پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون سازمان صنایع کوچک

راه‌اندازی بانک تخصصی صنعت تا 2 سال آینده

نیوزبانک- معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از راهاندازی بانک تخصصی بخش صنعت (SME) تا دو سال آینده خبر داد و گفت: این بانک بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل خواهد کرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از راهاندازی بانک تخصصی بخش صنعت (SME) تا دو سال آینده خبر داد و گفت: این بانک بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل خواهد کرد.

به گزارش نیوزبانک، ظظغلامرضا سلیمانی در حاشیه سفر خود به استان ایلام به منظور بررسی وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی، در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ایلام، حضور یافت و اظهار کرد: هماکنون 941 ناحیه و شهرک صنعتی در سراسر کشور داریم و هیچ شهرستانی فاقد ناحیه صنعتی نیست و در برخی بخشها هم این نواحی ایجاد شدهاند.

وی با بیان اینکه 754 ناحیه صنعتی به بهرهبرداری رسیده یا در حال آمادهسازی و بستن قرار داد با مردم هستند، تصریح کرد: 64 هزار قرارداد در شهرکهای صنعتی منعقد شده که حدود 34 هزار و 500 مورد از آنها عملیاتی شده است.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از ایجاد 700 هزار شغل در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور خبر داد و گفت: در این واحدها 77 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.

سلیمانی تصریح کرد: 30 هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارد و 3200 واحد بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی در آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.

وی تشکیل نواحی صنعتی را بر اساس مدل جهانی برای تمرکز صنایع عنوان کرد و گفت: کم شدن آلودگی منطقهای، ارائه خدمات مشترک و کاهش قیمت تمام شده از مزیتهای این طرح است و شیوه واگذاری آنها به متقاضیان 30 درصد نقد و 70 درصد قسط 36 ماهه بود اما در دو سال گذشته گذشته برای مناطق محروم مبلغ نقد از 30 به 15 درصد کاهش و اقساط 36 ماهه به 42 ماه افزایش پیدا کرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ادامه داد: در دنیا سازمان صنایع کوچک تنها متولی صنایع کوچک هستند و زیرساختها متولی جداگانهای دارند اما در ایران این دو مورد با هم ادغام شدهاند و هماکنون در ایران سه میلیون بنگاه کوچک و متوسط داریم که خدمات فنی ، توزیعی و تولیدی را انجام می‎دهند.

سلیمانی تصریح کرد: هماکنون 84 هزار واحد صنعتی داریم اما اگر صنوف تولیدی را کنار هم بگذاریم این رقم به 500 هزار میرسد و اگر این صنوف در قالب مدلهای توسعهای قرار گیرند شرایط اشتغال بهبود مییابد.

وی توزیع عادلانه ثروت و اشتغالآفرینی به معنای واقعی را از ویژگیها و مزیتهای صنایع کوچک عنوان و تصریح کرد: موفقیت استانی مانند خراسان رضوی که 10 تا 11 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده مدیون توسعه واحدهای صنعتی کوچک است چون در بسیاری از استانهای دیگر وجه غالب صنایع بزرگ است.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نسخهی اشتغال را صنایع کوچک عنوان و تصریح کرد: در استانی مانند ایلام هرچند پتروشیمی ارزش افزوده دارد اما با 200 تا 300 میلیون تومان 1 شغل ایجاد شده در حالی که در بنگاههای کوچک 30 تا 40 میلیون یک شغل ایجاد میکند.

سلیمانی با بیان اینکه دنیا متوجه این اصل که اشتغال در بنگاههای کوچک ایجاد میشود و حتی دولت در کشورهای دارای اقتصاد آزاد در این مقوله مداخله میکند، تصریح کرد: در ایران سازمان یک برنامهی اساسی دارد. چون بنگاهها مدیریتی هستند و تخصص کمدارند و بر اساس بازار محلی بوجود میآیند مدل و رویکرد آنها با صنایع بزرگ متفاوت است؛ بنابراین سازمان از 10 سال گذشته مدلهای موفق جهانی را بومی کرده و بر اساس تجارب بومی شده رویکردهایی بوجود آمده که در حال اجرا شدن هستند.

وی حمایت از بنگاههای کوچک را زنجیرهای عنوان و تصریح کرد: این واحدها در مراحل مختلف خرید مواد اولیه، طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و مصرف حمایت میشوند و حتی حمل و نقل به عنوان لازمهی رقابت در این حمایت مدنظر قرار گرفته میشود، چرا که به عنوان مثال اگر در جایی فاقد زیرساخت لازم کارخانه سیمان باشد عملا محصول به بازار صادرات نمیرسد و نمیتواند مزیت ایجاد کند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از آموزش به عنوان یکی از خدمات اساسی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: متقاضیان قبل از ساخت و ساز دورههای کارآفرینی کاربردی شرکت، بیزینس پلن، دوره تامین مالی بر اساس سیستم کشور را میگذرانند و مدیران دوره مدیریتی میبینند و زمینهی شرکت آنها در نمایشگاههای مختلف و انعقاد قراردادهای بینالمللی و زمینه ارتقاء بازار برای آنها فراهم میشود.

سلیمانی با بیان اینکه هفت شهرک در قطبهای علمی – صنعتی کشور به منظور تولید تکنولوژی برای بنگاههای کوچک ایجاد شده است از تربیت 500 نفر مشاور برای مشاوره دادن به این واحدها خبر داد و تصریح کرد: نداشتن سواد تخصصی در حوزه تولید ضرورت وجود این مشاوران را ایجاب کرده و امیدواریم به اهداف پیشبینی شده برسیم.

وی 70 درصد مشکل بنگاههای کوچک را پولی و مالی عنوان و تصریح کرد: در دنیا هم این مشکل وجود دارد که برای حل آن بانکهای تخصصی ایجاد شده که فقط به صنایع کوچک خدمات میدهند که بر اساس مقتضیات منطقه نرخ و مدت زمان آن متفاوت است و در ایران هم در بانک صنعت و معدن معاونتی به نام صنایع کوچک برای بررسی این بنگاهها شکل گرفته و در آن ادبیات صنایع کوچک پیادهسازی خواهد شد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از سفر خود قبل از ایلام به استان قم خبر داد و گفت: در این سفرها آخرین وضعیت شهرکها و نواحی بررسی و دغدغههای صنعتگران شنیده میشود که برخی از مشکلات مربوط به استانها است که باید در ستاد تسهیل به ریاست استاندار بررسی و برخی مربوط به فرایندهای کلی است که باید اصلاح شود.

سلیمانی ادامه داد: برخی صنعتگران به بانکها بدهکار هستند و طبق دستورالعمل بانک مرکزی نمیتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند که در بانکداری صنایع کوچک این مشکل حل شده است. از طرف دیگر چون معمولا بانک در اعطای تسهیلات وثیقه میخواهد و جوان فارغالحصیل ما نمیتواند این شرط را فراهم کند برای حل این مشکل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تشکیل شد که در مناطق محروم با فراهم کردن 85 درصد وثیقه مورد نیاز بانک با کارمزد اندک برای پنج سال 2.5 درصد میتواند به صنعتگران کمک کند.

وی از بنگاههای کوچک به عنوان مخزن کارآفرینی نام برد و گفت: به طور متوسط 5.5 طول میکشد تا یک بنگاه به بهرهبرداری برسد در صورتی که باید این بنگاهها در کوتاهترین زمان ممکن به ایجاد شغل بینجامد در غیر این صورت کارآفرین بیانگیزه و ایده در پیچ و خمهای بانکی گم میشود که امیدواریم رایزنیها با بانک صنعت و معدن این فرایند را به 3 سال کاهش دهد.

وی از راهاندازی بانک تخصصی بخش صنعت (SME) تا دوسال آینده خبر داد و گفت: این بانک بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل خواهد کرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درباره جایگاه توجه به محیط زیست در طرحهای صنعتی اظهار کرد: از آنجا که هدف همه ما رسیدن به توسعه پایدار است طبیعتا توجه به حفظ محیط زیست هم از مولفههای این هدف است؛ به طوری که در واحدهای صنعتی 185 واحد تصفیه داریم و همه ساله این شرکت در روز ملی محیط زیست مورد تقدیر قرار میگیرد و تاکنون6000 هکتار جنگل در شهرکهای صنعتی کاشت شده و 25 درصد فضای شهرکها را فضای سبز تشکیل میدهد و اگر ناگریز به قطع درختی باشیم موظفیم 10 درخت جایگزین آن کنیم و برای این موضوع کارگروههای مشترکی با سازمان حفاظت از محیط زیست داریم.

سلیمانی ادامه داد: تفاهمات گستردهای در سطح ملی داریم و اخیرا در مورد مکانیابی شرکتهای دانشینیان شرط شده که الزامات زیست محیطی رعایت شود و در مجموع برای ایجاد هر کارخانه در هر نقطهای از کشور مجوز محیط زیست گرفته میشود و محیط زیست و صنعتگر دغدغههای مشترکی در این زمینه دارند.

وی درباره جایگاه مصرف آب در صنعت تصریح کرد: صنعت کمتر از شش درصد آب کشور را مصرف میکند اما بیش از 48 درصد منبع درآمدی وزارت نیرو در این عرصه است و آب استفاده شده در صنعت پس از تصفیه در اختیار بخش کشاورزی قرار میگیرد و امروز وزارت نیرو هم بارها اعلام کرده که بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی، خطوط انتقال و مصرف بیرویه شهروندان است.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ادامه داد: وزارتخانه به صنایع غیرآببر توجه ویژهای دارد و کشاورزی هم برای عدم پرت آب راهی جز توجه به صنعت ندارد و برای نجات آب، بخش کشاورزی باید در مسیر صنعتی شدن قرار گیرد.

سلیمانی از قانون رفع موانع تولید به عنوان حل کنندهی مشکلات صنعتگران با بانکها، مالیات و بیمه نام برد و تاکید کرد: این قانون میتواند به طور کامل موانع تولید را حذف کند و سبب ایجاد رقابت سالم و ارتقای نظام مالی کشور شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از صنعتگران از حقوق قانونی خود اطلاع ندارند و هنگام انعقاد قرارداد با ادارات و سازمانها از قوانین مربوط که گرهگشا هستند استفاده نمیکنند، از رسانههایی مانند ایسنا خواست در راه آگاهیبخشی به این قشر برنامههایی را ترتیب و مصاحبههایی را منتشر کنند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در مورد وضعیت صنعتی کشور گفت: صنعت ما در سالهای گذشته از رشد 18 درصدی در دوره اصلاحات، به منفی شش رسید که خوشبختانه در طول دوسال گذشته ضمن خروج از رکود به مثبت 6.7 رسیده است.

سلیمانی تاکید کرد: سرمایهگذاران خارجی ایران را دارای بهترین شرایط و مزیتها برای سرمایهگذاری میدانند که امیدواریم با برداشته شدن تحریمهای ظالمانه و باز شدن درهایی که به ناحق بسته شدهاند شاهد پیشرفت کشور در عرصهی صنعت باشیم و معتقدیم صنعتگرانی که در این شرایط خوش درخشیدهاند در صورت فراهم شدن برخی شرایط میتوانند کارهای اساسی برای رشد و توسعهی کشور و رونق اشتغال انجام دهند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠٦ ۱٠:٤٧:٤٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!