پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افزایش چشمگیر میزان تراکنش‌های بانک شهر

نیوزبانک-مدیرعامل بانک شهر از افزایش چشمگیر میزان تراکنشهای پایانه های فروش این بانک خبر داد.

مدیرعامل بانک شهر از افزایش چشمگیر میزان تراکنشهای پایانه های فروش این بانک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک(خبرهای بانکی)،دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به رشد چشمگیر میزان تراکنشهای بانک شهر از طریق پایانههای فروش این بانک، اظهار کرد: در سال گذشته 19هزار و 360پایانه در کل کشور فعال بوده است که به لحاظ تعداد به نسبت سال92 به میزان 37درصد، رشد داشته است.
وی افزود: سال93 میزان جذب منابع پایانههای فروش بانک شهر به نسبت سال قبل به میزان 203درصد رشد داشته است، این در حالیاست که مبلغ کل جذب منابع پایانههای شاپرکی در سال93 به نسبت سال92، افزایش 41درصدی داشته است.
پورزرندی با اشاره به روند تراکنش و جذب منابع پایانههای فروش بانک شهر در سال93 تصریح کرد: مبلغ کل تراکنش اسفندماه سال گذشته با افزایش 60درصدی به نسبت بهمن ماه همان سال، بیش از 8هزار میلیارد ریال رشد یافته و میانگین تراکنش هر پایانه نیز به بیش از 430میلیون ریال افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه در خصوص میانگین تراکنش ماهیانه پایانههای فروش اظهار کرد: اسفندماه سال92، میانگین تعداد تراکنشها روی هر پایانه، 84مورد بوده است که در همین ماه در سال گذشته به 141مورد افزایش یافته است و این در حالی است که میانگین تعداد تراکنش شاپرک در اسفندماه سال93، به میزان 164مورد بوده است.
وی با اشاره به تنوع گروه پذیرندگی پایانههای فروش تصریح کرد: در زمینه جذب منابع مالی در اسفندماه سال گذشته، پایانههای شهرداری و فروشگاههای شهروند تاثیر بسزایی در جذب منابع داشتهاند.
پورزرندی با بیان این که در سال جاری، راهبرد افزایش پایانهها مورد توجه قرار دارد، افزود: در روند جذب منابع از پایانههای شهرداریها در سال گذشته، شهرداری شیراز بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است و همچنین جذب منابع در فروشگاههای شهروند نیز با روند صعودی در اسفند ماه، رکورد جذب منابع بیش از 390میلیارد ریال محقق شده است.
به گفته وی، این مبلغ نسبت به اسفند سال گذشته، 225درصد افزایش و نسبت به بهمن ماه همین سال، رشدی 35درصدی داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٧ ۱٤:٣٤:۵٨