پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توضیح سازمان مدیریت درباره نقدینگی

نیوز بانک - سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است که «تبدیل ۲۳ میلیارد دلار ارز متعلق به بانک مرکزی به ریال، حجم نقدینگی را افزایش نخواهد داد، زیرا پول جدیدی خلق نمیشود.»

سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است که «تبدیل ۲۳ میلیارد دلار ارز متعلق به بانک مرکزی به ریال، حجم نقدینگی را افزایش نخواهد داد، زیرا پول جدیدی خلق نمیشود.»

به گزارش نیوز بانک، این واکنش سازمان مدیریت پس از آن صورت گرفت که برخی خبرگزاریها و سایتهای خبری، آزاد شدن پولهای بلوکهشده ایران پس از لغو تحریمها را سبب رشد نقدینگی 51 درصدی عنوان کرده بودند. این سازمان نیز در جوابیهای در پنج بخش به این اخبار پاسخ داد. سازمان مدیریت و برنامهریزی توضیح داده است که «برای تبدیل مبالغ ارزی آزادشده به ریال چه 23 میلیارد دلاری که متعلق به بانک مرکزی است و چه شش تا هفت میلیارد دلاری که متعلق به دولت است، حجم نقدینگی افزایش نخواهد یافت، چون به دلیل آزادشدن مبالغ ارزی این تبدیل از طریق فروش ارز یعنی دریافت ریال و حواله ارز صورت میگیرد؛ عملیاتی که همواره در نظام مبادلات بانک مرکزی رایج است، بنابراین پول جدیدی خلق نمیشود.» آنطور که در جوابیه سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است «بخش اول عنوان مربوط به تبدیل دوباره 23 میلیارد دلار به ریال از مصادیق نشر اکاذیب و بخش دوم مبنیبر اقتصاد در انتظار تورم هولناک از موارد صحیح تشویش اذهان عمومی است.» این سازمان تاکید کرده است که «همانطور که در مصاحبههای ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی ایرنا در تاریخ 29/4/1394 و توضیح مشروح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نشست خبری روز سهشنبه تاریخ 30/4/1394 با صراحت اطلاعرسانی شد، منابعی که پس از رفع تحریمها آزاد خواهد شد؛ 23 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی و حدود شش تا هفت میلیارد دلار مربوط به فروش بوده که متعلق به دولت است.»سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است که «در هر صورت ریال حاصل از فروش ارز متعلق به بانک مرکزی به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد و فروش ارز متعلق به دولت که ناشی از فروش نفت بوده به حساب خزانه واریز میشود.» این سازمان همچنین تاکید کرده است که «محاسبات انجامشده در گزارش آن سایت که جمعبندی آن افزایش 51 درصد نقدینگی است، مبتنیبر فرضیات واهی و برداشت نادرست است.» ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی24 تیر امسال وجوه بلوکهشده بانک مرکزی ایران در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود: «این منابع در ژاپن، کرهجنوبی و امارات متحده عربی بلوکهشده است.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٠٣ ۱۱:۵٦:٤۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!