پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دیدار با یک گروه آلمانی:

بانک صنعت و معدن، آماده پوشش ریسک سرمایه‌گذاران

خبرهای بانکی-مدیرعامل بانک صنعت و معدن با یک گروه آلمانی دیدار و گفتوگو کرد. این گروه آلمانی که به گفته علی اشرفافخمی یک گروه از صنایع مختلف و دارای تجربه و دانش فنی است و به ایران سفر کرده، قرار است در زمینه پروژههای مختلفی همچون خودروسازی، پتروشیمی، مسائل زیستمحیطی و فناوریهای جدید همکاریهای بسیار خوبی با ایران داشته باشند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با یک گروه آلمانی دیدار و گفتوگو کرد. این گروه آلمانی که به گفته علی اشرفافخمی یک گروه از صنایع مختلف و دارای تجربه و دانش فنی است و به ایران سفر کرده، قرار است در زمینه پروژههای مختلفی همچون خودروسازی، پتروشیمی، مسائل زیستمحیطی و فناوریهای جدید همکاریهای بسیار خوبی با ایران داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)؛ افخمی در حاشیه این دیدار اظهار کرد: این شرکتها توانمندیهای بسیاری دارند و در گذشته نیز در ایران فعالیت میکردند و درحالحاضر نیز تمایل دارند تا در زمینههای مختلف مانند انرژیهای نو، برق، نیروگاهها، صنایع داروسازی، صنایع خودروسازی و کشاورزی دوباره در ایران فعالیت خود را آغاز کنند. به گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن، همکاری با این شرکتها بهصورت سرمایهگذاری مشترک با شرکای ایرانی بوده و بانک ما بهعنوان یک بانک تخصصی در تامین مالی پروژهها همکاری خواهد کرد. افخمی با اشاره به اینکه بانکهای آلمانی هم سرمایه مورد نیاز را تامین خواهند کرد، گفت: هرکدام از طرفین به میزان سهامشان در هر پروژهای وارد شوند سودآوری مشخصی دارند و سود آنها بستگی به پروژه و میزان آورده سرمایه آنها دارد. وی خاطرنشان کرد: قراردادهای ما، قراردادهای تجاری بینالمللی با حفظ منافع ملی خواهد بود.

تسهیل روابط مالی سرمایهگذاران اروپایی

در ادامه این نشست و در جلسه پرسش و پاسخ به میزبانی اعضای هیاتمدیره بانک صنعت و معدن با حضور هیات بازرگانی آلمانی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری ایران، به سرمایهگذاران آلمانی حاضر در جلسه گفت: بانک صنعت و معدن مشتاق معرفی فرصتهای بازار متنوع ایرانی و تسهیل روابط مالی سرمایهگذاران اروپایی بهویژه آلمانی با ایران است. در این جلسه «شراگه» رییس اتاق بازرگانی ایالت نیدرساکسن با اشاره به سفر 4 روزهای که به ایران داشته از افخمی درباره فرصتهایی که بانک صنعت و معدن برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند، پرسید. مدیرعامل بانک صنعت و معدن دراین زمینه با معرفی اعضای هیاتمدیره بانک به حاضران جلسه از مشارکت بانک صنعت و معدن در 480 پروژه داخلی در مدت 2 سال اخیر سخن گفت. در ادامه «رنه هامون»، مدیرعامل اتاق مشترک ایران و آلمان اظهار کرد: بانک صنعت و معدن یکی از مهمترین بانکها برای سرمایهگذاران خارجی است، البته سرمایهگذاران آلمانی نیازمند همکاری بانکهای آلمانی خواهند بود و بانک صنعت و معدن در کنار بانکهای آلمانی میتواند به سرمایهگذاران کمک کند.وی همچنین از افخمی درباره نسبت سود بانکی سرمایهگذاری خارجی در ایران پرسید و با شوخی خواستار سود صفر درصدی در سرمایهگذاری با همکاری بانکهای ایرانی شد. افخمی نیز با اعلام بررسی پروژههای سرمایهگذاری و نتیجه پروژهها از پایینبودن نرخ سود سرمایهگذاری در ایران و سرمایهگذاری ارزان سخن گفت و روند متداول سرمایهگذاری با کمک بانکهای ایرانی را 70- 30درصد خواند. به این شکل که بانک صنعت و معدن حاضر است در مقابل 70درصد سرمایهگذاری 30درصد تسهیلات ارائه کند، البته این موضوع بسته به بررسی ریسک پروژه و نتیجه آن است. آمادگی بانک برای مشاوره سرمایهگذاران مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین خطاب به هیات آلمانی حاضر در جلسه از آمادگی این بانک برای مشاوره در سرمایهگذاری خبر داد. در ادامه جلسه افخمی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره بازار خودرو گفت: سرمایهگذاری خارجی در بازار خودروی ایران که از سوی دولت و بانکها حمایت میشود بسیار وابسته به نظر مدیران بازار خودروی ایران و مدیران آلمانی است.

ما در 30 سال گذشته بیشتر شاهد تردد خودروهای آلمانی در ایران بودهایم، اما هماکنون اگر به خیابانهای ایران نگاهی کرده باشید ماشینهای چینی و گاهی فرانسوی وجود دارند. به نظر میرسد بازار خودرو در ایران برای ورود شرکتهای بزرگ خودروی آلمان مثل مرسدس بنز و بیام دبلیو مشتاق باشد.

هدف باید بازارهای جهانی باشد

افخمی در ادامه درباره پوشش ریسک سرمایهگذاری در ایران از آمادگی بانک صنعت و معدن در این زمینه خبر داد و افزود: ایران با وجود 80میلیون جمعیت تحصیلکرده و بازار بزرگ و متنوع خواهان هدفگیری بازار جهانی است و سیاستهایی را نیز برای برقرارکردن امنیت در سرمایهگذاری خارجی اجرا میکند. آنچه در آمادگی ما برای مشارکت در سرمایهگذاری خارجی با اهمیت است قابلیت صادر شدن خدمات و کالاهایی است که از این مشارکت حاصل میشود، اگر چه بازار داخلی بزرگ و متنوع است، اما هدف باید بازار جهانی باشد.

در ادامه مدیرعامل اتاق ایران و آلمان از نگرانی سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری بلندمدت در ایران سخن گفت و با بیان خاطرهای اظهار کرد: در گذشته بین همکارانمان طنزی داشتیم که در ابتدا هر سرمایهگذار آلمانی پول به همراه میآورد و طرف دیگر مشارکت در سرمایهگذاری تجربهاش را در انتها طرف دیگر معامله است که پول را به همراه خواهد داشت و آلمانیها تنها تجربه را. امیدواریم سرمایهگذاری در ایران به این شکل انجام نشود. در پایان افخمی در پاسخ به وجود تسهیلات مالی سرمایهگذاری بلندمدت در ایران با اشاره به نبود صندوق سرمایهگذاری در ایران گفت: متاسفانه هنوز صندوق سرمایهگذاری در ایران وجود ندارد البته مسئولان تشکیل چنین صندوقی را در اولویت برنامههای اقتصادی ایران قرار دادهاند. همانطور که هنوز یک آلمانی نمیتواند حسابی در بانک ایرانی باز کند، ایرانیها هم قادر نیستند حساب بانکی در آلمان داشته باشند که معتقدم بعد از لغو تحریمها این مشکل سریعتر حل میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱٦ ۱۱:۱٤:٣٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!