Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
نرخ سود بانکی به قدر نرخ تورم کاهش پیدا نکرد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی:

نرخ سود بانکی به قدر نرخ تورم کاهش پیدا نکرد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز باید افزایش یابد، گفت: در ایران به دلیل پایین بودن بهرهوری در بنگاهها توان بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کرده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز باید افزایش یابد، گفت: در ایران به دلیل پایین بودن بهرهوری در بنگاهها توان بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از فارس، شاپور محمدی امروز در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی کاهش توان بازپرداخت سود تسهیلات را پایین بودن بهره وری و نوآوری در بنگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: بنگاهها به دلیل نبود بهرهوری تحمل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را ندارند.

وی افزود: تأمین مالی درونی بانکها یکی از مواردی است که میتواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اگر نرخ بانکها با نرخ تکلیفی سود تسهیلات تفاوت کند و یارانه این اختلاف نرخ پرداخت نشود منجر به فرسایش پنهان سرمایه بانک میشود که در حال حاضر بانکها به همین دلیل با کمبود سرمایه مواجهند.

محمدی درباره رعایت نسبت سپرده قانونی از سوی بانکها تأکید کرد: بانکهای دارای مجوز و یا موسسات مالی مجاز مبلغی را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی میپردازند که این از نظر مؤسسات غیرمجاز هزینه قانونمند شدن است، بنابراین هرچه این هزینه پایینتر بیاید به افزایش مؤسسات غیرمجاز کمک میکند و در این شرایط باید نظارت بانک مرکزی هم بیشتر باشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است، گفت: لازم است سیاستهای کاهش تورم ادامه داشته باشد، تا در بلندمدت با فراهم شدن سایر شرایط نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وی همچنین با انتقاد از سرمایهگذاری بانکها در زمینداری و بنگاهداری به جای بانکداری تصریح کرد: این امر باعث کندی گردش مالی شده و به جای آنکه منابع کشور صرف تولید شود، بانکها و بنگاهها زمین میخرند که این فعالیت مولد نیست که برای جلوگیری از این امر میتوان از سیاستهای صحیح مالیاتی استفاده کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱۲ ۱٠:۲٤:۵٨