پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اروپا مهلت بازپرداخت اقساط یونان را تمدید نکرد

در حالی که یونان از عدم پذیرش شرایط اروپا برای تزریق پول به اقتصاد خود سخن میگوید، وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا رأی به عدم تمدید برنامه نجات مالی آتن دادند.

در حالی که یونان از عدم پذیرش شرایط اروپا برای تزریق پول به اقتصاد خود سخن میگوید، وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا رأی به عدم تمدید برنامه نجات مالی آتن دادند.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از فارس، ساعاتی پس از آنکه «الکسیس سیپراس» نخستوزیر چپگرای یونان که با شعار پایان دادن به ریاضت اقتصادی بر کرسی نشسته، از غیرقابل قبول بودن شروط اتحادیه اروپا برای کمک مالی به کشورش سخن گفت؛ وزرای اقتصادی اتحادیه هم ادامه این کمکها و تمدید مهلت بازپرداخت اقساط را لغو کردند.

بر اساس گزارش یواسایتودی، وزرای اقتصادی اروپا درخواست یونان مبنی بر تمدید یک ماهه برنامه نجات مالی را رد کردهاند؛ این خبر را «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان به نقل از 3 وزی بینام اروپایی مطرح کرده است.

در ماههای اخیر مذاکرات فشردهای میان یونان و وامدهندگان اروپایی و بینالمللی برای قبول ادامه اصلاحات مالی و ریاضت اقتصادی در ازای دریافت کمکهای مالی بیشتر صورت گرفته بود که با توجه به روی کار آمدن دولت چپگرا در آتن، این مذاکرات همه بینتیجه مانده بود.

یکی از اصلاحات مالی مدنظر کشورهای خارجی، با اعمال سیاستهای صرفهجویانه، اصلاحات کارگری و افزاش مالیات از سوی آتن و پرداخت 1.5 میلیارد یورو بابت بازپرداخت اقساط به صندوقبینالمللی پول است. در صورتی که یونان این قسط را نپردازد، مجموع بدهی های آتن از 175 درصد تولیدناخالص داخلیاش بیشتر میشود و احتمال خروج این کشور «ناتوان از بازپرداخت بدهی» از حوزه یورو افزایش مییابد.

دولت چپگرای سیپراس اما با شعار رویارویی با ریاضت و پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی مردم روی کار آمده؛ سیراپس امروز شرایط خارجیها برای ادامه کمکهای مالی را «تحقیرآمیز» خوانده و در تلویزیون گفته بود خارجیها «از دولت یونان خواستهاند تا بار غیر قابل تحمل جدیدی را بر مردم یونان تحمیل کند.»

با مخالفتهای آشکار دولت با درخواستهای وامدهندگان بینالمللی و تصمیم امروز وزرای اقتصادی اتحادیه برای متوقف شدن ادامه برنامه کمک مالی به آتن، احتمال خروج یونان از حوزه مالی یورو بیشتر میشود. خروج از حوزه یورو برخی از مردم یونان را نگران کرده است. آنها تنها درهفته گذشته ۴.۵میلیارد دلار از حساب های خود خارج کردند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠٧ ٠۹:۱۱:۵۲

اخبار مرتبط