پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرکل روابط عمومی بانک دی:

ترویج بانکداری اسلامی در گرو ارتباط نزدیک بانک و رسانه است

نیوز بانک - مدیرکل روابط عمومی بانک دی در یادداشتی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بررسی تاثیر مطبوعات بر معرفی فعالیتهای نظام بانکی تاکید کرده است که ترویج بانکداری اسلامی در گرو ارتباط نزدیک بانک و رسانه است.

مدیرکل روابط عمومی بانک دی در یادداشتی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی ضمن بررسی تاثیر مطبوعات بر معرفی فعالیتهای نظام بانکی تاکید کرده است که ترویج بانکداری اسلامی در گرو ارتباط نزدیک بانک و رسانه است.

به گزارش نیوز بانک ، متن کامل یادداشت ابراهیم صفرلکی به شرح زیر است:
«بی گمان از دیرباز تاکنون یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در حوزه ترویج دانایی رسانهها بودهاند. رسانه ابزاری است که دانش را از حوزه علم و دانشگاه خارج ساخته و با کاهش دادن وجوه پیچیده، آن را به سادگی در اختیار عموم مردم قرار میدهد.
از این روست که رسانهها بیشترین تاثیرگذاری را در انتقال مفاهیم به اجتماع دارا هستند و نمیتوان برای این نقش رسانه بدیلی در جامعه پیدا کرد.
هوشمندان به هنگام احساس نیاز به افزایش درک عمومی از یک مفهوم خاص به سراغ رسانهها میروند و باید پذیرفت که امروزه میزان اطلاعات عمومی در جامعه ایران نسبت به غالب پدیدههای اقتصادی بالاخص بانکداری اسلامی اندک است و متاسفانه همین امر سبب میشود تا تعامل لازم بین جامعه و سیستم بانکی جهت پیشبرد و تعمیق روزافزون بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور صورت نگیرد.
وقتی مشتریان درک صحیحی از ماهیت عقود اسلامی نداشته باشند و تفاوت سود مشارکت به عنوان یک حق اسلامی با نرخ بهرهای که به عنوان یک منفعت ربوی مطرح است را تشخیص ندهند؛ بدون شک نمیتوان انتظار داشت تا به هنگام مراجعه به شعب خواستار اجرای هرچه بهتر قوانین بانکداری بدون ربا در قراردادها شوند.
مسلما تحقق هر پدیده اجتماعی بیش از خواست حاکمیت وابسته به خواست ملتهاست و این آحاد مردمند که با مطالبه یا عدم مطالبه یک مساله رقم خوردن یا رقم نخوردن آن در سرنوشت جامعه خود را تعیین میکنند.
طبیعتا گزارههای اقتصادی نیز از سایر ابعاد پدیدههای اجتماعی مستثنی نیستند و بدین ترتیب است که بانکداری اسلامی در چنین شرایطی برای ترویج هرچه بیشتر در سطح جامعه نیازمند خواست و اراده ملت است و برای تبدیل شدن یک مساله به خواست و اراده ملت تنها و تنها یاری رسانههاست که موفقیت را به ارمغان میآورد.
این رسانهها هستند که میتوانند یکی را محبوب جامعه سازند و یا وی را به دست فراموشی سپارند و این رسانهها هستند که میتوانند مردم را به استقبال از پدیدهای فراخوانند یا به ترک و طرد آن!
پس امروز نیز رسانهها هستند که میتوانند بر عمق دانایی مردم از اهمیت و ضرورت بانکداری اسلامی بیافزایند و آن را به مطالبه مردم از سیستم بانکی کشور تبدیل سازند. در بررسی ابعاد تاثیرگذاری رسانهها در ترویج بانکداری اسلامی چند نکته را میتوان دارای اهمیت بالایی برشمرد:
نخستین و اساسیترین نکته که در فوق نیز بدان اشاره شد، تعمیق و افزایش آگاهی و درک مردم از ماهیت بانکداری اسلامی و تفاوت آن با بانکداری ربوی است. این اتفاق بی گمان در افزایش مطالبهگری عمل به بانکداری اسلامی در قراردادها و رعایت وجوه اسلامی عقود اهمیت بسزایی دارد.
دوم اطلاع رسانی از پیشرفت نظریهپردازی و ابزارها در بانکداری اسلامی به مردم است. با این کار تصور غلطی که در اذهان مردم از ایستایی نظام بانکداری اسلامی شکل گرفته است برطرف میشود و پویایی و تحولات آن را در مسیر افزایش کارآمدی آشکار میسازد.
متاسفانه یکی از گزارههای نادرست شکل گرفته از بانکداری اسلامی در افکار عمومی ناکارآمدی آن در انجام وظایف سیستم بانکی است که بدین گونه و با یاری رسانهها برطرف میشود.
سوم مرور منظم و مستمر اخبار حوزه بانکداری اسلامی در تمام ایام سال و نه منحصر به هفته بانکداری اسلامی است که میتواند تاثیر به سزایی بر درگیر کردن دائمی ذهن مخاطبان با پدیدهای به نام بانکداری اسلامی داشته باشد و این مقوله را در اذهان مردم از موضوعی مناسبتی که سالی یکبار بدان توجه میشود به پدیدهای مستمر و جاری در بطن زندگی که همه روزه با آن سرو کار دارند؛ تبدیل کند.
به این ترتیب است که میتوان از عطف توجه جدی آحاد مردم به مساله بانکداری اسلامی برای تعمیق و ترویج آن بهره برد و یقین داشته باشیم تا پدیدهای به خواست و اراده ملت بدل نشود تحقق و اجرای آن در سطوح مختلف اجتماعی جاری و ساری نخواهد شد.
در همین راستا و در جهت ترویج هرچه بیشتر اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام بانکداری بدون ربا، روابط عمومی بانک دی بیش از پیش دست یاران و همکاران رسانهای را میفشارد و برای هرگونه هم افزایی در ارتباط بانک و رسانه در راستای تاثیرگذاری بهتر بر اطلاع رسانی به جامعه آمادگی خود را اعلام میدارد.
باشد تا حاصل عملکرد امروز ما آیندهای باشد هرچه بیشتر مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه برای نسل های آینده.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٧ ۱٠:٤۵:۵۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!