پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی

نیوزبانک-براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، میتوانند بدهی هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز ، تسویه و تعیین تکلیف کنند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، میتوانند بدهی هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز ، تسویه و تعیین تکلیف کنند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، افشار فتح اللهی گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، میتوانند بدهی هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز ، تسویه و تعیین تکلیف کنند. در این راستا، چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستوالعمل، واحدهای صنعتی به بانکهای عامل مراجعه کنند، میتوانند بدهی را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و یا تعیین تکلیف کنند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: این مساله محدودیت زمانی دارد و زمان اجرای آن از ابتدای تیرماه به مدت سه ماه است که براساس آن، واحدهای صنعتی مشمول میتوانند بدهیهایشان را تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: این قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و بخشنامه آن نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بر این اساس، واحدهای صنعتی میتوانند طی مهلت مذکور از این بخشنامه استفاده کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۲٣ ۱٤:۵۹:٠۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط