پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سیستم مدیریت یکپارچه HSE در بانک شهر مستقر شد

نیوزبانک-سیستم مدیریت یکپارچه HSE، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور در بانک شهر مستقر شد.

سیستم مدیریت یکپارچه HSE، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور در بانک شهر مستقر شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اهمیت استقرار این سیستم در نظام بانکی اظهار کرد: مدیریت یکپارچه HSE شامل سه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست است که کنار هم قرار گرفتن و اجرای این سه موضوع در یک سازمان به ویژه در سیستم بانکی، نقش مهمی در سلامت یک سازمان و ارتقاء آن دارد.

وی افزود: با استقرار این سیستم در بانک شهر، زمینه مشارکت همه کارکنان از پایینترین سطح تا بالاترین رده، در توجه به سه موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست بیش از گذشته فراهم شده است.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: توجه به منابع انسانی از اولویتهای بانک شهر است و به همین منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE، نقش مهمی در ایجاد یک سازمان سلامتمحور با توجه ویژه به سلامت روح و روان کارکنان دارد.
پورزرندی با اشاره به اقدامات انجام شده پس از استقرار این سیستم در بانک شهر گفت: سیستم مدیریت یکپارچه HSE برای نخستین بار در نظام بانکداری کشور، در بانک شهر مستقر شده است که در این راستا کمیته فنی و تخصصی آن ایجاد و دورههای آموزشی نیز به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با استقرار این سیستم، بانک شهر بتواند گام مهمی در تداوم سازمانی موفق و سلامتمحور با تکیه بر منابع انسانی پویا بر دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۲٣ ۱۵:٠۲:۵٠