پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چند نکته در باب وام 80 میلیونی مسکن

نیوزبانک-مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که «در بازار مسکن، سه بازیگر اصلی سازنده یا انبوه ساز، بانک و خریدار را به یکدیگر متصل میکنند و اگر به هیچ یک از اینها توجه نشود، نتیجهای معکوس از برنامه پرداخت وام مسکن مشاهده خواهیم کرد.»

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که «در بازار مسکن، سه بازیگر اصلی سازنده یا انبوه ساز، بانک و خریدار را به یکدیگر متصل میکنند و اگر به هیچ یک از اینها توجه نشود، نتیجهای معکوس از برنامه پرداخت وام مسکن مشاهده خواهیم کرد.»

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از خبرآنلاین، غلامرضا سلامی در پاسخ به این پرسش که افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان، آیا قدرت خرید مسکن مردم را افزایش میدهد؟ میگوید: «در دنیا کشورهایی که در زمینه خانهدار شدن مردم تلاش کردند، به طور معمول از پساندازهای عادی استفاده میکنند. به عبارتی، امکان پرداخت وام بهوجود آمده تا مردم بتوانند از درآمدهای عادی خود خانهدار شوند. یعنی پول را میگیرند، خانه میخرند و به دنبال آن، اقساط وام را میدهند.»

وی با بیان اینکه این شیوه، مزایای خود را نشان داده است، متذکر میشود: «وام اصولا یک توان اضافی به خریداران میدهد تا بتوانند صاحبخانه شوند؛ منتها به چند نکته باید توجه کنیم و اگر به این نکات توجه نشود، نقض غرض اتفاق خواهد افتاد.»

بر اساس این گزارش، مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح میکند: «اگر قرار باشد که یک نفر پول خود را در بانک بگذارد و یکی، دو سال بعد وام بگیرد، در صورتی که تمهیداتی در جهت طرف عرضه اندیشیده نشود، به طور مسلم بازار با یک تقاضایی مواجه میشود که در مقابل آن عرضه نیست.»

سلامی عنوان میکند: «در حال حاضر خانه زیاد است، اما خانههای ۱۰۰ و ۲۰۰ متری شمال شهر که به درد نمیخورد و این وام ۸۰ میلیون تومان برای خانههای نقلی و کوچک است.»

وی با بیان اینکه جهتدهی وام مسکن خیلی مهم است، میگوید: «در بازار مسکن، سه بازیگر اصلی سازنده یا انبوهساز، بانک و خریدار را به یکدیگر متصل میکنند و اگر به هیچ یک از اینها توجه نشود، نتیجهای معکوس از برنامه پرداخت وام مسکن مشاهده خواهیم کرد؛ برای مثال، اگر فقط وام پرداخت شود، قیمتها بالا میرود.»

مشاور وزیر راه و شهرسازی میافزاید: «اینکه وام مسکن را از ۲۰ میلیون تومان بعد از سالها به ۸۰ میلیون تومان در تهران افزایش دادند، میتواند مفید باشد؛ مشروط بر اینکه تمام فکرهای دیگر هم همزمان با آن صورت گیرد.»

سلامی عنوان میکند: «ما در حال حاضر قانون پیشفروش ساختمان را داریم که باید این قانون را همزمان پیاده کنیم. بسیاری از کسانی که سازنده هستند، ممکن است از عمل بالقوه این وام بتوانند استفاده کنند و یک مقداری از منابع خود را از طریق پیشفروش خانه بهدست آورند و یک مقداری را هم از طریق وام و بعد وام را به خریدار منتقل کنند.»

وی با بیان اینکه اینها راهکارهایی است که خیلی از کشورها دنبال کردند، تصریح میکند: «حسن این کار این است که شما وقتی امروز برای خرید خانه اقدام میکنید، به قیمت امروز میخرید و یکسال دیگر وامتان را میگیرید، ولی الان دارید خانه میخرید.»

مشاور وزیر راه و شهرسازی متذکر میشود: «وام هم به سازنده داده میشود و بعد از یکسال سازنده به خریدار منتقل میکند.»

سلامی ادامه میدهد: «در اینجا خریدار هم از مزایای وام و هم از مزایای قیمت استفاده کردند و توانسته خانه خود را با قیمت امروز بخرد و از خطر افزایش قیمتها دور بمانند.»

وی تاکید میکند: «اگر یک چنین تمهیداتی اندیشیده شود، اقدام درستی خواهد بود؛ البته وزارت راه و شهرسازی خیلی دنبال این موضوع است.»

مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان میکند: «تمهیداتی باید اندیشیده شود که وام مسکن نقش مثبت خود را در خانهدار شدن مردم بازی کند.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٣٠ ۱٦:۲٨:۱۹

اخبار مرتبط