پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یلن پناهگاه را تخلیه کرد

عقب‌نشینی اونس با تقویت دوباره دلار

خبرهای بانکی-بازارهای جهانی همچنان بیش از هر چیزی به موضوع افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو توجه دارند.

بازارهای جهانی همچنان بیش از هر چیزی به موضوع افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو توجه دارند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی نیوزبانک به نقل از دنیای اقتصاد، با گذشت یک هفته از انتشار بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در آن به دست نخورده ماندن نرخ بهره اشاره شده بود، بازارها همچنان پیگیر دادههای جدید در این رابطه هستند. جدیدترین داده، سخنانروزپنجشنبه رئیس بانک مرکزی آمریکا و آمار روز جمعه از میزان تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده است که بازارهای کالایی و مالی را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که سخن گفتن دوباره جنت یلن از افزایش نرخهای بهره و دادههای خوب از رشد آمریکا، دلار را تقویت کرده است، طلا و بازارهای سهام آسیایی تحت فشار قرار گرفتهاند.


هر اونس فلز زرد که روزهای دوشنبه و سهشنبه روی قیمتهای 1133 و 1124 دلار ایستاده بود، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به قیمتهای 1130 و 1154 دلار ایستاد تا پس از این فراز و نشیب جالب در طول این 4 روز وارد آخرین روز کاری هفته یعنی جمعه شود.

افت 9 دلاری اونس در روز سهشنبه عمدتا ناشی از عوامل خارجی افزایشی و نبود تقاضا برای طلا بهعنوان سرمایه امن بود. در دومین روز هفته رشد شاخص دلار، فشار فروش را در بازار افزایش داد. افت بهای نفت خام نیز عامل تکمیلکننده افت شد. این در حالی بود که بازارهای سهام شاهد ریسک گریزی بودند. پایگاه اینترنتی کیتکو نوشته که طلا در این روز بهعنوان یک کالای خام عمل کرد، نه پناهگاه سرمایه. سهشنبه بازارهای سهام آمریکا به شدت افت کردند؛ چراکه معاملهگران نگرانی خود درباره رشد اقتصاد جهان و عدم قطعیت مربوط به موضوع افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو را بروز دادند. بازارهای سهام اروپا نیز در این روز تضعیف شدند. البته بازارهای سهام آسیا شاهد رشد بودند.

شاخص شانگهای در این روز 9/ 0 درصد رشد کرد.اما روند روز چهارشنبه متفاوت بود. اونس در این روز تحت تاثیر «پوشش کوتاه مدت» و «شناسایی سود» معاملهگران رشد کرد، ولی ادامه افت قیمت نفت، رشد فلز زرد را محدود کرد. در سومین روز هفته پوشش کوتاه مدت در معاملات آتی و شناسایی سود در معاملات آنی قابل مشاهده بود؛ روندی که ناشی از فشار فروش روزهای دوشنبه و سهشنبه شکل گرفته گرفته بود. روز چهارشنبه بهرغم انتشار گزارشی مبنی بر رشد سهام شرکتهای نفتی ایالاتمتحده، بهای نفت تضعیف شد. این امر میتواند به آن معنا باشد که نفت ضعیف خواهد ماند. مهمترین داده روز چهارشنبه میزان تولید چین بود که ارقام خوبی نداشت. شاخص کائیکسین که یک شاخص مدیران خرید بخش تولید است برای ماه سپتامبر 47 واحد اعلام شد که کمترین میزان در 5/ 6 سال گذشته است.

این رقم در ماه آگوست 3/ 47 واحد اعلام شده بود. شاخص سهام شانگهای روز چهارشنبه حدود 2 درصد سقوط کرد. بازارهای سهام استرالیا نیز تحت تاثیر نگرانیهای چینی با افت شدید روبهرو شدند. همزمان PMI مرکب منطقه یورو برای ماه سپتامبر 9/ 53 واحد اعلام شد که بسیار کمتر از انتظارات بود. با این همه بازارهای سهام اروپا در این روز با رشد مواجه شدند. PMI اولیه ایالاتمتحده نیز چهارشنبه 53 واحد اعلام شد که نسبت به ماه آگوست روی کمترین میزان در 22 ماه گذشته دست نخورده مانده بود. البته این داده همسو با انتظارات بود.

اما روز پنجشنبه روز اوج طلا در هفته گذشته بود. اونس در این روز تحت تاثیر پوشش کوتاهمدت قوی و تشدید تقاضا برای طلا بهعنوان سرمایه امن به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته رسید. آنچه تقاضا برای طلا را تشدید کرد، ادامه افت شاخصهای سهام آمریکا بود. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع بندی روز پنجشنبه خود نوشته است که بازار طلا در این روز شاهد سفارشهای «خرید توقفی» بود. خرید توقفی، سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. خرید در قیمت تعیین شده توسط کاربر که بالاتر از قیمت عرضه فعلی است.

سفارش خرید توقفی در واقع دستوری برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت بازار است با این پیشبینی که اگر قیمت بتواند به آن حد برسد، از آن پس رو به صعود گذاشته و فراتر خواهد رفت. پنجشنبه وقتی قیمت آتی برای تحویل در ماه دسامبر از مرز 1141 دلار عبور کرد، سفارش خریدهای توقفی رشد قابلملاحظهای کرد.بازارهای سهام جهان در چهارمین روز کاری وضعیت یکپارچهای نداشتند. در حالی بازارهای سهلام آمریکا به افت خود ادامه میدادند، شاخص نیکی ژاپن نیز پس از سه روز تعطیلی 3درصد افت کرد، اما شاخص شانگهای 1 درصد رشد کرد. درهرحال، اتفاق مهم روز سخنرانی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو در گروه «فیلیپ گمبل مموریال» بود که در آن دوباره بر افزایش نرخهای بهره در آینده نزدیک تاکید شد.

روز جمعه بازارهای سهام آسیا با نگرانی از افزایش نرخهای بهره آمریکا رو به افت گذاشتند؛ اما بازارهای سهام اروپا که به این باور رسیده بودند که افتهای ناشی از رسوایی فولکس واگن بیش از اندازه بوده، رو به رشد گذاشتند. همزمان دلار آمریکا دوباره تقویت شد تا فلز زرد باز تحت فشار قرار بگیرد. اونس روز جمعه را با نوسانهای کاهشی آغاز کرد و تا ساعت 4 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1144 دلار رسید. در این ساعت میزان نهایی رشد آمریکا در سه ماه دوم سال 2015 اعلام شد که اندکی بهتر از انتظارات بود تا قیمت فلز زرد تحت فشار بماند. اونس روز گذشته تا ساعت 7 بعدازظهر به وقت تهران در همان قیمت1144 دلار بود؛ گرچه هم اکنون که شما این گزارش را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی اونس در هفته گذشته رقم خورده باشد.

میزان رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در دومین فصل سال جاری میلادی 9/ 3 درصد اعلام شده است که داده خوبی در نظر گرفته میشود. هر داده خوبی احتمال افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو را بیش از پیش تقویت میکند و هر داده بدی میتواند تردیدها را در این مورد ادامه دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره وجوه فدرال در سال جاری میلادی برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته با رشد روبهرو خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/٠٤ ٠۹:۵٦:٠٠

اخبار مرتبط