پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو سابق هیئت مدیره بورس و تحلیل گر بازار سرمایه:

اقتصاد ایران به منابع ارزی نیاز دارد نه ریال

نیوزبانک-اقتصاد ایران برای رشد نیاز به منابع ارزی دارد نه ریال. کشور با منابع ریالی نمیتواند به توسعه دست پیدا کند.

اقتصاد ایران برای رشد نیاز به منابع ارزی دارد نه ریال. کشور با منابع ریالی نمیتواند به توسعه دست پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی نیوزبانک به نقل از ایلنا، محمدرضا رهبر، عضو سابق هیئت مدیره بورس در نحوه سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، گفت: سرمایهگذاران خارجی قصد سرمایه گذاری در صنایع بزرگ ایران مانند خودروسازی، پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی و مخابرات را دارند. تمام این صنایع در بورس حضور دارند. در نتیجه سرمایهگذاران خارجی نیاز دارند که در بازار سرمایه ایران نیز حضور داشته باشند که در حال حاضر این بستر در حال فراهم شدن است.

رهبر ادامه داد: سرمایهگذاران خارجی به دو صورت میتوانند در بازار سرمایه حضور داشته باشند. یکی تامین منابع مالی به شکل خرید سهام یا تامین منابع مالی به صورت استقراض که منابع ارزان قیمت در اختیار شرکتها و صنایع قرار بگیرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه، افزود: اقتصاد ایران برای رشد نیاز به منابع ارزی دارد نه ریال. کشور با منابع ریالی نمیتواند به توسعه دست پیدا کند. سرمایهگذاران خارجی میتوانند به صورت سرمایهگذاری مشترک نیز در بخشهای معدنی، پتروشیمی و گاز حضور پیدا کنند.

رهبر اظهار داشت: در بلند مدت می توان شرایطی را فراهم کرد که خارجی ها هم بتوانند در در بورس ایران سهام بخرند و شرکتهای ما نیز بتوانند در بورسهای خارجی سهامشان را ارائه کنند. اگر دولت بستر حضور بانکهای خارجی را نیز فراهم کند نظام بانکی کشور نیز رقابتی میشود که به کاهش نرخ سود و کاهش بهای تمام شده تولید منجر میشود.

عضو سابق هیئت مدیره بورس در خصوص شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: بورس در حال حاضر در انتظار است و سرمایهگذاران دچار ابهام هستند. گزارش 3 ماهه شرکتها مطلوب نبوده و پیشبینی میشود گزارش 6 ماهه نیز مثبت نباشد. دولت باید در خصوص بودجه سال 95 ، نرخ تعرفهها، قیمت خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه، شفافسازی کند. این موارد بر بورس بسیار تاثیر گذار است. دولت باید سیاست بودجهای را شفاف کند. در ضمن مواردی چون قیمت خوراک، بهره مالکانه و نرخ تعرفهها در قالب برنامه 5 ساله تثبیت کند تا هزینهها برای فعالان بازار سرمایه، پیش بینی پذیر شود.
در حال حاضر به دلیل رکود بورس، شرکتها نمیتوانند از طریق بازار سرمایه منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنند در نتیجه در برای اخذ تسهیلات به بازار پول و بانک ها مراجعه میکنند، بانکها نیز منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز در اختیار ندارند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۲٧ ۱۹:٤٦:۵٠

اخبار مرتبط