پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دراستان قم ؛

پرداخت غرامت توسط صندوق بیمه کشاورزی

نیوزبانک-در سال زراعی 94- 93 بالغ بر 59 میلیارد ریال غرامت توسط صندوق بیمه کشاورزی استان قم پرداخت شد.

در سال زراعی 94- 93 بالغ بر 59 میلیارد ریال غرامت توسط صندوق بیمه کشاورزی استان قم پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، عمليات اجرايی بيمه محصولات كشاورزي در استان قم از سال زراعي 70 ـ 1369 با محصول پنبه شروع شد و اکنون بيش از 43 نوع محصول و فعاليت و بيش از 4500 نفر بهره بردار بخش کشاورزی تحت پوشش حمايتی صندوق بيمه قرار دارند.

بر اساس اين گزارش، در زير بخش زراعت 10 محصول ،باغات 12 محصول ، دام و طيور و آبزيان 16 فعاليت و در زير بخش منابع طبيعی 5 سرفصل در اين استان تحت پوشش بيمه هستند و از ابتداي سال زراعي 94-1393تا پايان فروردین ماه سال جاری تعداد 4643 فقره بيمه نامه صادر و بالغ بر 59 ميليارد ريال غرامت پرداخت شده است.

اين گزارش مي افزايد: طی ده ساله اخیرکل غرامت پرداختی بيش از 584000 میلیون ریال بوده و نسبت غرامت پرداختی به حق بیمه دریافتی دراستان قم 6 برابر بوده است.

شايان ذكر است در سال زراعی جاری عملیات بیمه گری دربخش زراعت 14136 هکتار ، دربخش باغات 5412 هکتار ، دام 17337 راس ، طیور 3680255 قطعه ، 10591کلنی زنبورعسل ،آبزیان 13800 متر مربع و منابع طبیعی 82151 هکتار صورت گرفته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۹ ۲٠:۵٤:۲۱

اخبار مرتبط