پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در مردادماه 94 اتفاق افتاد:

کاهش 7‌درصدی قیمت سکه و افزایش 6.6 درصدی نرخ دلار

خبرهای بانکی-شاخصهای ماهانه اقتصادی بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده نشان میدهد که در مرداد 94 نسبت به مرداد 93، نرخ سکه با کاهش 7.1 درصدی و نرخ دلار با افزایش 6.6 درصدی مواجه شده است

شاخصهای ماهانه اقتصادی بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده نشان میدهد که در مرداد 94 نسبت به مرداد 93، نرخ سکه با کاهش 7.1 درصدی و نرخ دلار با افزایش 6.6 درصدی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)؛ اين شاخصها نشان ميدهد كه در پنج ماهه اول سال 94 نسبت به پنج ماهه اول سال 93 نيز نرخ متوسط سكه 5.1 درصد و نرخ دلار با 4.1 درصد افزايش همراه بوده است.

كاهش قيمت سكه

در مرداد ماه 1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به 8822936 ريال و با طرح جديد به 8837828 ريال رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هر كدام 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هركدام 7.1 درصد كاهش نشان ميدهد.

در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 9182173 ريال و با طرح جديد 9200034 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 بهترتيب 5.0 درصد و 5.1 درصد كاهش يافته است.

افزايش نرخ دلار

در مرداد ماه 1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران بهترتيب 33368 ريال و 36875 ريال بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 1.7 درصد و 0.8 درصد افزايش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 6.6 درصد افزايش و يورو 12.5درصد كاهش داشته است.

در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران بهترتيب 33203 ريال و 36795 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار 4.1درصد افزايش و يورو 15.6 درصد كاهش داشته است.

شاخص بها

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مرداد ماه 1394 به عدد 4/224 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل 0.1 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.6 درصد افزايش يافته است.

شاخص بهاي توليدكننده نيز در مرداد ماه 1394 به عدد 216.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.8 درصد و 5.6 درصد افزايش يافته است.

همچنين شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در مرداد ماه 1394 به عدد 231.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.5 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر، متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 223.2 بالغ شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 15.1درصد افزايش نشان ميدهد. متوسط شاخص بهاي توليدكننده در ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 213.0 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد افزايش نشان ميدهد. متوسط شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 237.3 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.7 درصد كاهش نشان ميدهد.

كاهش 26درصدي سهام معامله شده

در مرداد ماه 1394 بالغ بر 9.7ميليارد سهم به ارزش 23.1 هزارميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و ارزش سهام معامله شده بهترتيب به اعداد 159.8 و 122.6 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 50.0 درصد و 39.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 13.9 درصد و 26.1درصد كاهش داشته است.

در پنج ماهه اول سال 1394 حدود 77.8 ميليارد سهم به ارزش 151.5 هزارميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و ارزش سهام معامله شده بهترتيب به اعداد 255.0 و 160.6 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 از نظر تعداد 20.7 درصد افزايش و از لحاظ ارزش 49.5 درصد كاهش نشان ميدهد.

شاخص دستمزد كارگران ساختماني

همچنين شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مرداد ماه 1394 به عدد 244.9 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 بهترتيب 0.6 درصد و 13.2 درصد افزايش داشته است. در اين ماه شاخص دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني بهترتيب به اعداد 223.8 و 242.7 رسيد كه نسبت به ماه قبل هركدام 0.4درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 9.7 درصد و 7.9 درصد افزايش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد كارگران ساختماني در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 241.0 رسيد كه در مقايسه با سال قبل 15.0درصد افزايش نشان ميدهد. در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط شاخصهاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني بهترتيب به اعداد 220.4 و 239.5 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 به ترتيب 11.4درصد و 9.8 درصد افزايش داشته است.

فروش سفته و برات

در مرداد ماه 1394 بالغ بر 129.7 ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل 3.2 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.9 درصد افزايش يافته است.

در پنج ماه اول سال 1394 حدود 574.2 ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 18.8 درصد افزايش نشان میدهد.

سفته و برات واخواست شده

طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده بهترتيب به اعداد 51.3 و 18.5 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد 8.9 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 28درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 9.4 و 72.9 درصد كاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در مرداد ماه 1394 به عدد 36 رسيد. عدد شاخص مذكور در مرداد ماه 1393 معادل 120.8 بوده است.

در پنج ماه اول سال 1394 حدود 3.8 هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل621 ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 48.9 و 35.3 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 63.1 و 64.9 درصد كاهش نشان ميدهد.

شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در پنج ماه اول سال 1394 به عدد 79.9 رسيد. عدد شاخص مذكور در پنج ماه اول سال 1393 معادل 71.9 بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱٣ ٠۹:۱٧:۲٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!