پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نشست مشترک بیمه آسیا و پست بانک

نیوزبانک-نشست مشترک بیمه آسیا و پست بانک با حضور دکتر کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک برگزار شد.

نشست مشترک بیمه آسیا و پست بانک با حضور دکتر کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، دکتر کاردگر نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا در اين نشست که در محل بيمه آسيا انجام شد، با تاکيد بر اهميت و تاثيرگذاري اين همکاري متقابل در ارائه خدمات شايسته بيمه اي، اظهار داشت: با همکاري متقابل، نه تنها بيمه آسيا و پست بانک بلکه مردم عزيز کشورمان منتفع خواهند شد.
بنابر اين گزارش مهندس حسن زاده رئيس هيأت مديره و مديرعامل پست بانک با اشاره به خدمت رساني پست بانک در 14 هزار نقطه محروم و توزيع 93 درصد يارانه ها در روستاها، گفت: اين پتانسيل باعث ايجاد يک بازار مادي و معنوي مناسب شده است که اميدواريم با همکاري بيمه آسيا شاهد رشد و اعتلاي خدمت رساني به نقاط محروم و روستايي کشور باشيم.
گفتني است براساس تفاهمنامه بيمه آسيا و پست بانک که هفتم بهمن ماه سال1393به امضاي مديران عامل دو شرکت رسيد ،انواع خدمات بيمهاي از طريق دفاتر خدمات بانکي پستبانک ايران در سراسر کشور با رعايت ضوابط و مقررات شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سوي بيمه آسيا ارائه مي شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٨ ۱٠:٣٠:۵٦