 عنوان نرم افزار مختلف بانکداری الکترونیکی را در این نمایشگاه عرضه کرده است که استقبال مخاطبین در سطوح کارشناسی و مدیران حاضر در نمایشگاه از یک شرکت ایرانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای خود ما هم جای تعجب و خوشحالی دارد.

وی در رابطه با اینکه آیا این اهداف در نمایشگاههای داخلی قابلدسترس نیستند گفت: مطمئنا حضور در بازار داخلی بخش مهمی از فعالیت ها و برنامه های شرکت گسترش است، اما با توجه به اینکه محصولات و خدمات تولیدی ما قابلیت رقابت با نمونه های خارجی خصوصا برای بازار بانکی کشورهای اسلامی را داراست، امیدواریم حضور در این گونه نمایشگاه ها فتح بابی باشد برای یک حضور جدی و مستمر در بازار نرم افزاری منطقه و کشورهای اسلامی.

مدیرعامل شرکت گسترش، فضای بوجود آمده پس از توافقات بینالمللی اخیر و دوران پسا تحریم را یک موقعیت مناسب و حیاتی برای شرکتهای فعال و توانمند در کشور دانست تا با توجه به تجارب سختی که در زمان تحریمهای ناعادلانه بینالمللی از سر گذارندهاند و قابلیتهایی که با وجود تمام سختگیری ها و کمبودهای قبلی بدست آوردهاند، حضوری فعالانه و هدفمند در عرصه بینالمللی داشته باشند.

آتشی مهمترین محصولات و خدمات شرکت خود در این نمایشگاه نرمافزارهای CRM ، موبایل بانک و اینترنت بانک و همچنین سامانه اعتبارات خرد بانکی برشمرد. وی همچنین شرکت در گردهماییهای آتی حوزه آی سی تی در کشور و منطقه، تبلیغات گسترده تر و یافتن نماینده فروش معتبر در کشورهای منطقه را از برنامههای آتی شرکتش برای ارائه محصولات و خدماتتان در بازارهای جهانی دانست.

این فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در پایان خاطرنشان ساخت: مهمترین چالش و مشکلات شرکتهایی همچون ما برای حضور در بازارهای جهانی اطلاعرسانی دقیق و صحیح از محصولات و خدمات ارائهشده است.

مدیر عامل شرکتگسترش فناوری های نوین کشاورزگفت: شرکتگسترش نرم افزارهایی بیش از 15 عنوان نرم افزار مختلف بانکداری الکترونیکی را در نمایشگاه جیتکس عرضه کرده است که استقبال مخاطبین در سطوح کارشناسی و مدیران حاضر در نمایشگاه از یک شرکت ایرانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی جای خوشحالی دارد.

به گزارش خبرهای بانکی، سی و پنجمین دوره نمایشگاه جیتکس این روزها در حال برگزاری است و به نظر میرسد مجموعه ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی نیز، متأثر از فضای کشور و منطقه پس از تحریم، دوباره به صورت هدفمند در بازارهای منطقه ای و جهانی حضور پیدا کرده اند. حضور چندین شرکت ایرانی بصورت مستقل و همچنین راه اندازی پاویون ایران که با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه برپاشده است و تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه های مرتبط با نمایشگاه جیتکس در آن حضور دارند، از نشانه های این تغییر است.

یکی از شرکتهایفعال در این دوره از نمایشگاه جیتکس که در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی فعالیت میکند،شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورزاست، که در یک غرفه مستقل محصولات و خدمات نرم افزاری خود را به مخاطبین ارائه میکند.

مسعود آتشی مدیرعامل این شرکت مهمترین دلیل حضور شرکت متبوع خود را در این رویداد بین المللی، معرفی خدمات و محصولات نرم افزاری حوزه بانکداری الکترونیکی تولیدی توسط کارشناسان زبده داخلی شرکت گسترش به مخاطبین و علاقمندان خارجی حاضر در نمایشگاه با تأکید بر راه حل ها و راهکارهایی با استاندارد جهانی بازار کشورهای اسلامی منطقه می داند.

آتشی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکتگسترش نرم افزارهایی بیش از 15 عنوان نرم افزار مختلف بانکداری الکترونیکی را در این نمایشگاه عرضه کرده است که استقبال مخاطبین در سطوح کارشناسی و مدیران حاضر در نمایشگاه از یک شرکت ایرانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برای خود ما هم جای تعجب و خوشحالی دارد.

وی در رابطه با اینکه آیا این اهداف در نمایشگاههای داخلی قابلدسترس نیستند گفت: مطمئنا حضور در بازار داخلی بخش مهمی از فعالیت ها و برنامه های شرکت گسترش است، اما با توجه به اینکه محصولات و خدمات تولیدی ما قابلیت رقابت با نمونه های خارجی خصوصا برای بازار بانکی کشورهای اسلامی را داراست، امیدواریم حضور در این گونه نمایشگاه ها فتح بابی باشد برای یک حضور جدی و مستمر در بازار نرم افزاری منطقه و کشورهای اسلامی.

مدیرعامل شرکت گسترش، فضای بوجود آمده پس از توافقات بینالمللی اخیر و دوران پسا تحریم را یک موقعیت مناسب و حیاتی برای شرکتهای فعال و توانمند در کشور دانست تا با توجه به تجارب سختی که در زمان تحریمهای ناعادلانه بینالمللی از سر گذارندهاند و قابلیتهایی که با وجود تمام سختگیری ها و کمبودهای قبلی بدست آوردهاند، حضوری فعالانه و هدفمند در عرصه بینالمللی داشته باشند.

آتشی مهمترین محصولات و خدمات شرکت خود در این نمایشگاه نرمافزارهای CRM ، موبایل بانک و اینترنت بانک و همچنین سامانه اعتبارات خرد بانکی برشمرد. وی همچنین شرکت در گردهماییهای آتی حوزه آی سی تی در کشور و منطقه، تبلیغات گسترده تر و یافتن نماینده فروش معتبر در کشورهای منطقه را از برنامههای آتی شرکتش برای ارائه محصولات و خدماتتان در بازارهای جهانی دانست.

این فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در پایان خاطرنشان ساخت: مهمترین چالش و مشکلات شرکتهایی همچون ما برای حضور در بازارهای جهانی اطلاعرسانی دقیق و صحیح از محصولات و خدمات ارائهشده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۲۹ ۱٤:۲۱:۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!