Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها مقاوم‌تر شده است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها مقاوم‌تر شده است

نیوزبانک-معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر شوکها با وجود تحریمها و نبود توافق هستهای گفت: ثبات بازار ارز از دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر شوکها با وجود تحریمها و نبود توافق هستهای گفت: ثبات بازار ارز از دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک(خبرهای بانکی)به نقل از تسنیم، پیمان قربانی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، افزود: با وجود تحریمها، کاهش قیمت نفت، نبود توافق هستهای (سوم آذر 93) و همچنین اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال گذشته؛ بازارها ثبات داشتند که نشان میدهد مقاومت اقتصاد ایران افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش مقاومت در اقتصاد ایران مرهون سیاستهای سازگار و هماهنگ در اجزای اقتصادی دولت است، گفت: تیم اقتصادی دولت با همدلی و همزبانی سیاستهای مقاومتی را اجرا کردند.
قربانی با تأکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز از موضوعاتی است که بانک مرکزی همواره دنبال میکند، گفت: حسب شرایطی که در گذشته داشتیم تصمیم بر این شد که نرخ ارز به دو شیوه بازار آزاد و همچنین نرخ ارز روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
وی افزود: در صورت توافق هستهای؛ اولویت نخست بانک مرکزی در بازار ارز؛ ابتدا حفظ ثبات و سپس حرکت بهسمت رژیم یکسان نرخ ارز شناور مدیریت شده در افق زمانی مشخص و بهنحو مطلوب است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تداوم سیاست تقویت و رعایت انضباط پولی و مدیریت انتظارات تورمی در سال جاری گفت: دولت و بانک مرکزی با اتخاذ این سیاستها سال گذشته موفق شدند نرخ تورم را از 35 و هفتدهم درصد پایان سال 92 به 15 و ششدهم درصد پایان سال 93 کاهش دهند.
قربانی خاطرنشان کرد: مهار و کاهش 19 و یکدهم واحد نرخ تورم در سال گذشته دستاورد مهمی است.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها کاهش نرخ تورم، تعمیق رکود ذکر میشود، گفت: در ایران بهگونهای طراحی شد تا با مدیریت انتظارات تورمی هم تورم کاهش یابد و هم رشد اقتصادی تحریک شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دستاوردهای اقتصادی سال گذشته در حالی حاصل شد که چند تحول اقتصادی مانند اجرای مرحله دوم هدفمندی و کاهش قیمت نفت با کمترین آثار تورمی و شوک در بازارها بود.
قربانی افزود: با مدیریت انتظارات تورمی، پس از هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای 91 و 92؛ رشد اقتصادی در سه فصل 93 مثبت و به 3 و ششدهم درصد افزایش یافت و برای امسال هم این روند ادامه خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم به سطوح سخت رسیده است، گفت: با مجموعه سیاستهای دولت و بانک مرکزی تلاش میشود کاهش نرخ تورم با شیب ملایمتر ادامه یابد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی همچنین در فعال کردن بخش تولید و تحریک بخش واقعی و ایجاد اشتغال با دولت همدل است و سیاست اعتباری بر هدایت منابع بهسمت تسهیلات سرمایه در گردش و فعال سازی ظرفیتهای خالی تولید استوار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره انتشار آمارهای بهموقع و شفاف سازی آماری در بانک مرکزی نیز گفت: آمار؛ خدمت مورد نیاز همه اقشار و همچنین فعالیتهای علمی و تصمیم گیریهای اقتصادی است.
قربانی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته آمارهای بانک مرکزی با وقفه منتشر میشد، افزود: با تأکید رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی؛ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بروز رسانی و منتشر شد و وقفهها به حداقل رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: هم اکنون نرخ تورم بر اساس تقویم مشخص، پنجم هر ماه نرخ ماه قبل، نرخ تورم تولید دهم هر ماه و رشد اقتصادی پایان هر فصل منتشر میشود که رکورد خوبی محسوب میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٧ ۱٤:۵٤:٣٤