پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی سازمان خصوصی سازی

۱۱۹ شرکت دولتی در فهرست واگذاری ۹۴ قرار گرفت

نیوزبانک-سازمان خصوصی سازی ۱۱۹ شرکت دولتی را برای فروش در سال جاری معرفی کرد.

سازمان خصوصی سازی ۱۱۹ شرکت دولتی را برای فروش در سال جاری معرفی کرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از فارس، بنگاههای قابل واگذاری در سال 94 در دو گروه یک و دو از سوی سازمان خصوصیسازی منتشر شد.

بر این اساس 67 شرکت در گروه یک واگذاریها قرار دارند و باید صد در صد سهام آنها واگذار شود.

نام این شرکتها عبارتند از: حملونقل بینالمللی خلیجفارس، داراییهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، خدمات حمایتی کشاورزی، تولید و بستهبندی فرآوردههای گوشتی کشور زیاران، تولیدی خدمات کشاورزی اراک، قطارهای مسافربری رجا، سرمایهگذاری صنایع برق و آب، مقرهسازی ایران، اسکوتک، آلومینای ایران، توسعه خدمات بازرگانی نبرد ایران، بینالمللی مهندسی ایرتیک، مس شهر بابک، خدمات صنعتی بازرگانی آیسیاف، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، سهام اصالتی باقیمانده سازمان خصوصی، پاک مایع کرمانشاه، پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین، صنایع فراساحل، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گسترش مواد پیشرفته، لولهگستر اسفراین، مجتمع صنعتی اسفراین، گسترش زیست فناوری (لیدکو)، گسترش چراغ دانش، گروه سرمایهگذاری رنا، نساجی قائمشهر، کارگاز سیستم، ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی تبریز، املاک ماشینسازی تبریز واقع در منطقه ایلگولی، توربینهای بادی گسترش آترین، دانشبافت البرز، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، عمران تک لار، عمران و مسکنسازان شرق، داراییهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، پالایش نفت بهمن گنو، پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی کازرون، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی هگمتانه، خدمات کیفیت آریا اسجیاس، صنایع پتروشیمی ابنسینا همدان، پتروشیمی بهدشت، پتروشیمی دهلران سپهر، پتروپارس، پیراحفاری ایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، توسعه پتروایران، شرکت ملی نفت ایران شارجه، شرکت ملی ایران لندن، شرکت ملی نفت ایران لیبی، شرکت ملی نفت ایران سنگاپور، شل سنگال، خدمات هوایی پست و مخابرات پیام، داراییها و زیرمجموعه پشتیبانی شرکت امور دام، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خارک، نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران (بدون زمین)، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس.

همچنین 52 شرکت در قالب گروه دو، 80 درصد آنها واگذار خواهد شد که شامل غله و خدمات بازرگانی مناطق یک تا 14، مهندسین مشاور مهاب قدس، احداث صنعت، کاغذ اسکناس پاکستان، عمران و مسکنسازان استان فارس، عمران و مسکنسازان منطقه جنوب، عمران و مسکنسازان ثامن، عمران و مسکنسازان استان گلستان، عمران و مسکنسازان ایران، تولید برق خلیجفارس، تولید نیروی برق آذربایجان، تعمیرات نیروگاه ایران، تولید نیروی برق زاگرس، تولید نیروی برق خراسان، تولید برق زاهدان، تولید برق شاهرود، تولید نیروی برق شهید رجایی، تولید نیروی برق فارس، تولید برق لوشان، تولید برق سبز منجیل، تولید نیروی برق یزد، تولید نیروی برق ورامین، تولید برق بندرعباس، تولید برق شهید مفتح، سد نیروگاه شهید عباسپور، نیروگاه برق آبی کوهرنگ، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت امام خمینی، پالایش نفت لاوان، توسعه صنایع پالایش نفت و داراییهای زیرمجموعه آن، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت کرمانشاه، شرکت توزیع گاز ایران، ملی حفاری ایران، بازرگانی نفت ایران نیکو، شرکت پست، شرکت چاپخانه دولتی ایران، حملونقل ریلی کشور، دخانیات ایران است.

سال گذشته 47 بنگاه از سوی سازمان خصوصی واگذار شده که ثمن معامله آن 47 هزار و 754 میلیارد و 122 میلیون ریال بوده است.

همچنین در فهرست واگذاریها فروش دو تیم استقلال و پرسپولیس به چشم میخورد که تاکنون 4 بار مزایده برگزار شده اما به دلایلی فروخته نشدهاند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠٧ ٠۹:٠۵:٣٧

اخبار مرتبط