پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل بیمه آسیا:

نظارت داخلی و کنترل حسابرسی؛ اولویت بیمه گران است

نیوزبانک- در سال 94 بهدلیل شرایط موجود چه به لحاظ بینالمللی و چه به لحاظ کاهش قیمت نفت امکان تامین مالی پروژههای اقتصادی کاهش مییابد و ازآنجا که صنعت بیمه کاملا تحت تاثیر عوامل برونزاست حوزه بیمههای مهندسی و بیمههای تمام خطر تحت تاثیر قرار میگیرد.

در سال 94 بهدلیل شرایط موجود چه به لحاظ بینالمللی و چه به لحاظ کاهش قیمت نفت امکان تامین مالی پروژههای اقتصادی کاهش مییابد و ازآنجا که صنعت بیمه کاملا تحت تاثیر عوامل برونزاست حوزه بیمههای مهندسی و بیمههای تمام خطر تحت تاثیر قرار میگیرد.

به گزارش نیوزبانک، شرکتهاي بيمه بايد نظارت داخلي و کنترل حسابرسي را در سال جديد براي کاهش اثرات عوامل برونزا در اولويت کاري خود قرار دهند.
روند سال 93 صنعت بيمه به استناد آمار بيمه مرکزي نشان ميدهد، شرکتهاي بيمه در تنظيم و انتخاب ريسک دقتهاي لازم را به خرج دادهاند بهطوريکه کاهش نسبت خسارت در سال گذشته بيانگر آن است که اکثر شرکتها بحث تقويت نظارت مقام ناظر را جدي گرفتهاند و احتمال اينکه روند کاهشي نسبت خسارت در صنعت بيمه در سال 94 نيز ادامه يابد، زياد است.
ميتوان پيشبيني کرد، بهدليل شرايط موجود چه به لحاظ بينالمللي و چه به لحاظ کاهش قيمت نفت امکان تامين مالي پروژههاي اقتصادي کاهش يابد، مگر اينکه از سوي بخش خصوصي ابزارهاي جديد مالي تعريف شود که اگر اين اتفاق نيفتد بسياري از پروژههاي اقتصادي در سال جديد تامين مالي نخواهند شد.
شرايط خاص اقتصادي، کاهش اشتغال و به دنبال آن کاهش درآمد را در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نتيجه آن بيمهنامههاي خرد تحت تاثير خواهد گرفت.
درپي شرايط بحراني و نامساعد اقتصادي اين نگراني در خصوص بيمه نامههايي چون آتشسوزي وجود دارد که خسارتهاي عمدي در اين رشته افزايش يابد.
به تاسي از مقام ناظر که اخيرا تلاش کرده ابزارهاي نظارتي خود را افزايش دهد، شرکتهاي بيمه نيز بايد بحث کنترل داخلي و حسابرسي را در سال جديد در اولويت کاري خود قرار دهند.
اگر حوزه نظارت داخلي و کنترل حسابرسي بهخوبي مديريت شود در صورت کاهش درآمدهاي نفتي و افزايش مشکلات اقتصاد کلان شرکتهاي بيمه با بهکارگيري اين مکانيزمها و با کاهش بار اضافي ميتوانند نسبت خسارت را کاهش دهند.

مدير عامل بيمه آسيا، ابراهيم کاردگر

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۹ ۱٣:۵۵:۲۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!