Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
مرکز بورس انرژی در خوزستان مستقر شود :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز بورس انرژی در خوزستان مستقر شود

نیوز بانک - رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: راهاندازی یک شعبه بانک خارجی در منطقه آزاد اروند و بورس انرژی در استان، برنامهریزی و درخواست شده و با توجه به سهم نفت خوزستان در بورس انرژی لازم است این بورس به جای اینکه در کیش باشد، در خوزستان راهاندازی شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: راهاندازی یک شعبه بانک خارجی در منطقه آزاد اروند و بورس انرژی در استان، برنامهریزی و درخواست شده و با توجه به سهم نفت خوزستان در بورس انرژی لازم است این بورس به جای اینکه در کیش باشد، در خوزستان راهاندازی شود.

به گزارش نیوز بانک به نقل از ایسنا، امید حاجتی، امروز، 8 شهریورماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به تفویض اختیاری که به استاندار شده، در جهت توسعه بازارهای مالی استان، ایجاد شعبهای از بانک مرکزی در خوزستان را به مرکز درخواست دادیم که این کار یکی از محورهای توسعه بازارهای مالی و ایجاد بانکهای توسعهای در منطقه است.

وی افزود: جهت رونق اقتصاد استان و توانمندسازی واحدهای تولیدی اقداماتی انجام شده است تا این واحدها مشکلات کمتری داشته باشند؛ برای نمونه موانع مربوط به بانکها و بیمهها را برداشتیم و همچنین در ستاد تسهیل بخش تولید استان که در جهت روان سازی سرمایه گذاری و تولید فعالیت میکند، روند تولید و توسعه واحدهای تولیدی استان را تسهیل کردیم.

حاجتی تصریح کرد: اجرای بخشنامه خرید کالا و خدمات داخل مطرح شده از سوی استاندار، در این راستا تعریف شده و از زمان اجرا تاکنون خوشبختانه نتایج خوبی از آن حاصل شده است، به طوری که برخی شرکتها و واحدهای تولیدی تا مرز ورشکستگی رفته بودند اما اکنون دوباره رونق گرفته و وضعیت مطلوبی را پیدا کردهاند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: برای کاهش نرخ بیکاری در استان که یکی از معضلات امروز ماست طرحهای اشتغالزا در شهرستانها، متمرکز شده و در حال اجرا است. با توجه به وجود بیکاری در شهرستانهای مسجدسلیمان و شادگان، جهت بهبود وضعیت این شهرستانها، شرکت آلومینیومسازی مسجدسلیمان و فولاد و بندر شادگان را راهاندازی کردیم که خوشبختانه نتایج اشتغالزایی خوبی را به دنبال داشته و به طور کلی به شهرستانهایی که مشکل بیکاری دارند، به شکل ویژهای توجه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری اظهار کرد: این طرح از سالهای گذشته تصویب و بخش کوچکی از آن اجرا شد اما مدت زیادی بلاتکلیف مانده بود، تا اینکه در سفر ریاست جمهوری به خوزستان اعتباراتی به آن اختصاص یافت و این اعتبارات رونق تازهای به آن بخشید. امروز پروژههای زیادی از این طرح به بهرهبرداری رسیده و 14 هزار نفر اکنون در آن مشغول به کار هستند.

وی به دیگر اقدامات کوتاه مدت انجام شده در جهت کاهش نرخ بیکاری، اشاره و خاطرنشان کرد: مجوزهای استخدامی اخذ شده در سنوات گذشته، به دلیل عدم تامین اعتبار بلاتکلیف مانده بود را تعیین تکلیف و 2500 نفر نیروی جدید تحصیل کرده را در دستگاههای اجرایی استان جذب کردیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: برنامههای میان مدتی را برای بهبود وضعیت اشتغال از سال گذشته به تفکیک شهرستانها تدوین کردیم که براساس این برنامهها درآمد سرانه و نرخ بیکاری در دوره 5 ساله در تمام شهرستانها بهبود مییابد.

حاجتی بیان کرد: هم اکنون نیز بهبود خوبی در وضعیت بیکاری دیده میشود، به طوری که نرخ بیکاری در خوزستان در طول یک سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است و نشان میدهد که به سمت بهبودی حرکت میکنیم اما ما هنوز با وضعیت ایدهآل فاصله داریم و نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله که جمعیت جوان جویای کار را تشکیل میدهند در سال 92، 25 درصد بوده و در 93 به 19.9درصد کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در قالب برنامههای اقتصادی پساتحریم، در حال جمعآوری اطلاعات توانمندی تولیدکنندگان استان هستیم که این اطلاعات تا پایان شهریور آماده میشود. همچنین براساس این اطلاعات، بخشهای تولیدی توانمند استان در نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری که در آبانماه در کیش برگزار میشود حضور پیدا میکنند تا توانمندیهای خود را جهت جذب سرمایهگذار ارایه دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ادامه داد: ما نباید فقط به فکر منابع داخلی استان و کشور باشیم بلکه باید از ظرفیتهای بینالمللی در جهت توسعه و شتاب اقتصادی استفاده کنیم و به نظر من خوزستان با ظرفیتهایی که دارد به هیچ وجه خالی از برنامه توسعهای نیست و دستمان در این زمینه خیلی پر است.

حاجتی اظهار کرد: ما سرمایهگذاری را جذب میکنیم که سرمایهگذار واقعی باشد؛ البته اولویت با متقاضی خوزستانی است و به کسی اجازه نمیدهیم با موج سواری و رانت خواری وارد فرآیند سرمایهگذاری توسعهای استان شود.

وی با اشاره به جذب افرادی که در آزمونهای استخدامی گذشته تایید شدهاند، خاطرنشان کرد: برای جذب تمام افرادی که قرار بود بر اساس ظرفیت قانونی در دستگاههای اجرایی استخدام شوند، تامین اعتبار شده و این افراد جذب شدهاند و اگر دستگاه اجرایی در زمینه استخدام نیروهای تایید شده کوتاهی کرده است، افراد شاکی میتوانند به ما مراجعه کنند تا مشکلات آنها پیگیری شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: هماکنون 969 پروژه نیمه تمام در استان داریم که پیشرفت فیزیکی یک تا 99 درصد دارند. 500 پروژه از این تعداد پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند که برای تکمیل آنها نیاز به 843 میلیارد تومان اعتبار است. این پروژهها پروژههایی هستند که در مقطعی ملی بوده و پس از آن استانی شدهاند و تامین اعتبار و تکمیل پروژهها خیلی سنگین و دشوار است و در همین راستا اولویت را به تکمیل پروژههای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دادهایم که مقرر شده تا پایان برنامه پنجم، یعنی تا امسال تکمیل و به بهرهبرداری برسند.

وی افزود: توزیع درآمدی ارزش افزوده برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که این کار در راستای برنامههای توسعهای استان انجام میشود و در حال حاضر اعتبارات حاصل از درآمدهای ارزش افزوده را طوری توزیع میکنیم که تمام شهرداری و دهیاریهای با درآمد و بدون درآمد از آن بهرهمند میشوند و این اقدام توسط معاون عمرانی استانداری در حال انجام و نظارت برعهده ما است.

حاجتی بیان کرد: سال گذشته 600 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده درآمد داشتیم و امسال نیز با اجرای بخشنامه خرید کالا و خدمات داخل استان پیش بینی میشود این عدد به 900 میلیارد تومان برسد که سود و منفعت آن برای توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: بودجهای که هر سال برای خوزستان از سوی مرکز اختصاص پیدا میکند، از نظر کمی، هر سال بیش از استانهای دیگر است. استانی مثل خوزستان از سهم 2 درصد نفت بهره میبرد و به همین خاطر بودجه آن از استانهایی که تولید کننده نفت نیستند، بیشتر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: از طرفی دولت با کاهش درآمدهای نفتی، با کاهش بودجه مواجه شد و به همین خاطر بودجه اختصاصی به استانها مقداری کاهش یافت اما بودجه خوزستان هنوز اندازه متوسط کشوری و حتی بیشتر از آن است و نمونه بارز این مساله اعتبارات توسعهای خاص است که سال گذشته 39 میلیارد تومان بود اما امسال به 70 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این اعتبارات برای بخش توسعهای هزینه میشود.

حاجتی با اشاره به روند اجرای پروژه شهرکهای کشاورزی گفت: فرآیند برنامهریزی برای مکانیابی شهرکهای کشاورزی در استان در حال انجام است و تاکنون چند نقطه برنامه ریزی شده و به شرکت شهرکهای کشاورزی اعلام شده است.

وی در خصوص ظرفیتهای فراموش شده گردشگری در خوزستان یادآور شد: یکی از مزیتهایی که در کنار خیلی از ظرفیتهای دیگر خوزستان از آن غافل بودهایم، گردشگری است که از سال گذشته به دستور استاندار و با تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش اقدامات خوبی در حال انجام است.

حاجتی گفت: در سالهای گذشته برای انجام هر فعالیتی بر رودخانه کارون سازمان آب و برق مانع کار میشد و همچنین در تالابها نیز سازمان محیط زیست جلوگیری میکرد که خوشبختانه با تاکید فراوان استاندار و برداشتن موانع پیش رو هم اکنون پروژههای گردشگری بسیار خوبی در حال انجام است و در کنار اشتغالزایی که برای استان دارند، درامدهای خوبی از آنها حاصل خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/٠۹ ۱٦:٣٨:٣۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!