پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز‌ چه تبعاتی دارد؟

نیوزبانک-یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است: اخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خدشهای به استمرار فعالیتهای این واحدها وارد نمیکند.

یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است: اخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خدشهای به استمرار فعالیتهای این واحدها وارد نمیکند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،محمد مهدی رئیس زاده در گفتوگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که آیا امضا تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز در راستای برخورد با این موسسات مفید واقع خواهد شد؟ بیان کرد: دریافت مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یک ابزار است که برای برخورد اصولی کافی نیست.
وی تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی بدون مجوز شهرداری ساخت و سازی انجام میدهد، حال به صرف پرداخت یک جریمه سنگین اصل صورت مسئله حل و پاک نشده است.
رئیسزاده با تاکید بر این که باید با موسسات غیرمجاز برخورد قانونی داشت، ادامه داد: اصل موضوع در رابطه با برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عدم استمرار فعالیت واحدهای غیرمجاز است.
او در پایان گفت: اخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در نهایت تحمیل فشار بر مردم و سپردهگذاران است.
این فعال بازرگانی درباره همکاری با بانک های خارجی در پساتحریم گفت: ورود بانکهای خارجی در نظام بانکداری نیاز به قانون و مجوزهای خاص به خود را دارد. در حال حاضر بانکهای خارجی میتوانند در مناطق اقتصادی فعالیت بانکداری را دنبال کنند و این در حالی است که اگر تحریمها رخ نمیداد بانکهای خارجی و بینالمللی به سیستم بانکداری کشور ورود کرده بودند.
او با اشاره به امضا تفاهمنامه بین بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات ایتالیا، ادامه داد: وجود فضای رقابتی در هر زمینهای مناسب است و ورود بانکهای بینالمللی و خارجی به نظام بانکداری ایران کمک شایانی در شکوفایی و ارتقا آن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان فعلی شرکتها و بانکهای بینالمللی در انتظار اجرای سیاستهای زمان پساتحریم و نظرات کنگره آمریکا هستند. زیرا نظرات و تصمیمات اجرایی در آینده نقش بسیار حیاتی را ایفا میکنند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی تاکید کرد: در کنار تاسیس و ایجاد بانکهای خارجی در ایران راهکارهای دیگری همچون خرید سهام بانکهای خصوصی از سوی بانکهای خارجی وجود دارد و زمانی که مجموعه بانک خارجی سهامدار بخشی از یک بانک خصوصی ایرانی باشد تکنولوژی به روز به بانک وارد و عقب ماندگیهای رخ داده در زمان تحریمها جبران خواهد شد .
او گفت: در مجموع بانکهای بینالمللی برای حضور در سرزمین اصلی در انتظار ایجاد قوانین و در مناطق آزاد در انتظار اجرای سیاستهای زمان پساتحریم هستند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۲٠ ۲۱:۱۹:٤٨

اخبار مرتبط