پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در بیمه آرمان برگزار شد

نیوز بانک - هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در بیمه آرمان در سالن کنفرانس بیمه آرمان برگزار شد.

هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در بیمه آرمان در سالن کنفرانس بیمه آرمان برگزار شد.

به گزارش نیوز بانک ، در این نشست که با حضور مدیرکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه برگزار گردید علی فتحعلی مدیرعامل شرکت بیمه آرمان به ایراد سخنرانی پرداخت. فتحعلی ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در شرکت بیمه آرمان با اشاره به اهمیت روابط عمومی در صنعت بیمه، مدیران روابط عمومی را محرم مدیران عامل و مجری وظایف درون و برون سازمانی فراوانی دانست.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در این نشست حداقل هفت نقش محوری را از وظایف مهم روابط عمومی شرکت های بیمه دانست و افزود این واحد سازمانی می بایست در تشخیص نیاز ها، توانمندی بر آورده شدن نیازها با حفظ ایجاد مطلوبیت برای مشتری(بیمه گذار) و منافع برای بیمه گر، ایجاد مطلوبیت برای بیمه گذار و رضایت مشتری، شناسایی سطح قدرت خرید مردم، بررسی شبکه های توزیع و فروش، انتقال سریع ارتباطات بین بیمه گذار و بیمه گر، همکاری با واحدهای فنی در اعلام قیمت ها و ارتباط موثر با مشتری نقش موثر و محوری ایجاد نماید.

وی در تشریح این مهم که مدیر روابط عمومی نقش درون سازمانی و برون سازمانی دارد تاکید کرد ارتباط برون سازمانی یعنی مدیر باید متوجه بشود که مردم راجع به بیمه چه فکر میکند و بیمه را چگونه میبینند. مدیر باید ببیند که وقتی اطلاعات را به داخل سازمان آورد قدرت تحلیل داشته باشد که شرکت بیمه تا چه اندازه توانمندی رفع نیاز ها را دارد؟

فتحعلی در ادامه افزود ارتباط درون سازمانی یعنی مدیر سازمان باید از داخل سازمان هم شناخت داشته باشد و آنرا خوب بشناسد با مدیران فنی ، مالی، اداری ارتباط داشته باشد. و مسایل شرکت را خوب بداند. شناخت از مسائل درونی شرکت در ارتباطات بیرونی موثر و در ارتباطات درونی سبب افزایش انسجام سازمانی می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در ادامه با تاکید بر اینکه مدیر روابط عمومی باید مستقیما با مدیر عامل مرتبط باشد افزود متاسفانه برخی از مسئولین شناخت درستی از بیمه ندارند این در حالی است که بیمه یکی از بهترین نهادهایی است که می تواند به مردم خدمات بدهد و از تنش های سیاسی جامعه جلوگیری کند.

وی تاکید کرد مدیران روابط عمومی باید نیازهای مشتریان را به خوبی بشناسند تا ضمن شناخت نقاط قوت خدمت رسانی، برای بیمه گذار ایجاد مطلوبیت نمایند و رضایت مشتری را کسب نمایند. ایجاد مطلوبیت بدین معناست که بیمه گذاری که خسارت دیده و ناراحت است، شرکت های بیمه را با لبخند و رضایت ترک نماید.

فتحعلی گفت مدیر روابط عمومی باید بررسی کند که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم در کشور، مردم توان خرید چه نوع بیمه نامه ای را دارند و از سوی دیگر راه های سهولت خدمات رسانی به مشتریان از جمله امکانات مبتنی بر فناوری اطلاعات را شناسایی و عملیاتی نماید و ارتباطات بین بیمه گذار و بیمه گر را به سادگی و سرعت برقرار نماید.

فتحعلی در ادامه، نتیجه ارتباط موثر و قوی با مشتری را تنها راه موفقیت در استراتژی بازاریابی دانست و از مدیران روابط عمومی شرکت ها خواست که فرهنگ اتکای شرکت ها به بیمه های شخص ثالث و درمان تکمیلی را اصلاح نمایند.

فتحعلی در پایان از مدیران روابط عمومی صنعت بیمه خواست که منافع مشترک شرکت

برگزاری هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در بیمه آرمان

هفتمین نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در بیمه آرمان در سالن کنفرانس بیمه آرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در این نشست که با حضور مدیرکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه برگزار گردید علی فتحعلی مدیرعامل شرکت بیمه آرمان به ایراد سخنرانی پرداخت. فتحعلی ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیران روابط عمومی صنعت بیمه در شرکت بیمه آرمان با اشاره به اهمیت روابط عمومی در صنعت بیمه، مدیران روابط عمومی را محرم مدیران عامل و مجری وظایف درون و برون سازمانی فراوانی دانست.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در این نشست حداقل هفت نقش محوری را از وظایف مهم روابط عمومی شرکت های بیمه دانست و افزود این واحد سازمانی می بایست در تشخیص نیاز ها، توانمندی بر آورده شدن نیازها با حفظ ایجاد مطلوبیت برای مشتری(بیمه گذار) و منافع برای بیمه گر، ایجاد مطلوبیت برای بیمه گذار و رضایت مشتری، شناسایی سطح قدرت خرید مردم، بررسی شبکه های توزیع و فروش، انتقال سریع ارتباطات بین بیمه گذار و بیمه گر، همکاری با واحدهای فنی در اعلام قیمت ها و ارتباط موثر با مشتری نقش موثر و محوری ایجاد نماید.

وی در تشریح این مهم که مدیر روابط عمومی نقش درون سازمانی و برون سازمانی دارد تاکید کرد ارتباط برون سازمانی یعنی مدیر باید متوجه بشود که مردم راجع به بیمه چه فکر میکند و بیمه را چگونه میبینند. مدیر باید وقتی اطلاعات را به داخل سازمان آورد قدرت تحلیل داشته باشد که شرکت بیمه تا چه اندازه توانمندی رفع نیاز ها را دارد؟

فتحعلی در ادامه افزود ارتباط درون سازمانی یعنی مدیر سازمان باید از داخل سازمان هم شناخت داشته باشد و آنرا خوب بشناسد با مدیران فنی ، مالی، اداری ارتباط داشته باشد. و مسایل شرکت را خوب بداند. شناخت از مسائل درونی شرکت در ارتباطات بیرونی موثر و در ارتباطات درونی سبب افزایش انسجام سازمانی می شود.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در ادامه با تاکید بر اینکه مدیر روابط عمومی باید مستقیما با مدیر عامل مرتبط باشد افزود متاسفانه برخی از مسئولین شناخت درستی از بیمه ندارند این در حالی است که بیمه یکی از بهترین نهادهایی است که می تواند به مردم خدمات بدهد و از تنش های سیاسی جامعه جلوگیری کند.

وی تاکید کرد مدیران روابط عمومی باید نیازهای مشتریان را به خوبی بشناسند تا ضمن شناخت نقاط قوت خدمت رسانی، برای بیمه گذار ایجاد مطلوبیت نمایند و رضایت مشتری را کسب نمایند. ایجاد مطلوبیت بدین معناست که بیمه گذاری که خسارت دیده و ناراحت است، شرکت های بیمه را با لبخند و رضایت ترک نماید.

فتحعلی گفت مدیر روابط عمومی باید بررسی کند که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم در کشور، مردم توان خرید چه نوع بیمه نامه ای را دارند و از سوی دیگر راه های سهولت خدمات رسانی به مشتریان از جمله امکانات مبتنی بر فناوری اطلاعات را شناسایی و عملیاتی نماید و ارتباطات بین بیمه گذار و بیمه گر را به سادگی و سرعت برقرار نماید.

وی در ادامه، نتیجه ارتباط موثر و قوی با مشتری را تنها راه موفقیت در استراتژی بازاریابی دانست و از مدیران روابط عمومی شرکت ها خواست که فرهنگ اتکای شرکت ها به بیمه های شخص ثالث و درمان تکمیلی را اصلاح نمایند.

فتحعلی در پایان از مدیران روابط عمومی صنعت بیمه خواست که منافع مشترک شرکت ها را دریابند و اطمینان داشته باشند کمک به بهبود جایگاه صنعت، در نهایت به همه شرکت ها منافع می رساند.

در این نشست زندی، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح مصوبات جلسه پیشین شورای هماهنگی روابط عمومی به برگزاری کارگروه های این شورا اشاره کرد. زندی در خصوص سند راهبردی توسعه فرهنگ بیمه نکاتی را مطرح کرد و اعضای کارگروه نیز در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۲ ۱۱:٤۹:٠۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!