پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اقتصاد مقاومتی طرحی برای اقتصاد ملی و بین المللی

نیوزبانک-عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خیلی خوب است این دو چرخ با هم بچرخند منتهی اگر دشمنان بگذارند زیرا میخواهند این دو چرخ هیچکدام نچرخد و نباید تسلیم شویم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خیلی خوب است این دو چرخ با هم بچرخند منتهی اگر دشمنان بگذارند زیرا میخواهند این دو چرخ هیچکدام نچرخد و نباید تسلیم شویم.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، حسن رحیمپور ازغدی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور رضوی(ع) اظهار داشت: درود میفرستیم بر شهدای گمنام و غواصان دستبسته و زنده به خاک رفتهای که در عملیات مظلوم کربلای۴ به شهادت رسیدند و در این روزها تشییع شدند؛ شهدای کربلای۴ قربانیان جنایت مدعی کدخدایی جهان، آمریکا، ۱+۵، رژیمهای آل سعود و فاسد منطقه و همدستی همه آنها و البته منافقان هستند.

وی افزود: در عملیات کربلای۴ تلاشهای کافی برای یک عملیات قاطع و دقیق صورت گرفته بود. بنده توفیق داشتم در چند عملیات غواصی شرکت داشتم مثل بدر و خیبر، والفجر۸ و کربلای۴ و هیچکدام بهسختی کربلای۴ نبود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه شهادت برای حاضران در کربلای۴ یقینی بود بیان کرد: بسیاری از دوستان بنده در این عملیات شهید شدند و خاطرات شب کربلای۴ برای بنده همواره در یادم باقی میماند و فداکاریهای زیادی دیدم.

رحیمپور ازغدی تأکید کرد: نکتهای که در این جلسه تقدیم میکنم توجه به قدرت هنوز کشفنشده داخلی در این جامعه برای مقاومت و پیروزی بر انواع مشکلها است.

وی با اشاره به اینکه نیرو و ظرفیت عظیمی در این کشور هنوز کشف نشده است تأکید کرد: اگر ارتباط ما با تمام جهان هم قطع میشد و به سرمایههای عظیم داخلی آگاهی و ایمان پیدا میکردیم بهتعبیر امام نه فقط مشکلات خودمان بلکه مشکلات دنیا را حل میکردیم.

وی همچنین گفت: اینکه برخی مسئولان عنوان کردند که کاری کنیم که هم چرخ معیشت و هم چرخ هستهای بچرخد حرف درستی است اما دو نکته دارد: اولاً اینکه چرخیدن سانتریفیوژها را برای آخرت نمیخواستیم بلکه برای تأمین دنیا و زندگی مردم خواستیم، انرژی هستهای مستقل که زمام و مدیریت آن در اختیار خودمان باشد فردایی که نفت تمام میشود و حتی همین امروز بسیاری از مشکلات زندگی مردم را تأمین میکند.

رحیمپور ازغدی بیان کرد: این دنیا تأمین شود آخرت راحتتر تأمین میشود، نکته دوم اینکه خیلی خوب است این دو چرخ با هم بچرخند منتهی اگر دشمنان بگذارند زیرا میخواهند این دو چرخ هیچکدام نچرخند و نباید تسلیم شویم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: اگر فرض کنیم این تحریمها تازه ایجاد شده است اگر به سیاست اقتصاد مقاومتی عمل شود نه فقط مشکلات خودمان بلکه مشکلات اقتصادی منطقه و بخشی از جهان حل میشود.

رحیمپور ازغدی عنوان کرد: اگر مسئولان میخواهند بدون نیاز به خارج از کشور مشکلات داخلی حل شود باید کاری کنند که تمام موانع اداری تولید در کشور برطرف شود و تمام موانع باید شناسایی شود و اشتیاق عظیم برای کار و تولید را سریع مجوز دهند و موانع بوروکراتیک را از سر راه بردارند و بانکها بیایند کنار تولیدکننده قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: همان اشتباهاتی که نسبت به غواصان کربلای۴ شد که بنده از نزدیک آنجا بودم و خودم مجروح شدم و برادرم شهید شد، امروز نیز وجود دارد و کمتر نیست و در عرصه تولید این مسئله بیشتر نمایان شد و بعضاً خودمان نمیگذاریم این موج عظیم برای تولید در کشور شکوفا شود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه موانع تولید باید بهسرعت از میان برود خاطرنشان کرد: باید یک قرارگاه عملیاتی در این زمینه تشکیل شود تا موانع بهسرعت گزارش شود.

رحیمپور ازغدی بیان کرد: بهترین آموزههای اقتصادی از سوی امام رضا(ع) مطرح شده است، برخی بازاریان مشهد حواسشان باشد که مشهور به گرانفروشی نشوند و این ننگ بزرگی برای شهر امام رضا(ع) است. خود بازار مشهد باید در این زمینه بهویژه در ایام زیارتی فکری برای این مسئله بردارد.

وی افزود: ما علاوه بر اینکه بعد حقوق و اخلاق اسلامی را باید در بازار تأمین کنیم قطعاً دنیای ما هم تأمین میشود و تحریمها نیز برطرف میشود.

وی همچنین گفت: مسئله اول اگر تمام تحریمها را بردارند اگر به آنچه امام رضا میفرمایند عمل نکنیم در دنیا و آخرت بدبخت هستیم، اگر تمام تحریمها برداشته شود تمام مشکلات برطرف نمیشود. امام رضا ۵ اخلاق فاسد را شناسایی میکنند که سبب تراکم ثروت میشود و این ۵ اخلاق شدید اخلاق سرمایه داری، آرزو پروری و تخیل، حرص در بازار، قطع رابطه خویشاوندی بهخاطر پول و ترجیح دنیا بر آخرت است.

رحیمپور ازغدی تأکید کرد: امام رضا فرمود بهاندازه نیاز مصرف کنید و مازاد آن را به دیگران بدهید، خانههای بزرگ اشرافی نسازید، آنچه نمیخورید انبار نکنید و از خدایی که به او بازمیگردید بترسید، اگر به اینها توجه شود مشکلات ما حل میشود.

وی با اشاره به اینکه بازاریان باید به این روایات توجه کنند بیان کرد: امام رضا میفرمایند: "اگر شیعه ما هستید دنبال سود محدود باشید و نه سود نامحدود". ایشان فرمودند: "مؤمن از مؤمن سود نامعقول نمیگیرد زیرا این نوعی ربا است".

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ربا یعنی دیگری را استثمار کردن و از این طریق جیب خود را پر کردن. امام رضا فرمود: به سود محدود قانع باشید و خداوند زندگی شما را تأمین میکند.

رحیمپور ازغدی تأکید کرد: امام رضا فرمودند: دنبال ربح خفیف و سود کم باشید و هر قیمتی که میخواهید روی جنس نگذارید زیرا این نوع معامله نوعی ربا است.

وی افزود: آن حضرت میفرمایند وقتی مال انسان مظلوم بالا کشیده میشود تا سود بیشتری نصیب شود مثل این است که انسانی را کشتهاید و وی را به پرتگاه فقر فرستادهاید. لقمه از دهان خانواده فرد دیگری برای خود کشیدهاید.

ایشان برای حل مشکل اقتصادی در دنیا، اسلام خالص را معرفی میکنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امام رضا(ع) اسلام ناب را بیزاری و نفرت از کسانی میدانند که مسئولیتهای حکومتی را دست افراد غیرمتخصص میدهند. اگر میخواهید مشکل اقتصادی برطرف شود مدیریت اقتصادی را به هرکسی ندهید.

رحیمپور ازغدی بیان کرد: اصل بعدی که از سوی حضرت مطرح میشود این است که خداوند از چند صفت و سبک رفتاری متنفر است: یک سروصدای الکی و شعار توخالی، وعدههای بیخود، بهانه گیری از یکدیگر، ضایع کردن پول و ثروت و سرمایه. چقدر پول و ثروت دست مردم و مدیران است که درست برنامه ریزی نمیشود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات بهدلیل عدم داشتن عقل معاش است تأکید کرد: امام رضا(ع) مالک همهچیز را خداوند معرفی میکند، اگر اموال بهنحوی مدیریت شود که درست و عاقلانه مصرف نشود و پول زائل شود در اینجا خداوند متعال از شما متنفر است، در کار اقتصادی نباید بدون عقل وارد شد.

رحیمپور ازغدی بیان کرد: اینجا فرق اسلام و سکولاریسم مشخص میشود، علاوه بر این امام رضا(ع) از جامعه و مردمی سخن میگوید که روح گدایی بر آنها حاکم است و دائماً از یکدیگر چیزی میخواهند و خداوند از اینها متنفر است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: وقتی روح خواهش داخل گناه است قطعاً روح گدایی و خواستن از غرب و بیگانه قطعاً بدتر است و خداوند از چنین ملت و حاکمیتی بیزار است. قرآن میفرماید هرجا ایمان است عزت هم است.

رحیمپور ازغدی خاطرنشان کرد: اصل بعدی از سوی آن امام(ع) این است که اگر رفتید بهسمتی که کلاه یکدیگر را بردارید که متأسفانه این اصل بین ما هست، در چشم خداوند عزت و احترام ندارید و باید یاد بگیرید در بازار و اقتصاد با هم ارتباط مطلوب داشته باشید.

وی افزود: اگر کسانی در جامعه ما با قوانین خود کاری کنند که تولیدکننده داخلی مأیوس شود، اینها خیانت است.

رحیمپور ازغدی بیان کرد: اگر شما جامعهای سیر باشید ولی اخلاق و انسانیت نباشد آن جامعه انسانی نیست و حیوانی است. آن جامعهای مسلمان است که رحمت به حال ضعفا داشته باشد و در هر محلی ثروتمندان آن محل نگران فقرای آن محل باشند.

وی گفت: امام رضای ناطق را زیارت کنید، امام رضا(ع) جامعهای را قبول دارد که در آن مساوات حاکم باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٣٠ ۱٠:۲٣:٣٤

اخبار مرتبط