پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر علمی طرح جامع مسکن :

صندوق تضمین تسهیلات مسکن تاسیس می‌شود

نیوزبانک- مدیرعلمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه تا زمانی که قیمت زمین و نظام مدیریت شهری اصلاح نشود نمیتوان انتظار داشت مشکل مسکن حل شود گفت:متاسفانه بازار مسکن در سالهای گذشته به سمت ساخت مسکن لوکس رفته است.

مدیرعلمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه تا زمانی که قیمت زمین و نظام مدیریت شهری اصلاح نشود نمیتوان انتظار داشت مشکل مسکن حل شود گفت:متاسفانه بازار مسکن در سالهای گذشته به سمت ساخت مسکن لوکس رفته است.

به گزارش نیوزبانک به نقل از فارس، فردین یزدانی در جلسه تدوین نهایی طرح جامع مسکن که با حضور کارشناسان و مدیران دستگاههای مرتبط در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: در نگارش طرح جامع مسکن در گام اول تلاش شد تا از وضع موجود چهرهنمایی شده و وضعیت فعلی کشور را به دولت اعلام کنیم،سپس با آسیبشناسی سیاستهای گذشته و فرمولسازیهای مختلف نقشه راه مسکن را ارائه دهیم.

وی ادامه داد:کل این مطالعات بر اساس 10 مطالعه پشتیبان و مجزا در حوزههای سند راهبردی، پیشبینیهای جمعیتی، نیازسنجی مسکن، مسکن کمدرآمدها، نظام تامین مالی، سیاستهای زمین و توسعه شهری، سکونتگاههای نابسامان شهری، صنعت ساختمان، مسکن روستایی و بازار مسکن اجارهای انجام شد.

مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به بررسی میزان نیاز به زمین در شهرهای بالای 25 هزار نفر به تفکیک هر شهر در جلسات نگارش طرح جامع مسکن ادامه داد: نحوه تخصیص زمینها نیز در این طرح مدلسازی و تدوین شده است و علاوه بر این در این طرح خود را مقید به بررسی منطقهای کردهایم و نگرش منطقهای اصل حاکم در طرح جامع مسکن است.

یزدانی با بیان اینکه مطالعات در سه سطح ملی، استانی و نقاط شهری انجام شده است ادامه داد: در این طرح موضوع جمعیت نیز به صورت مجزا مورد تحقیق قرار گرفته که بر اساس این مطالعات از شتاب رشد جمعیت در سالهای اخیر کاسته شده است اما همچنان افزایش تعداد خانوار را در کشور داریم که آن نیز به تدریج در سالهای آینده رو به کاهش میرود.

پژوهشگر حوزه مسکن تراز موجودی مسکن به تعداد خانوار و ظرفیت فیزیکی تولید مسکن را در حال حاضر نسبتا مناسب اعلام کرد و گفت: از سال 84 تا 91 به طور متوسط سالانه 758 هزار واحد مسکونی به بازار ارائه شده است که شاخص توانپذیری افزایش یافته است.

*قیمت زمین و نظام مدیریت شهری اصلاح نشود مشکل مسکن هم حل نمی شود

وی با اشاره به توسعه بازار اجاره همراه با افزایش قیمت اجاره بها در سالهای گذشته به عنوان یکی از مشکلات خانوادهها اظهار داشت: تا زمانی که قیمت زمین و نظام مدیریت شهری اصلاح نشود نمیتوان انتظار داشت مشکل مسکن حل شود.

*انتقاد از رویکرد بازار مسکن به لوکسسازی

یزدانی با نقد ساختار بازار مسکن در سالهای گذشته که ساختوساز در آنبه سمت ساخت مسکن لوکس رفته است نیاز کشور را واحدهای مسکونی کوچک و ارزان عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر با مازاد تولید مسکن لوکس مواجهیم در حالی که در زمینه عرضه واحدهای مسکونی کوچک کمبود داریم.

*استان سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین کمبود مسکن را دارند

وی مشکل دیگر بخش مسکن را عدم توازن در تولید مسکن دانست و گفت: اگر میزان کمبود مسکن به تعداد خانوار را بررسی کنیم دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین کمبود مسکن را دارند که عدم توازن جغرافیایی را نشان میدهد.

یزدانی در ادامه به پیگیری بحث جمعیتشناسی در طرح جامع مسکن از سوی گروهی مجزا اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست نظام مبنی بر افزایش جمعیت چشمانداز جمعیتی کشور در این طرح 78 میلیون و 100 هزار نفر تثبیت شد. به گفته وی، تعداد خانوارها 27 میلیون و 930 هزار در افق چشمانداز 1405 تعیین شد.

*رشد مسکن در طرح جامع مسکن با رشد اقتصادی هماهنگ شد

مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه اگر سهم مسکن از کل اقتصاد هر کشوری از حد خاصی بیشتر شود اقتصاد را با فروپاشی روبهرو میکند افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم تا رشد مسکن را در طرح جامع با رشد اقتصادی هماهنگ کنیم بر همین اساس سه نرخ رشد اقتصادی 3 درصد، 5.2 درصد و 6 درصد را به عنوان ملاک رشد اقتصادی تعیین کردیم تا رشد مسکن بر همین اساس افزایش یابد.

وی سپس نرخ رشد فرضی 5.2 درصد را به عنوان میانگین سه نرخ مذکور عنوان کرد و افزود: با فرض رشد 5.2 درصدی اقتصاد کشور، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی تا 1405 باید ساخته شود.

*پیش بینی تاسیس صندوق تضمین تسهیلات در طرح جامع مسکن

یزدانی تامین مسکن کمدرآمدها را بخش مهمی از طرح جامع مسکن دانست و گفت: برای وامپذیری این اقشار، تاسیس صندوق تضمین تسهیلات پیشبینی شده و سیاست استیجار در کنار مالکیت نیز برای اقشار کمدرآمد مطرح شده است.

وی یکی دیگر از الزامات موجود در طرح جامع مسکن را صنعتیسازی و اصلاح مقررات ملی ساختمان بیان کرد و ادامه داد: تامین مالی بخش عرضه مسکن باید از طریق بازار سرمایه و تامین مالی بخش تقاضا از محل نظام بانکی باشد.

یزدانی توسعه بازار رهن اولیه در گام نخست اجرای طرح و در گامهای بعدی توسعه بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه را یادآور شد و افزود: شفافسازی ساختوساز از طریق حسابهای امانی پیشفروش مسئلهای ضروری است.

مدیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به سوالی درباره علت تعیین نرخ رشد 5.2 درصدی در این طرح با وجود تعیین نرخ رشد هشت درصدی در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه گفت: نگارش طرح جامع مسکن پیش از ابلاغ برنامه ششم توسعه به عهده دولت بوده است ضمن اینکه طرح جامع شناور است و امکان تغییر آن بر اساس رشد هشت درصدی وجود دارد.

یزدانی در خصوص ناتوانی بانکها در ارائه تسهیلات بلندمدت گفت: اینکه در حال حاضر تجهیز منابع بانکها کوتاه مدت است حرف صحیحی است ولی از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که ورود بانکها در گذشته به بخش تولید مسکن مشکلات زیادی مانند انباشت اموال مازاد بانکها و ایجاد تعداد زیادی بدهکار بانکی را در پی داشت اما در این طرح برای جبران کمبود منابع بانکها، تاسیس صندوق ضمانت تسهیلات را با استفاده از منابع دولتی پیشبینی کردهایم تا قدرت بانکپذیری گروههای کم درآمد افزایش یابد.

وی ادامه داد:پس از گذشت چند سال بازار رهن ثانویه میتواند محل تجهیز منابع بانکها از طریق بازار سرمایه باشد.

یزدانی با تاکید بر لزوم اصلاح مدیریت شهری افزود: دو گروه مدیران شهری و بانکها بازیگران اصلی افزایش قیمت زمین هستند که اولی از طریق فروش تراکم و دومی از طریق ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری، بورسبازی در زمین را به راه انداختند.

یزدانی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی برای تامین بخشی از مسکن اقشار متوسط با سازوکار قیمتی متفاوت نسبت به گروههای کم درآمد گفت: دبیرخانه پایش طرح جامع مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ایجاد میشود که سالیانه اطلاعات موجود در طرح جامع را به روزرسانی کرده تا در سالهای آینده نیاز به مطالعه کلی مجدد نباشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۲٠ ٠٠:۱۹:۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!