پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حسین محمد پورزرندی تصریح کرد:

توسعه زیر ساخت‌های شهری از اهداف بانک شهر است

دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اینکه تحولات، تکنولوژی و انقلاب اطلاعات، امروزه بشر را وارد مرحله جدیدی کرده است، افزود: در چنین شرایطی شهرها جایگاه ویژهای دارند و باید با مقتضیات زمان منطبق باشند.

دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اینکه تحولات، تکنولوژی و انقلاب اطلاعات، امروزه بشر را وارد مرحله جدیدی کرده است، افزود: در چنین شرایطی شهرها جایگاه ویژهای دارند و باید با مقتضیات زمان منطبق باشند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دکتر حسین محمدپورزرندی خاطر نشان کرد: شهر هوشمند، شهر دیجیتال ، شهر مجازی و شهر آنلاین، تلاشی است که برای تطابق در چنین شرایطی میشود.
پورزرندی تصریح کرد: شهر هوشمند، شهری است که با تلفیق ایدهها و نوآوری و اطلاعات در ارتقای سطح زندگی شهروندان تاثیر دارد و از این رو طرح شکوفایی شهری در سازمان ملل مطرح و مصوب شد.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به برگزاری دوره شکوفایی شهری در وین که با حضور کلانشهرهای دنیا برگزار شد،گفت: شکوفایی شهرها دارای هفت شاخص است که شامل توسعه زیرساخت شهری ، کیفیت زندگی، بهره وری، پایداری زیست محیطی، عدالت و مساوات است.
وی در ادامه گفت: امروز حدود سه و نیم میلیاردیعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و پیش بینی میشود تا سال 2050 جمعیت شهری جهان به 84 درصد برسد.
پورزرندی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار شهری بیش از هر زمان دیگری برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد، گفت: اقتصاد هوشمند، پویایی هوشمند، محیط زیست هوشمند، حکمرانی هوشمند ، مردم هوشمند و زندگی هوشمند ویژگیهای شهر هوشمند است و چنانچه یک پنجم هزینهای که صرف ساخت پلها و تونلهای شهری میشد در بخش زیر ساختهای IT هزینه شود، اثر بخشی آن در زندگی شهروندان چندبرابر میشد.
وی با اشاره به اقدامات بانک شهر در حوزه بانکداری الکترونیک خاطر نشان کرد: بانک شهر با هدف توسعه زیر ساختهای شهری ، همه برنامهها و اهداف خود را در راستای توسعه زیر ساختهای شهر هوشمند قرار داده است و با انجام پروژهای مختلف در این زمینه حرکت کرده است.
مدیر عامل بانک شهر تصریح کرد: راه اندازی پیشخوانهای شهرنت از اقداماتی بود که از سوی بانک شهر صورت گرفت تا شهروندان در ساعات غیر اداری نیز بتوانند همه خدمات مورد نیاز بانکی خود را دریافت کنند.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای بانک مرکزی افزود: دستگاههای خود بانک ( VTM) که برای نخستین بار از سوی بانک شهر راه اندازی شد، یکی از مهمترین اقدامات در حوزه بانکداری الکترونیک در سطح کشور است که تا کنون نیز مورد رضایت شهروندان قرار گرفته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۲۱ ۱۱:٣۱:۱٨

اخبار مرتبط