پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تقسیط بدهی مودیان شهرداری تهران توسط بانک شهر

نیوزبانک-مدیرعامل بانک شهر از اجرای طرح تقسیط بدهی مودیان شهرداری تهران توسط این بانک از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی خبر داد.

مدیرعامل بانک شهر از اجرای طرح تقسیط بدهی مودیان شهرداری تهران توسط این بانک از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به تدابیر شهردار تهران مبنی بر برچیده شدن تقسیط بدهی مؤدیان توسط ادارات درآمد شهرداری مناطق و به صفر رساندن استفاده از چکهای شخصی در این زمینه که تبعات و مشکلات فراوانی را ناشی میشد، گفت: معاونت مالی و اقتصاد شهری با کمک بانک شهر در خصوص رفع این مشکل اقدام کرده است که تلاشهای صورت گرفته در این زمینه به عقد توافقنامهای انجامید.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در قالب این تفاهمنامه اظهار کرد: بر این اساس تعداد 22شعبه بانک شهر جهت اجرای این طرح در نظر گرفته شد که بنابر آن، معرفی مؤدی از طریق سامانه بانکدار و کاملاً سیستمی صورت میپذیرد.
پورزرندی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تصریح کرد: در نشستی که به این منظور و به عنوان طرح تقسیط بدهی مودیان شهرداری تهران توسط بانک شهر با حضور روسای شعب و مدیر مالی شهرداری مناطق برگزار شد، هرگونه آگاهسازی در این خصوص صورت گرفت تا این طرح به درستی به مرحله اجرا برسد.
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: هم اکنون این طرح در 22شعبه بهصورت سیستمی از طریق سامانه بانکدار صورت میپذیرد که بر اساس این لینک، شهرداری منطقه مستقیماٌ مودیان را جهت تقسیط بدهی به شعب معرفی کرده و شعب بانک پس از اعتبارسنجی متقاضی و دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز نسبت به اعطای تسهیلات، اقدام و مبلغ را به حساب درآمدی شهرداری در چارچوب ضوابط و مقررات واریز و فیش مربوطه به مؤدی، جهت ارائه به شهرداری میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۱٣ ۱٤:۱۹:۵٦