پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تشریح تجارب و برنامه‌ های پست بانک در مناطق روستائی توسط مهندس فرحی در اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT

نیوز بانک - مهندس فرحی مدیرعامل پست بانک در اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستائی و کمترتوسعه یافته طی سخنانی به تشریح تجارب و برنامههای این بانک در مناطق روستائی و همچنین اهداف و چشم اندازهای آن پرداخت.

مهندس فرحی مدیرعامل پست بانک در اولین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستائی و کمترتوسعه یافته طی سخنانی به تشریح تجارب و برنامههای این بانک در مناطق روستائی و همچنین اهداف و چشم اندازهای آن پرداخت.

به گزارش نیوز بانک، فرحی در ابتدا عنوان کرد: استفاده از ابزارهای مالی و انتقال منابع راکد بانکها به بخشهای سرمایهگذاری مولد و ایجاد فرصت شغلی برای روستائیان، یکی از راهکارهای مناسب و اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مناطق روستائی و محروم است.
وی افزود: اطلاعات و تجارب موجود حاکی از آن است که بانکها و مؤسسات مالی، عمدتاً توجه و فعالیت خود را در نقاط شهری معطوف داشتهاند اما پست بانک ایران با ایجاد بستر مناسب و با بهرهگیری از زیرساختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحال خدمترسانی و توسعه اقتصادی در مناطق روستائی و کمترتوسعه یافته است.
مدیرعامل پست بانک ایران عنوان کرد: این بانک بعنوان یک نهاد مالی با چشمانداز گسترش و توسعه خدمات مالی در شهرها و روستاهای کشور، توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا، انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها، جرائم و سایر موارد و بهبود حملونقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستائی و هزینههای مربوطه تأسیس و در همین راستا اقدام به مدیریت وجوه سرگردان در روستاها و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی نموده است.
وی اظهارداشت: افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستائی و کمتربرخوردار، کاهش هزینه‏های مبادلاتی مردم، کاهش شکاف اقتصادی مناطق روستائی، تقویت مشاغل خانگی و پایدار، کاهش هزینه‏های مالی دولت، کاهش نرخ رشد مهاجرت از روستاها به شهرها و کاهش هزینه‏های سرمایه‏گذاری در روستاها و کاهش قیمت تمام شده کالاها را از جمله آثار حضور این بانک در روستاها برشمرد.
فرحی؛ توسعه ابزارها و منابع مالی، توانمندی خانوادهها و کارآفرینان کوچک، افزایش سرمایهگذاری گروههای کمتر برخوردار، توسعه مهارتها، آموزشهای حرفهای، بهداشت و معیشت، بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی و همچنین ارتقاء سرمایه اجتماعی را به عنوان زنجیره بانکداری خرد و نقش آن در توسعه روستائی بیان کرد.
مدیرعامل پست بانک ایران در ادامه به تشریح چرخه ارائه تسهیلات و خدمات مالی خرد روستائی توسط این بانک پرداخت و عنوانکرد: پایداری و ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی، افزایش تولید، افزایش عرضه و افزایش مصرف کالا و خدمات از مهمترین دستاوردهای چرخه مذکور در رونق اقتصادی مناطق روستائی و محروم میباشد.
وی با اشاره به فرآیند ایجاد دفاترخدمات بانکی درسطح کشور از سال 1383تاکنون و روند افزایش تعداد آن به 10 هزار دفترخدمات بانکی و تأکید بر نقش پست بانک ایران در توسعه پایدار روستائی اظهارداشت: بهرهمندی از شبکه ارتباطی روزآمد، استفاده از بخش خصوصی و کارگزاران شامل؛ مجوز بکارگیری بخش خصوصی در فعالیتهای بانکی، 14هزار دفترخدمات بانکی شهری و روستائی، حضور اثربخش در عرصه اقتصاد روستائی به دلیل عدم توجیه اقتصادی بانکها و مؤسسات پولی و مالی و همچنین بهرهمندی از زیرساختهای مبادلهای نظیر؛ خطوط مبادلهای پستی گسترده در 14هزار دفترخدمات بانکی شهری و روستائی و ارائه خدمات ترکیبی فیمابین و تجهیز دفاتر به درگاههای الکترونیکی خدمات پایه مالی و بانکی از جمله ظرفیتهای موجود در این بانک میباشد.
فرحی درپایان توسعه خدمات خرده بانکداری در روستاها، عاملیت دولت در توسعه روستاها، افزایش نقاط تماس و افزایش درآمد و رفاه اجتماعی در روستاها را از مهمترین برنامههای پست بانک ایران در حوزه روستائی برشمرد و خواستار حمایت همهجانبه مسئولان از این بانک خدمتگذار برای موفقیت در حوزه مذکور شد.
گفتنی است: فرحی به همراه دکتر واعظی، معاونان وی و فریبرز شعبانیان نایب رئیس هیأت مدیره از غرفه پست بانک ایران در نمایشگاه جانبی که درحاشیه این همایش برگزار شد بازدید کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۲٧ ۱٠:٠٨:٠٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!