پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

طی اطلاعیه‌های اعلام شد

خودداری از نگهداری اوراق تسهیلات مسکن

نیوزبانک-فرابورس ایران در اطلاعیهای از مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» خبرداد.

فرابورس ایران در اطلاعیهای از مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از فارس، اطلاعیه اعلام مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» منتشر شد.

پیرو بازگشایی نماد اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خرداد ماه 1394 با نماد «تسه 9403» بدین وسیله، مهلت اعتبار اوراق نامبرده جهت «نقل و انتقال و هبه» و همچنین مهلت استفاده از این اوراق به منظور دریافت تسهیلات مسکن، به همراه مهلت اعتبار سایر اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موجود در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، بهشرح جدول پیوست اعلام میشود.

لازم به ذکر است، نماد معاملاتی هر سری از اوراق یک ماه قبل از سررسید نهایی اعلام شده توسط بانک مسکن، در فرابورس متوقف شده و دارندگان اوراق ظرف یک ماه آخر صرفاً میتوانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و در چهارچوب مقررات نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

همچنین نظر به شکایات برخی از دارندگان این اوراق که ظرف مهلت مقرر نسبت به تشکیل پرونده و استفاده از این اوراق و یا فروش آن اقدام نکردهاند، به اطلاع میرساند؛ همانگونه که قبلا نیز در اطلاعیههای فرابورس ایران اعلام شده بود، مدت اعتبار این اوراق از تاریخ صدور آن، که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپردهگذاری» تحت عنوان «امتیاز تسهیلات مسکن (ماه)(سال)» قید شده است، حداکثر دو سال میباشد و این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره 6 ماهه قابل تمدید میباشد و تمدید این مهلت برای بیش از سه سال، بهدلیل مقررات بانک مرکزی به هیچ عنوان برای بانک مسکن امکانپذیر نیست. بانک مسکن تاکنون در چهارچوب اختیارات قانونی و بهصورت موردی، نسبت به تمدید مدت اعتبار برخی از این اوراق اقدام کرده است. اما طبق اطلاعات دریافتی از بانک مسکن، این بانک در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای تمدید مهلت اوراق موجود ندارد.

به منظور راهنمایی متقاضیان خرید «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» و همچنین جلوگیری از متضرر شدن دارندگان این اوراق، به واسطه ابطال این اوراق در سررسید، مواردی چند را در پیوست این اطلاعیه بهعنوان «تذکرات مهم» به اطلاع دارندگان این اوراق و کلیه متقاضیان خرید این اوراق میرساند

تذکرات مهم به متقاضیان خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

1- از آنجا که مدت اعتبار این اوراق محدود است و از طرفی فرآیند تشکیل پرونده در بانک مسکن و همچنین انجام مقدمات مربوط به نقل و انتقال مستغلات و انجام عملیات محضری در دفاتر ثبت اسناد، مجموعا ممکن است چندین ماه به طول انجامد، به طور اکید توصیه میشود متقاضیان محترم با هماهنگی شعب بانک مسکن و همزمان با تشکیل پرونده در بانک مزبور، نسبت به خرید این اوراق در بازار اقدام فرمایند و حتیالامکان از نگهداری اوراق اجتناب ورزند.

2- در صورتی که به ماههای پایانی اعتبار اوراق خود نزدیک میشوید، حتماً نسبت به فروش اوراق و یا جابهجایی آن با اوراق با مهلت طولانیتر (در قالب فروش اوراق و خرید اوراق با مهلت طولانیتر) اقدام فرمایید.

3- با عنایت به کاربری خاص این اوراق، که طبق مقررات بانک مسکن، صرفاً جهت استفاده از تسهیلات خرید و احداث و تعمیر واحد مسکونی میباشد، به فعالان بازار توصیه میگردد از خرید و فروش این اوراق به منظور کسب درآمد ناشی از نوسان قیمت آن جداً خودداری فرمایند.

4- با توجه به نوسان شدید قیمت این اوراق که در چند سال اخیر 35 تا 100 هزار تومان در نوسان بوده است، به کلیه متقاضیان توصیه میشود صرفاً زمانی که قصد استفاده از این اوراق را دارند، نسبت به خرید آن اقدام نمایند و به هیچ عنوان اوراق را برای استفاده در زمان نامعلوم در آینده نگهداری ننمایند، زیرا در این صورت در معرض ریسک ابطال و صفر شدن ارزش اوراق خود قرار خواهند گرفت.

5- کلیه دارندگان اوراق میتوانند با مراجعه به «سامانه اطلاعرسانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن» بانک مسکن به آدرس زیر و وارد کردن کد ملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی)، از آخرین وضعیت تعداد اوراق خود مطلع شوند. همچنین لازم است افراد پس از استخراج تعداد اوراق خود، به مهلت معامله و استفاده اوراق خود بر طبق جدول پیوست این اطلاعیه دقت نظر داشته باشند.

http://oragh.bank-maskan.ir/

6- در حال حاضر تعدادی از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» بهدلیل سهلانگاری و بیدقتی برخی از دارندگان، این اوراق ابطال گردیده است و ظرف 3 و 6 ماه آتی نیز، به ترتیب 600 هزار و 990 هزار ورقه از این اوراق ابطال خواهند شد، بنابراین لازم است که دارندگان این اوراق نسبت به موارد فوق دقت کافی را مبذول فرمایند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠٣ ۱٣:٠٣:۵۲

اخبار مرتبط