پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نوبخت:

افزایش قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد

نیوزبانک- سخنگوی دولت با اعلام اینکه قرار بود بنزین ۱۵۰۰ تومان شود که رأی نیاورد، افزایش قیمت بنزین را بر قیمت دیگر کالاها بیتأثیر دانست و گفت: برای رفع نارضایتی مردم ۶۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت میان مردم تقسیم شده است.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه قرار بود بنزین ۱۵۰۰ تومان شود که رأی نیاورد، افزایش قیمت بنزین را بر قیمت دیگر کالاها بیتأثیر دانست و گفت: برای رفع نارضایتی مردم ۶۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت میان مردم تقسیم شده است.

به گزارش نیوزبانک، محمدباقر نوبخت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ضرورت اصلاح حاملهای انرژی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال 89 ما ملزم به اجرای این قانون بودیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون این افزایش قیمت و تأمین منابع نهایتاً بین یارانه بگیران تقسیم خواهد شد.

نوبخت با اشاره به تکنرخی شدن بنزین گفت: این گرانی در جهت نزدیک شدن به قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق بیرویه بنزین و نهایتاً افزایش مصرف و تأثیراتش بر محیط زیست صورت گرفته است.

سخنگوی دولت با بیان جزئیاتی از قانون بودجه سال 94 افزود: بر اساس این قانون دولت میبایست 48هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها، منابع کسب میکرد و در جهت تأمین هزینههای یارانهها آنها را صرف میکرد.

نوبخت تأکید کرد: در حال حاضر درآمدهای حاصله ما 32هزار میلیارد تومان است که بر اساس برآوردها 10هزار میلیارد تومان کمبود داریم که میبایست از منابع مختلف آن را تأمین کنیم.

سخنگوی دولت افزود: به هیچ وجه موافق افزایش قیمتها نبودهایم و نیستیم و قصد تأمین این کسری منابع را با فشار به مردم نداریم.

وی با اشاره به کم شدن درآمدهای کشور در سالهای اخیر بر اثر تحریمها گفت: باید قبول کنیم که منابع ما کم شده و با مدیریت منابع فعلی باید در جهت اجرای قانون هدفمندی تلاش کنیم.

نوبخت در ادامه افزود: منابع حاصلشده برای مردم و برای تأمین اهداف بهداشت و درمان مصرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تغییرات را در بهداشت و درمان و کمک به خانوارها داشته باشیم باید این افزایش قیمت را قبول کنیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: با تکنرخی شدن قیمت بنزین تنها سههزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تأمین میشود که این میزان در راستای یارانهها میان مردم تقسیم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دونرخی بودن بنزین طی سالهای گذشته فسادهایی به وجود آورده بود که باید جلوی آن گرفته میشد.

نوبخت با اشاره به قانون تصویب شده در مجلس اظهار داشت: با کم شدن هزینهها، درآمدها هم به همان میزان هم تنظیم خواهد شد و باید در نظر داشته باشیم که از این طریق بتوانیم از مصرف بیرویه بنزین جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به سیاستهای مهار تورم توسط دولت گفت: شخص رئیس جمهور به هیچ وجه موافق افزایش قیمت نبوده و نیست و این تصمیم بر اساس نظرات کارشناسی گرفته شده است.

نوبخت اضافه کرد: پیش از این قرار بود قیمت بنزین بین 1200 تا 1500 تومان شود که رئیس جمهور با آن مخالفت کرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعلام تکنرخی شدن بنزین همزمان با سوم خردادماه گفت: البته این موضوع سوژه خوبی برای طنزپردازان شد ولی این تصمیم از قبل گرفته شده بود.

سخنگوی دولت درخصوص تأثیر افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل عمومی افزود: تلاش شده با انجام سیاستهای حمایتی از بخش حمل و نقل عمومی این موضوع صورت نگیرد.

وی گفت: در شرایط تحریمها و کاهش منابع درآمدی قبلی همدلی و همزبانی بیشتر معنی پیدا میکند.

طرح اصلی هدفمندی ؛ گران کن و پس از افزایش قیمتها بین مردم تقسیم کن

سخنگوی دولت گفت: طرح اصلی هدفمندی یارانهها بر این پایه استوار است؛ گران کن و بعد از افزایش قیمت، درآمد حاصله را دوباره بین مردم تقسیم کن.

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه امسال سال آخر قانون هدفمندی یارانههاست، افزود: تا به حال برای رفع نارضایتی مردم، ششهزار و 300 میلیارد تومان از خزانه دولت میان مردم تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه دولت قبل خزانه را با 5هزار و 700 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و 2900 طرح ناتمام به دولت جدید تحویل داد، گفت: ما برای اجرای بسیاری از طرحهایمان توجیه کافی نداریم و بهناچار برای تأمین مالی برخی طرحها از شیوه گران کردن برخی حاملهای انرژی مانند بنزین دست به کار شدیم.

نوبخت در ادامه افزود: ما سال قبل تصمیم گرفتیم که هرچه به دست میآید نباید مستقیم و نقداً بین مردم تقسیم شود بلکه باید با اجرای طرحهایی مانند طرح تحول سلامت بهرهمندی مردم را از درآمدهای دولتی بیشتر کنیم.

وی گفت: امسال تصمیم گرفتیم با تکنرخی کردن قیمت بنزین از عوارض قبلی آن که در اینجا صحیح نیست که به آنها اشاره کنم جلوگیری کنیم.

نوبخت افزود: اینکه نظارت بر افزایش قیمتها در کشور بسیار ضعیف بوده و هست قبول است، اما امسال تصمیم بر این است که با یاری مسئولین ذیربط این نظارتها افزایش یابد تا حق کسی ضایع نشود.

وی در ادامه گفت: اگر نمیتوانیم توقعات همه مردم را رفع کنیم بهدلیل این است که ما این دولت را با کاستیهای فراوان از دولت قبل تحویل گرفتهایم.

نوبخت افزود: درخواست ما از ملت این است که همه با هم دست به دست هم بدهیم تا فضای ناآرام کشور را در زمان تحریمهای جهانی که سالهاست بر این کشور سایه افکنده آرام و مطلوب کنیم.

درباره حذف سهمیهبندی بنزین بین بد و بدتر را انتخاب کردیم

سخنگوی دولت گفت: درباره حذف سهمیه بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوبتر نبود بلکه بین بد و بدتر را انتخاب کردیم.

نوبخت افزود: پیشنهادهای مختلفی درباره بنزین از جمله افزایش آن به 1500 تومان نیز به دولت ارائه شد اما با بررسی همه ابعاد تصمیم گرفتیم تا سهمیه بندی را حذف کنیم.

وی گفت: مجموعه دولت افراد تازهکاری نیستند و با مطالعه مراکز اطلاعاتی و همچنین بررسی کارشناسان به این تصمیم رسیدیم و بر اساس شرایط باید تصمیمی میگرفتیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش "چرا در اواخر سال 93 افزایش قیمت بنزین را در سال 94 رد کرده بودید؟" گفت: زمانی که قانون تکلیف و اجبار کند ما هم باید همان را عمل کنیم و در آن زمان چنین تصمیمی نداشتیم اگرچه در پرداخت یارانهها همیشه تحت فشار بودیم چرا که به همه مردم باید مبالغی پرداخت میکردیم.

وی افزود: خوشبختانه با مدیریتی که در باره هزینهکردها داشتیم طی دو ماه اخیر 300 میلیارد تومان به تولید پرداخت کردیم.

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور دولت بر قیمتها کنترل و نظارت دارد و البته درخواستها را نیز بررسی و تلاش میکند بهجای مجوز افزایش قیمت مابهالتفاوت آن را بپردازد تا قیمت هیچ کالایی افزایش پیدا نکند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف یکباره سهمیه بنزین بهخلاف انتظار مردم از دولت تدبیر و امید نبود، افزود: اگر اطلاع میدادیم و یک ماه بعد اجرا میکردیم مگر چه اتفاقی میافتاد، البته ممکن بود التهابی برای تورم ایجاد شود.

نوبخت گفت: خوشبختانه در سال گذشته 32هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تزریق کردیم و همه طرحهای وعده شده در سفرهای استانی رئیس جمهور نیز تکمیل شد.

وی در ادامه درباره برخی خبرها مبنی بر احتمال تغییر وزرا و استانداران گفت: این موضوع مدتی سوژه برخی شده بود بهگونهای که فهرستی از تغییرات وزرا و استانداران را ارائه کرده بودند اما این مسئله نظر یک فرد و یک مشاور بود.

سخنگوی دولت افزود: دولت هیچ برنامهای برای تغییر وزرا و استانداران نداشته است و ندارد اگرچه دولت درباره عملکردها میتواند ارزیابیهایی داشته باشد که اتفاقاً این خبرها ارزیابیها را نیز تحت تأثیر قرار داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠٦ ۱٧:٠۱:٤٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!