پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اتمام مسکن مهر در گروی افزایش سقف وام توسط بانک مسکن

نیوزبانک-درحالی قائممقام وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از اتمام ۹۰درصد پروژههای مسکن مهر در سال جاری خبر داده بود که وی تأکید کرده پرونده مسکن مهر درصورت پرداخت مابهالتفاوت افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن تا پایان سال آینده بسته میشود.

درحالی قائممقام وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از اتمام ۹۰درصد پروژههای مسکن مهر در سال جاری خبر داده بود که وی تأکید کرده پرونده مسکن مهر درصورت پرداخت مابهالتفاوت افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن تا پایان سال آینده بسته میشود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی اردیبهشت امسال گفته بود: برای افزایش 5میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن مهر خیلی کار شد و وزیر راه و شهرسازی بهطور جدی پیگیر این موضوع بود و در این زمینه دهها جلسه با بانک مرکزی برگزار شد.

وی تصریح کرد: پس از پیگیریهای فراوان توانستیم مصوبه افزایش سقف تسهیلات را برای پروژههای با پیشرفت بالای 75 درصد را از شورای پول و اعتبار دریافت کنیم.

وی یادآور شد: البته در اواخر دولت دهم اینچنین مصوبهای داشتیم اما بهدلیل اینکه عمر دولت قبل تمام شد و همچنین سیاست دولت یازدهم جلوگیری از افزایش تورم بود، این سیاست در دستور کار قرار گرفت که افزایش سقف از محل وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر انجام شود.

وی "در حال حاضر ماهانه بین 220 تا 250 میلیارد تومان وصولی تسهیلات مسکن مهر داریم" بیان کرد: در حال حاضر 570هزار مسکن مهر نیمهتمام در مراحل مختلف ساخت داریم که از این تعداد 270هزار واحد در مرحله نازککاری و حدود 97هزار واحد در مرحله سفتکاری قرار دارد که در سال جاری به اتمام خواهد رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نامه افزایش سقف تسهیلات 232هزار واحد مسکن مهر توسط بانک مسکن به شعب ابلاغ شده است، افزود: در تلاشیم افزایش سقف تسهیلات را برای واحدهای با پیشرفت 70 درصد و حتی کمتر از 70 درصد نیز عملیاتی کنیم.

این در حالی است که مهرآبادی در جلسه شورای مسکن استان آذربایجان شرقی بهگونهای سخن گفته که گویا هنوز بانک مسکن اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه برای تأمین خدمات زیربنایی مسکن مهر 56 هزار میلیارد ریال نیاز است، گفت: وزارت راه و شهرسازی از محل یارانه مسکن مهر 2500 میلیارد ریال به وزارت نیرو کمک کرده، این در حالی است که این وزارتخانه وظیفهای در قبال تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر ندارد.

وی افزود: وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً واگذاری زمین است اما با دستور و تأکید وزیر، در آماده سازی زمین، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی با دستگاههای خدمات رسان همکاری کامل دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته وزارت نیرو و دولت قرار بود بهترتیب 3000 و 7000 میلیارد ریال به تأمین خدمات مسکن مهر کمک مالی کنند، تصریح کرد: معاون رئیس جمهور نیز قول داده بود در صورت بهبود وضعیت مالی 10 هزار میلیارد ریال به این بخش کمک کند که تاکنون محقق نشده است.

مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: بانک مسکن موظف است مابهالتفاوت وام بانکی از 200 میلیون ریال به 250 میلیون ریال را بپردازد تا پرونده مسکن مهر تا پایان سال 95 بسته شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۱۲ ۱۲:۲٧:٠٣

اخبار مرتبط