پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نرخ اجاره‌‌بها در بهار امسال ۱۴.۴ درصد افزایش یافت

نیوز بانک - متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی کلنگی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴.۸۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین مسکونی کلنگی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴.۸۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش نیوز بانک به نقل از نسیم، با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده میشود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. برای مقایسه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی)، این متوسط از بهار 1390 بهصورت جداگانه در جداول 4 تا 6 در انتهای نشریه آمده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 44.84 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل فاقد هرگونه تغییر قابل ملاحظهای است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 35.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معاملهشده در حدود 89044 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14103 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در معاملات انجامشده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 250000 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجامشده برای فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 2 با 8.2 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 1.0 درصد، دارای کمترین سهم میباشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 40488 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 23.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.4 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده در حدود 84781 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 20314 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6660 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 240771 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.5 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم میباشد.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 194214 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.4 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.2 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 324407 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 100012 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22727 ریال در منطقه 20 و حداکثر 925000 ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.2 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد، دارای کمترین سهم میباشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱٤ ۱٤:٤٧:۲٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!