Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
تصویب یارانه 3000 میلیاردی برای کشاورزی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تصویب یارانه 3000 میلیاردی برای کشاورزی

نیوزبانک-مدیرکل بودجه وزارت کشاورزی، یارانه بخش کشاورزی، نهادهها و عوامل تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای امسال را بیش از 3000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان تصویب شده اما هنوز تخصیص نیافته است.

مدیرکل بودجه وزارت کشاورزی، یارانه بخش کشاورزی، نهادهها و عوامل تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای امسال را بیش از 3000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان تصویب شده اما هنوز تخصیص نیافته است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایسنا، حسن قاسمی با بیان اینکه تمرکز در بودجه ریزی بر زیرساختها و حوزههای زیربنایی آب و خاک است، اظهار کرد: بر اساس قانون، یارانه بخش کشاورزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها حدود 2400 میلیارد تومان و یارانه نهادهها و عوامل تولید بخش کشاورزی حدود 732 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه این میزان یارانه تصویب شده برای امسال میتواند بسیاری از اهداف و برنامههای راهبردی بخش کشاورزی را پیش ببرد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی 783 میلیارد تومان بود و یارانهای برای بخش کشاورزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها تصویب نشد که البته به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، مبلغی از این بابت به حساب بخش کشاورزی واریز نشد.

مدیرکل بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین بودجه این وزارتخانه از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر 6000 میلیارد تومان عنوان کرد.

قاسمی با اشاره به اینکه تمرکز بخش کشاورزی در بودجهریزی و تخصیص منابع روی حوزههای زیربنایی آب و خاک، کشتهای گلخانهای متراکم و افزایش بهرهوری آب است، گفت: بودجه بخش کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی و کلیه منابع از جمله صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی، فاینانس و ... در سطح دولتی بالغ بر 6000 میلیارد تومان است که با توجه به بودجه 2400 میلیارد تومانی سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، میتوان گفت در صورت تخصیص این بودجه به صورت کامل، وزارت جهاد کشاورزی بودجهای بیسابقه در سال جاری خواهد داشت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/٠۱ ۱۱:۵۱:٠٣