پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک شهر در اجلاس"شهرداران برای شکوفایی شهری" در وین عنوان کرد:

هوشمندسازی الکترونیکی و توسعه پایدار شهرها راهکار کاهش مشکلات شهرنشینی

نیوزبانک-مدیرعامل بانک شهر با اعلام اینکه بانک شهر پیشقراول تحقق بانکداری الکترونیک در ایران است، گفت: یکی از راهکارهای کاهش مشکلات شهرنشینی در جهان، توسعه شهرها با ملاکهای شهر پایدار و تحقق کامل هوشمندسازیهای الکترونیکی است.

مديرعامل بانک شهر با اعلام اينکه بانک شهر پيشقراول تحقق بانکداري الکترونيک در ايران است، گفت: يکي از راهکارهاي کاهش مشکلات شهرنشيني در جهان، توسعه شهرها با ملاکهاي شهر پايدار و تحقق کامل هوشمندسازيهاي الکترونيکي است.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،حسين محمد پورزرندي طي سخناني در اجلاس "شهرداران براي شکوفايي شهري" در وين با تاکيد بر اينکه بيش از هر زمان ديگري توسعه شهرها بايد با نگاه هوشمند صورت گيرد، تصريح کرد: جمعيت جهان در سال 2014،7.2 ميلياردنفر و ميزان جمعيت شهري در همين سال 3.5 ميليارد نفر است، گفت: براساس پيشبينيهاي صورت گرفته جمعيت جهان در سال 2050 به 9.1 ميليارد نفر و جمعيت شهري نيز به 6.3 ميليارد نفر خواهد رسيد. از همين رو بيش از هر زمان ديگري توسعه شهرها ميبايست مطابق با شاخصهاي پايداري و هوشمندي صورت گيرد.
دکتر پورزرندی توسعه شهرها با نگاهي هوشمندسازي را پيش شرط توسعه کلانشهرها در شرايط کنوني دانست و گفت:شهر هوشمند، شهرالکترونيک و شهر مجازي، واژههايي هستند که شهروند الکترونيک را به دنياي جديد و زندگي در شهرهاي مدرن دعوت ميکنند.
شهرهايي که در آن فرصت فعاليتهاي غيرحضوري براي تک تک شهروندان فراهم است و هر فردي ميتواند از داخل خانه خود به صورت آنلاين خريد و پرداخت داشته باشد.
پورزرندي در تشريح چگونگي شکل گيري بانک شهر و وابعاد اثرگذار آن در تحقق شهر الکترونيک و هوشمند عنوان کرد: بانک شهر با اهداف ويژه در خصوص ابعاد متنوع توسعه پايدار شهرها در سال 1387 آغاز به کار کرد و در سال 1388 با مجوز رسمي از بانک مرکزي افتتاح شد. بانکي که در تمام سالهاي فعاليتش کوشيده بازوي کمکي مديريت شهرها باشد و از هزينههاي غيرضروري در دل شهرها بکاهد.
وي ادامه داد: فعاليت اصلي که بانک شهر براي خود در نظر گرفته است، تامين مالي پروژههاي اقتصادي، عمراني، محيط زيست شهري، اجتماعي و فرهنگي شهرهاست. ضمن آنکه ارائه خدمات نوين به تک تک شهروندان و پيشقراول شدن در بانکداري الکترونيک از ديگر اولويتهاي بانک شهر است.
پورزرندي با يادآوري اينکه بانکداري الکترونيک در پيشنويس برنامه ششم توسعه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است، تصريح کرد: سرمايهگذاري در راستاي تحقق اهداف والا در مسير توسعه شهرهاي الکترونيک، يکي از مهمترين اولويتهاي بانک داري الکترونيکي است.
مديرعامل بانک شهر تعامل دوسويه بانک شهر و مديريت شهري را از پيششرطهاي پيشبرد اهداف بانکداري الکترونيک دانست و افزود: نبايد فراموش کنيم که شهرداريها و شهروندان در تامين منابع مالي بانک شهر نقش بسزايي دارند و بانک شهر نيز با ارائه خدمات ويژه روز به روز دامنه اين ارتباط موثر و دوسويه را گسترش ميدهد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٠۹ ۱۵:۵٦:٠۲