پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شهردار اهواز تصریح کرد:

بانک شهر بازوی پرتوان شهرداری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی

نیوزبانک-شهردار اهواز، بانک شهر را بازوی پرتوان مالی در کنار شهرداریها در اجرای طرحهای عمرانی دانست و بر لزوم تعامل بیشتر شهرداریها با این بانک تاکید کرد.

شهردار اهواز، بانک شهر را بازوی پرتوان مالی در کنار شهرداریها در اجرای طرحهای عمرانی دانست و بر لزوم تعامل بیشتر شهرداریها با این بانک تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، سیدخلف موسوی با تاکید بر اهمیت نقش بانک شهر در حمایت از پروژههای شهری اظهار کرد: بانک شهر میتواند به عنوان بازوی پرتوان مالی برای اجرای طرحهای عمرانی، در کنار شهرداریها قرار گیرد.
وی با اشاره به این که شهرداری اهواز آمادگی دارد تا برای توسعه پروژههای شهری از همه ظرفیت بانک شهر استفاده کند، افزود: به هر اندازه که سرمایه بانک شهر افزایش یابد، نقش این بانک نیز در اجرای پروژههای عمرانی پر رنگتر خواهد بود.
شهردار اهواز در ادامه خاطرنشان کرد: بانک شهر میتواند از طریق بانک مرکزی، عاملیت شهرداریها را دریافت کرده و به عنوان بانک تخصصی شهرداریها ایفای نقش کند.
موسوی با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در توسعه عمرانی شهرها تصریح کرد: در این راستا شهروندان میتوانند با سرمایهگذاری در بانک شهر در اجرای پروژههای عمرانی شهرهای کشور، نقش مهمی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه بانکداری الکترونیک بانک شهر، گفت: اجرای طرحهای مختلف در این حوزه میتواند در ارائه خدمات و تسهیل روندهای بانکی و همچنین کاهش هزینههای جاری، بسیار تاثیرگذار و موجب راحتی و اطمینان بیشتر مشتریان باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۲٣ ۱۱:٠۵:۵٠