پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بررسی و مقایسه بانک ها:

کدام بانک ها بیشترین اعطای تسهیلات در سال گذشته را داشته اند؟

نیوز بانک - آنچه که در مدیریت بانک ها بسیار مهم است نحوه دسته بندی و تخصیص منابعی است که بانک ها از طریق جذب سپرده ها و آورده نقدی سهامداران و دریافت تسهیلات دریافت کرده اند.

آنچه که در مدیریت بانک ها بسیار مهم است نحوه دسته بندی و تخصیص منابعی است که بانک ها از طریق جذب سپرده ها و آورده نقدی سهامداران و دریافت تسهیلات دریافت کرده اند.

به گزارش نیوز بانک به نقل از اخباربانک، در کل به غیر از سرفصل مطالبات از بانک مرکزی که با توجه به قانون و بخشنامه های بانک مرکزی محاسبه شده و در ترازنامه بانک ها می آید، در باقی موارد بانک ها می توانند با صلاحدید خود اعمال مدیریت کنند.

این موارد عبارتند از:

تسهیلات: معمولا بانک ها به منظور درآمدزایی بخش عمده ای از منابع خود را وام می دهند که تحت عنوان تسهیلات اعطایی در ترازنامه می آید. این تسهیلات ممکن است به دولت باشد که امکان نکول آن تقریبا صفر است و عمدتا با نرخ سود پایینی اعطا می شود. در دیگر موارد بانک یا به شرکت های زیرمجموعه یا به سایر اشخاص وام می دهد. تسهیلات به دو بخش عمده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات اصطلاحا مبادله ای صورت می گرد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیشتر از تسهیلات مبادله ای است.

سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها: سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی از دیگر منابع درآمد زایی بانک ها می باشد که با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی از قوانین خاصی پیروی می کند. برای مثال کل مبلغ سرمایه گذاری بانک ها نباید بیشتر از 40درصد سرمایه پایه بانک باشد و یا بانک ها نمی توانند وارد مسائل بنگاه داری شوند و مبلغ سرمایه گذاری دریک شرکت نباید بیشتر از 10درصد سرمایه پایه بانک را تشکیل بدهد. البته با توجه به اینکه دولت در ازای بدهی های خود به بانک ها، شرکت های دولتی را به آن ها واگذار می کند ، عملا این بخشنامه زیر سوال می رود.

اوراق مشارکت: سرمایه گذاری در اوراقی که در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد و یا توسط شرکت های دیگر منتشر می شود از دیگر منابع کسب درآمد برای بانک ها محسوب می گردد.

مطالبات از سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری: این مطالبات بیشتر تحت قالب سپرده گذاری در سایر بانک ها صورت می گیرد. معمولا بانک هایی که دچار کمبود نقدینگی و منابع می شوند یکی از راه حل هایی که پیش رو دارند این است که از دیگر بانک ها تحت عنوان سپرده های بین بانکی یا عملیات شبانه، تسهیلات دریافت کنند. نرخ سودی که بانک ها با سپرده گذاری در دیگر بانک ها کسب می کنند بالاتر از نرخ سود تسهیلات می باشد.

دارایی های ثابت: این دارایی ها عمدتا به منظور افتتاح شعب می باشد. اما بانک ها در برخی موارد با صلاحدید خود با توجه به رونق بازار مسکن سعی در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به منظور کسب سود، دارند. با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی کل دارایی های ثابت هر بانک نباید از 70درصد سرمایه پایه بانک بیشتر باشد.

سایر دارایی های بانک ها به غیر از مطالبات از بانک مرکزی ، دارایی های نامشهود، بروات ارزی مدت دار و حساب های دریافتنی می باشد. از بین دارایی های ذکر شده تنها سرفصل حساب های دریافتنی است که نسبت بالای آن در ترازنامه به نفع بانک نمی باشد که در گزارش های بعدی به طور مفصل در مورد آن ها بحث خواهد شد.

در جداول زیر سعی شده است نحوه این دسته بندی ها توسط بانک ها با رتبه بندی سهم هر کدام از موارد ذکر شده در بالا به کل دارایی ها، ارائه گردد.

لازم به ذکر است که کلیه نسبت های زیر به صورت ترازنامه ای می باشد نه میانگین و همچنین بانک سرمایه صورت های مالی سال 1393 خود را ارائه نکرده است.

نسبت تسهیلات به دارایی

1393

1392

1

قوامین

83%

قوامین

76%

2

اقتصاد نوین

73%

سرمایه

69%

3

انصار

70%

انصار

67%

4

خاور میانه

68%

اقتصاد نوین

66%

5

پست بانک

65%

خاور میانه

64%

6

ملت

64%

ملت

63%

7

پاسارگاد

62%

پارسیان

61%

8

کار آفرین

62%

پست بانک

59%

9

پارسیان

59%

کار آفرین

58%

10

سینا

57%

پاسارگاد

58%

11

سامان

54%

سامان

52%

12

دی

50%

سینا

51%

13

صادرات

49%

صادرات

50%

14

تجارت

45%

تجارت

45%

15

شهر

37%

ایران زمین

44%

16

حکمت

36%

شهر

40%

17

ایران زمین

21%

حکمت

39%

18

گردشگری

20%

دی

30%

19

سرمایه

گردشگری

13%

نسبت سرمایه گذاری ها به دارایی ها

1393

1392

1

حکمت

8%

حکمت

11%

2

صادرات

6%

قوامین

8%

3

سینا

5%

ایران زمین

7%

4

تجارت

4%

سینا

5%

5

پاسارگاد

4%

شهر

5%

6

ایران زمین

4%

خاور میانه

4%

7

شهر

3%

تجارت

4%

8

خاور میانه

3%

صادرات

4%

9

پارسیان

3%

پاسارگاد

4%

10

گردشگری

3%

پارسیان

3%

11

اقتصاد نوین

3%

سرمایه

3%

12

دی

2%

کار آفرین

3%

13

کار آفرین

2%

گردشگری

3%

14

انصار

2%

اقتصاد نوین

3%

15

ملت

1%

دی

2%

16

سامان

1%

ملت

2%

17

قوامین

1%

سامان

2%

18

پست بانک

1%

انصار

1%

19

سرمایه

پست بانک

1%

نسبت اوراق مشارکت به دارایی ها

1393

1392

1

گردشگری

5.2%

تجارت

5.3%

2

تجارت

3.8%

صادرات

5.1%

3

خاور میانه

2.0%

خاور میانه

3.4%

4

ملت

0.9%

پاسارگاد

2.4%

5

پاسارگاد

0.2%

پارسیان

1.3%

6

قوامین

0.1%

کار آفرین

1.1%

7

کار آفرین

0.1%

ملت

1.0%

8

اقتصاد نوین

0.0%

سینا

0.7%

9

سامان

دی

0.6%

10

صادرات

شهر

0.2%

11

سینا

اقتصاد نوین

0.2%

12

شهر

سرمایه

0.2%

13

پست بانک

قوامین

0.0%

14

حکمت

سامان

15

ایران زمین

پست بانک

16

انصار

حکمت

17

پارسیان

گردشگری

18

دی

ایران زمین

19

سرمایه

انصار

نسبت مطالبات از سایر بانک ها به دارایی ها

1393

1392

1

حکمت

24%

دی

37%

2

سامان

18%

سامان

25%

3

پاسارگاد

16%

سینا

23%

4

سینا

16%

پاسارگاد

19%

5

دی

16%

پارسیان

16%

6

پارسیان

14%

کار آفرین

15%

7

کار آفرین

14%

شهر

13%

8

شهر

12%

اقتصاد نوین

13%

9

انصار

8%

انصار

12%

10

ملت

8%

ملت

11%

11

اقتصاد نوین

6%

حکمت

9%

12

تجارت

5%

تجارت

8%

13

پست بانک

5%

سرمایه

7%

14

صادرات

4%

خاور میانه

7%

15

گردشگری

4%

گردشگری

6%

16

خاور میانه

4%

پست بانک

5%

17

ایران زمین

1%

قوامین

2%

18

قوامین

1%

صادرات

2%

19

سرمایه

ایران زمین

0%

نسبت دارایی های ثابت به دارایی ها

1393

1392

1

حکمت

13%

حکمت

17%

2

پست بانک

8%

پست بانک

10%

3

گردشگری

7%

ایران زمین

8%

4

خاور میانه

7%

خاور میانه

8%

5

تجارت

7%

صادرات

7%

6

شهر

6%

دی

7%

7

صادرات

5%

تجارت

5%

8

کار آفرین

5%

گردشگری

5%

9

دی

4%

کار آفرین

5%

10

ایران زمین

4%

انصار

3%

11

ملت

3%

ملت

3%

12

انصار

3%

شهر

2%

13

پاسارگاد

2%

سامان

2%

14

سینا

1%

پاسارگاد

2%

15

سامان

1%

سینا

2%

16

قوامین

1%

قوامین

2%

17

اقتصاد نوین

1%

اقتصاد نوین

1%

18

پارسیان

1%

پارسیان

1%

19

سرمایه

سرمایه

1%

همانطور که در جداول فوق مشخص است بانک های قوامین، سرمایه، اقتصاد نوین و انصار بیشتر از دیگر بانکها اعطای تسهیلات داشته اند و همچنین بانک حکمت در زمینه سرمایه گذاری در سایر شرکت ها، سپرده گذاری در سایر بانک ها و مهم تر از همه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بیشتر از بقیه بانک ها درآمد زایی می کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۲۱ ۱٠:۱٠:۱۲
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!