پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جایزه سطح پیشرودر استقرار نظام مدیریت بهره‌وری به بانک دی تعلق گرفت

نیوزبانک-بانک دی موفق به کسب جایزه «سطح پیشرو» در استقرار نظام مدیریت بهره وری شد.

بانک دی موفق به کسب جایزه «سطح پیشرو» در استقرار نظام مدیریت بهره وری شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك(خبرهاي بانكي)، در ششمین دوره جایزه ملی بهروهوری 1404 از سازمانها و بنگاههای متعهد و فعال در امر بهرهوری تقدیر شد.

در مراسم اختتامیه ششمین دوره جایزه ملی بهرهوری 1404، جایزه سطح سازمان پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهرهوری به بانک دی اعطا شد که از سوی معاون طرح و توسعه بانک دی دریافت شد.

در لوح اعطا شده به بانک دی که از سوی رضا شفیعی ثابت رییس شورای سیاستگذاری جوایز مدیریت و شهابالدین پاکبین دبیر کمیته اجرایی نگارش شده، آمده است: «در سال 1404 ایران کشوری است توسعهیافته از نظر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، همچنین الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل، بدین وسیله اعلام میشود بانک دی ضمن حضور در فرایند ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی بهرهوری، موفق به کسب سطح پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهرهوری شده است.»

این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور، دکتر کاتب نماینده محترم مجلس، دکتر خاکسار معاون برنامه ریزی و راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران و جمع کثیری از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی فعال در زمینه بهرهوری کشور در سالن همایشهای معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد.

جایزه بهرهوری 1404 در صدد است سازمانهایی كه در حوزه ارتقای بهرهوری متناسب با برنامههای توسعه در سطح ملی حركت میكنند را با روشهای علمی شناسایی کرده و به عنوان الگو در سطح كشور معرفی کند تا در شبكه بزرگ بهینهكاوی سازمانهای بهرهور كشور قرار گیرند.

دبیرخانه جایزه ملی بهرهوری 1404 در ششمین دوره این نظام ارزیابی در کنار مکانیزم سطح بندی سازمانهای حاضر در فرآیند ارزیابی، بر اساس مدل مفهومی جایزه ملی بهرهوری 1404 (با تمرکز بر شاخصهای عمومی بهرهوری)، نسبت به معرفی بنگاههای اقتصادی و سازمانهای خدمات عمومی برتر در حوزههای ارتقاء بهرهوری نیروی کار، ارتقاء بهرهوری سرمایه، ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید و رشد ارزش افزوده نیز اقدام کرده است.

1433588966.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٦ ۱۵:۵٧:۱٠

اخبار مرتبط