Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
دستورالعمل صرافی‌ها فعلا تغییر نمی‌کند :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دستورالعمل صرافی‌ها فعلا تغییر نمی‌کند

نیوزبانک-معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا برنامهای برای اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها نداریم، گفت: ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت یک صرافی (برای کلانشهرها و سایر شهرها) است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا برنامهای برای اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها نداریم، گفت: ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت یک صرافی (برای کلانشهرها و سایر شهرها) است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا برنامهای برای اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها نداریم، گفت: ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت یک صرافی (برای کلانشهرها و سایر شهرها) است.

حمید تهرانفر در گفتوگو با فارس در مورد امکان بازنگری مجدد در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، اظهار داشت: نه تنها این دستورالعمل بلکه همه دستورالعملها و ضوابط بانکی در طول سالهای مختلف اصلاح شدهاند و این دستورالعمل هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: اما هماکنون بستهای که ارائه شده، خوب است و اجزای آن با هم مطابقت دارند و صرافان هم به خوبی میتوانند، به آن عمل کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه این دستورالعمل اغلب صرافیها را پوشش میدهد، تصریح کرد: ممکن است برخی صرافان نتوانند با این دستورالعمل تطبیق یابند و بنده به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی تمایل ندارم، چنین اتفاقی رخ دهد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دغدغه اصلی صرافیها سرمایه 4 میلیارد و 2 میلیارد تومان است، بازنگری در این ارقام انجام نمیشود، گفت: خیر؛ این حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافیهاست؛ در دستورالعمل قبلی سرمایه پایه صرافی 20 میلیارد تومان تعیین شده بود و ما در بازنگری آن را به 4 میلیارد تومان برای صرافیهای کلانشهرها و 2 میلیارد تومان در شهرستانها کاهش دادیم.

تهرانفر تصریح کرد: این دیگر بیانصافی است که با این کاهش نرخ، باز هم بگویند، سرمایه تعیین شده زیاد است؛ واقعا سرمایه کمتر از 2 میلیارد و 4 میلیارد تومان برای فعالیت صرافی امکانپذیر نیست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱٦ ۲۲:۲٤:٠۲