پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

استقبال خانه یکمی‌ها از وام ۸۰ میلیونی مسکن

نیوزبانک-طی 20 روز گذشته از راه اندازی صندوق پسانداز یکم تاکنون 4846 نفر تا دیروز افتتاح حساب کردهاند و بانک مسکن 873 میلیارد ریال جذب پسانداز کرده است.

طی 20 روز گذشته از راه اندازی صندوق پسانداز یکم تاکنون 4846 نفر تا دیروز افتتاح حساب کردهاند و بانک مسکن 873 میلیارد ریال جذب پسانداز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از افکارنیوز، از زمان راه اندازی صندوق پسانداز یکم که مقرر کرده تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام مسکن پرداخت کند ۲۰ روز میگذرد بنابراین طی گزارش که بانک مسکن ارائه کرده تا کنون استقبال خوبی از این صندوق صورت گرفته است.
طی ۲۰ روز گذشته بالغ بر ۴۸۴۶نفر در صندوق پسانداز یکم افتتاح حساب کردهاند که در مجموع بالغ بر ۸۷۳ میلیارد ریال جذب شده است.
پیشتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این نکته که از زمان آغاز افتتاح حساب پسانداز مسکن یکم بانک مسکن تاکنون ۱۸ روز کاری گذشته است گفت: استقبال مردم از این صندوق بیش از انتظار ما بود و امیدواریم در آینده نیز از آن استقبال بیشتری بشود زیرا مردم برای این سپرده گذاری در این صندوق به زمان احتیاج دارند. به گفته وی، بانک مسکن در ۱۸ روز کاری ۷۸ میلیارد تومان جذب پسانداز کرده است و میزان پساندازها روز به روز درحال افزایش است.
محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نیز با بیان اینکه طی ۱۸ روز از راهاندازی صندوق پسانداز یکم تاکنون حدود چهار هزار نفر افتتاح حساب کردهاند، گفت: از ۶ ماه آینده استفاده از صندوق پس انداز یکم برای دارندگان حساب پس انداز جوانان فراهم میشود.
وی افزود: صندوق پس انداز یکم با هدف تقویت رژیم پس انداز به ویژه برای خانه اولیها و متاهلین راهاندازی شد و تاکنون استقبال نسبتا خوبی از آن توسط مردم صورت گرفته است به طوریکه روزانه حدود ۳۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات صندوق پس انداز یکم به بانکها مراجعه کرده اند.
بت شکن افزود: بر اساس برآورده انجام شده از زمان راه اندازی صندوق پس انداز یکم تا امروز حدود چهار هزار نفر برای دریافت تسهیلات از صندوق پس اندازی یکم افتتاح حساب کردهاند.
مدیر عامل بانک مسکن درباره تاثیر صندوق پس انداز یکم در تحرک بازار مسکن گفت: یکی از ویژگیهای صندوق پس انداز یکم این است که انبوهسازان و سازندگانی که در گذشته پروژههای خود را متوقف کرده بودند به امید افزایش تقاضا برای دریافت این تسهیلات از سوی متقاضیان نسبت به فعالیت پروژههای خود اقدام میکنند، بنابراین علاوه بر تقویت سمت تقاضا، بخش عرضه مسکن نیز با راه اندازی صندوق پس اندازی یکم تقویت میشود.
بت شکن گفت: امکان استفاده دارندگان حساب صندوق جوانان از امتیاز صندوق پس انداز یکم تا ۶ ماه آینده فراهم میشود و شاهد اعطای تسهیلات به این متقاضیان از محل صندوق پس انداز یکم در سال جاری خواهیم بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۱۲ ۱۱:۱٣:۵۱

اخبار مرتبط