پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تاثیر افزایش وام خرید مسکن در روند بازار

نیوزبانک-دبیر کانون انبوه سازان کشور گفت: با توجه به اینکه وام خرید مسکن در سال آینده به متقاضیان پرداخت میشود، تاثیر آن نیز در روند بازار مسکن در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.

دبیر کانون انبوه سازان کشور گفت: با توجه به اینکه وام خرید مسکن در سال آینده به متقاضیان پرداخت میشود، تاثیر آن نیز در روند بازار مسکن در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک(خبرهای بانکی)به نقل از ایسنا، فرشید پورهاجر دبیر کانون انبوه سازان کشور درباره افزایش میزان وام خرید مسکن اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن در شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این وام در سال آینده به متقاضیان پرداخت خواهد شد، گفت: تاثیر آن نیز در سال آینده مشخص میشود.

پورهاجر با اشاره به اینکه همه بانکهای تجاری میتوانند اقدام به پرداخت این وام کنند، تاکید کرد: این روند میتواند به اثربخش بودن این وام در حوزه مسکن کمک کند.

دبیر کانون انبوه سازان کشور خاطر نشان کرد: پرداخت این وام برای پروژههایی است که متراژ کوچکی دارند و میتوان انتظار تحرک بازار مسکن در واحدهای بزرگتر را داشت.

وی با بیان اینکه زمانی میتوان گفت رونق به بازار مسکن بازگشته است که واحدهای سند اولی وارد چرخه عرضه و تقاضای بازار شود، تصریح کرد: این روند میتواند تولیدکنندگان را تشویق به تولید بیشتر کند.

پورهاجر در پایان درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه از ماههای آتی به عنوان بخش جابهجایی یاد میشود پیشبینی میشود حرکتی در بازار مسکن به وجود بیاید.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٧ ۱۲:۱۲:٣٦
کلمات کلیدی :