پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

گفتگو با مدیرعامل بیمه رازی در خصوص سیل اخیر استان البرز:

صنعت بیمه کشور برای پوشش تمام کشور آمادگی دارد

نیوز بانک - حادثه سیل اخیر علاوه برآنکه منجر به بروز خسارتهای زیادی در مناطق مختلف کشور به ویژه در استانهای البرز و مازندران گردید ، هشدارهایی را نیز به آحاد جامعه دادکه توجه به آنها زمینه های لازم را برای کاهش آلام شهروندان- پس از بروزحادثه- را فراهم خواهدآورد.

حادثه سیل اخیر علاوه برآنکه منجر به بروز خسارتهای زیادی در مناطق مختلف کشور به ویژه در استانهای البرز و مازندران گردید ، هشدارهایی را نیز به آحاد جامعه دادکه توجه به آنها زمینه های لازم را برای کاهش آلام شهروندان- پس از بروزحادثه- را فراهم خواهدآورد.

به گزارش نیوز بانک، عواملي مانند عدم ساخت منازل و ابنيه در حاشه رودخانه ها،توجه به ساخت و ساز درست و اصولي و از همه مهم تر تهيه بيمه نامه هاي مرتبط با حوادث با پوشش سيل و ،آتش سوزي و زلزله از جمله موارد ي بود كه سيل اخير به ما آموخت.

حادثه سيل اخير علاوه برآنكه منجر به بروز خسارتهاي زيادي در مناطق مختلف كشور به ويژه در استانهاي البرز و مازندران گرديد ، هشدارهايي را نيز به آحاد جامعه دادكه توجه به آنها زمينه هاي لازم را براي كاهش آلام شهروندان پس از بروزحادثه را فراهم خواهدآورد. عواملي مانند عدم ساخت منازل و ابنيه در حاشه رودخانه ها،توجه به ساخت و ساز درست و اصولي و از همه مهم تر تهيه بيمه نامه هاي مرتبط با حوادث با پوشش سيل و /اتش سوزي و زلزله از جمله موارد ي بود كه سيل اخير به ما آموخت.

"دكتر يونس مظلومي" آخرين اخبار مربوط به فرايند پرداخت خسارات سيل اخير را - كه بر عهده شركت بيمه رازي است با حساسيت خاصي دنبال مي كند و از اينكه هنوز برخي از آسيب ديدگان سيل، شماره حساب خود را به شركت بيمه رازي اعلام نكرده اند، ناراضي است و در هنگام مصاحبه به چند نيروي فعال شركت، ماموريت مي دهد كه به منطقه سيل زده بروند و با شماره حساب خسارت ديدگان برگردند.با توجه به اين موضوع كه اين شركت عملكرد قابل قبولي رادر جريان اين حادثه براي ايفاي تعهدات خود به بيمه گذاران داشت ،گفت و گويي با ايشان انجام شده است كه مشروح ان را در ادامه مي خوانيد.

پيش از سيل اخير هم چند روستا و شهر كه اسير اين بلاي طبيعي شدند توانستند از مزاياي بيمه اي استفاده كنند و اين موضوع جديدي نيست. اما رسانه اي شدن هوشمند يك بانوي دهيار و احساس مسئوليت ايشان براي بيمه همگاني مردم در برابر حوادث، نكته تحسين برانگيزي بود كه در رسانه هاي عمومي و فضاي مجازي بسيار مورد استقبال قرار گرفت و در اين ميان نام بيمه رازي به عنوان شركتي مطرح شد كه با وجود دريافت حق بيمه اندك بايد خسارات سنگيني را به مردم اين روستا بپردازد.

اجازه بدهيد از همين ابتدا به طور شفاف و صريح اعلام كنم كه پرداخت خسارت در صنعت بيمه، پيش پاافتاده ترين اصل است. شركت هاي بيمه بايد ريسك پذير باشند. از طرف ديگر در ريسك هاي تجمعي اينچنيني كه جغرافياي وسيعي را در برمي گيرد، پوشش اتكايي مناسب را دريافت كرده ايم و در پوشش بيمه اي اين روستا نيز اصل "توزيع جهاني ريسك" رعايت شده وبراي تامين خسارتهاي احتمالي بيش از پنجاه درصد پوشش اتكايي دريافت كرده ايم. من از بعضي همكاران تعجب مي كنم كه در محافلي براي شركت بيمه رازي دل سوزانده اند كه مثلا مبلغ چند ميليون تومان حق بيمه دريافت كرده و حالا بايد چند ميليارد تومان خسارت پرداخت كند.من درك نمي كنم كه اين حساسيت ها از كجا مي آيد. مگر قرار است هر شركت بيمه اي اندازه ي حق بيمه دريافتي خود، خسارت پرداخت كند؟

نكته ديگر اين است كه شركت بيمه رازي نه تنها براي پرداخت كامل خسارات بيمه گذاران سيل اخير ، آمادگي دارد بلكه درحال تدارك مراسمي است كه از بانوي دهياري كه زمينه بيمه اهالي روستاي "سيجان" را فراهم آورد ، قدرداني كند.

ايده ي بيمه روستاي "سيجان" از كجا آمد؟

در پاييز سال ۱۳۹۳ مذاكراتي با استانداري البرز داشتيم كه طي آن تفاهم نامه اي بين استانداري و شركت بيمه رازی امضا شد تا با تمهيدات و برنامه هاي طراحي شده ۱۷۴ پارچه آبادي و روستا تحت پوشش بيمه اي قرار بگيرند.اين تفاهم نامه از طريق استانداري البرز به دهياري ها ابلاغ شد كه برخي از دهياران از دريافت پوشش بيمه اي منصرف شدند. در اوايل امسال ، وقوع يك سيل در روستاي "آسياب درگاه" حادثه آفرين شد و شركت بيمه رازي تمامي خسارات وارده را پرداخت كرد اما اين موضوع رسانه اي نشد.روستاي "سيجان" هم از جمله روستاهايي بود كه دهيار با تدبيرش ، هزينه هاي اين پوشش بيمه اي را از محل بودجه هاي دهياري تامين كرد و حتي شرايط به گونه اي بود كه روستاييان سيل زده از بيمه نامه هاي خود بي اطلاع بودند.هر چند كه نوع پوشش بيمه اي كه خريداري كردند به گونه اي بود كه شامل بيمه اسباب و اثاثيه منزل نمي شد و به همين خاطر لازم است دولت براي جبران تكميلي خسارات ، وارد عمل شود و با وجود دريافت خسارت از سوي بيمه ، از اين عزيزان حمايت كند.براي مثال اتومبيل بسياري از اهالي دچار حادثه شد كه اين موارد در تعهدات شركت بيمه رازي نيامده است.

پرداخت خسارت به زيانديدگان از وظايف ذاتي شركت هاي بيمه است اما سرعت در انجام اين فرايند تا چه اندازه در جلب اعتماد عمومي به اين صنعت موثر است؟

ما پرداخت سريع خسارات بيمه گذاران را يك نوع سرمايه گذاري مي دانيم. در همين حادثه اخير شخص استاندار ، معاونان ، امام جمعه و مسئولان استان البرز از حضور به موقع بيمه رازي در محل سيل زده ، قدرداني و ابراز رضايت كردند.

يعني در كنار فعاليت معمول بيمه گري به مقوله فرهنگسازي در اين حوزه نيز نيم نگاهي داريد؟

امروزه در جهان، دارايي هاي مردم توسط خودشان بيمه مي شود تا در هنگام وقوع خسارات ، مشكلي وجود نداشته باشد. متاسفانه فرهنگ بيمه در كشور ما چندان جانيفتاده است.به اعتقاد من تا مردم روح بيمه را درك نكنند و به طور مستقيم درگير مقولاتي نظير خسارت نشوند ، به بيمه نمي انديشند.نكته تاسف برانگيز اين است كه مردم در هنگام وقوع حوادث اينچنيني ، دولت را مسئول جبران مي دانند و دولت نيز گاهي چنين احساس و انتظاري را به مردم منتقل مي كند كه متولي اصلي جبران خسارات است.كشور تركيه حدود بيست سال پيش درگير بلاي طبيعي شد و از همان وقت تا امروز بيمه اجباري حوادث در آن كشور جاري و ساري است.البته تا آنجا كه اطلاع دارم لايحه بيمه حوادث طبيعي به مجلس تسليم شده و در صورت تصويب مي تواند بخش عمده اي از نگراني هاي بيمه اي كشور را برطرف كند.

آيا صنعت بيمه براي پرداخت حجم بالايي از خسارات بلاياي طبيعي آمادگي دارد؟ به بيان ديگرآيا نقدينگي شركت ها براي پرداخت خسارات كلان، كافي است؟

ببينيد، در همين تهران ما بلايايي نظير سيل را كمتر تجربه كرده ايم اما در سال هاي اخير و به خصوص دو سال گذشته با خطرات طبيعي مانند طوفان مواجه شده ايم كه پيش از اين حتي خطر وقوعش به ذهن متبادرنمي شد. حالا اين خطرات مي تواند هر گونه منشايي داشته باشد.اتفاقا من معتقدم اين رشته بيمه اي براي شركت ها سودآور است. وقتي حجم بيمه نامه ها به شكل تصاعدي بالا برود پرداخت خسارات يك محدوده جغرافيايي براي صنعت بيمه ابدا سنگين و غير قابل تحمل نيست.به هر حال خسارت جزئي از مكانيزم صنعت بيمه است.

به هر حال دولت هم در اين موارد سكوت نمي كند و با جبران بخشي از خسارات سعي مي كند رضايت مردم را جلب كند؟

همانطور كه پيش از اين گفتم ما از حمايت هاي دولت براي جبران تكميلي خسارات مردم استقبال مي كنيم. حرف اصلي ما اين است كه اقتصاد ما دولتي است و مردم ما هم به اين اقتصاد دولتي خو كرده اند. بايد تصور ذهني مردم عوض شود. از سوي ديگر موضوع تعاون و همدلي يك نمود اساسي دارد كه آن هم "بيمه" است. اين مساله مهمي است كه بايد از سوي مردم و مسئولان پذيرفته شود تا صنعت بيمه به رشد قابل قبول و دلخواهش دست پيدا كند.

ميزان رضايت خسارت ديدگان سيل اخير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

استراتژي ما در شركت بيمه رازي كاملا مشخص است. ما اعتقاد داريم كه يك خسارت يا قابل پرداخت است يا نيست. بنابراين هر گونه تاخير در پرداخت خسارات را ضد تبليغ مي دانيم. شعار اصلي ما هم پرداخت خسارت پس از بيست و چهارساعت از زمان تشكيل پرونده است كه بر اين شعار هم پايبند بوده ايم. اميدوارم اين شعار به يك ارزش تبديل شود تا تمامي مردم از صنعت بيمه رضايت داشته باشند.

و حرف آخر شما كه حتما شنيدني است؟

شايد حرف آخر من شبيه گلايه باشد. متاسفانه در شرايط حساس گاهي اظهارنظرهاي شتاب زده و اطلاع رساني ناقص و گاه نادرست مي تواند به يك صنعت بزرگ، لطمه وارد كند. اگر بيمه رازي از پرداخت خسارت طفره مي رفت شايد حق با منتقدان بود امابراي ما كه براي جبران تمامي خسارات ارزيابي شده، اعلام آمادگي كرديم و حتي پيشقدم شديم،قدري اين اظهر نظرها غير منصفانه است. من از همكاران بيمه اي و اهالي شريف رسانه انتظار دارم كاري نكنند كه مشعل فرهنگ بيمه رو به خاموشي برود و اذهان عمومي به هر دليل و بهانه اي از موضوع اصلي منحرف شده وبه اين ترتيب قابليت ها و ظرفيت هاي صنعت بيمه ناديده گرفته شود. ما اين تهديد اخير را يك فرصت تازه براي صنعت بيمه مي دانيم. موضوع به همين سادگي است. حادثه اي اتفاق مي افتد؛ خساراتي به مردم وارد مي شود؛ شركت بيمه متعهد هم بلافاصله براي تسويه اعلام آمادگي مي كند و با تمام وجود در صحنه حاضر مي شود. اين راه ساده تبديل يك تهديد بزرگ به يك فرصت طلايي است

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۵ ۱۲:٠٧:٣٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!