پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تحولی نوین در صنعت بیمه،

چابک در بیمه کوثر راه اندازی شد

نیوزبانک- راه اندازی چابک، کیوسک منحصربهفرد خدمات بیمهای شرکت بیمۀکوثر، که با هدف صدور معرفینامۀ بیمارستانی درشرکت بیمۀکوثر طراحی و از دوسال پیش به بهرهبرداری رسیده است، تحولی در صنعت بیمه و نحوۀ خدماترسانی به بیمهشدگان است.

راهاندازی چابک، کیوسک منحصربه فرد خدمات بیمه ای شرکت بیمۀکوثر، که با هدف صدور معرفینامۀ بیمارستانی درشرکت بیمۀکوثر طراحی و از دوسال پیش به بهرهبرداری رسیده است، تحولی در صنعت بیمه و نحوۀ خدماترسانی به بیمه شدگان است.

به گزارش نیوزبانک، براساس وسعت مناطق و پراکندگی جمعیت، جانمایی کیوسکهای خدمات بیمهای در سراسر کشور انجام میشود.

جواد همایی از نصب هشتکیوسک خدمات بیمهای در سراسر کشور در طول دوسال گذشته خبرداد و گفت: اکنون این کیوسکها در ستاد مرکزی شرکت، بیمارستان ولیعصر ناجا و بیمارستانهای شهید دکتر چمران و مدائن تهران، شهید صدوقی اصفهان، کوثر شیراز، اکباتان همدان و دانشگاه علوم پزشکی ساری نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

وی بیانکرد: باتوجهبه اینکه فعالیت کیوسکها در بستر وب انجام میشود، بیمهشده میتواند در تمام ساعات شبانهروز و ایام هفته، تمام مراحل تأیید برگۀ بستری، احراز هویت و صدور معرفینامه را بهصورت آنلاین و فقط ظرف چند دقیقه انجام داده و در این استانها دیگر نیاز به مراجعۀ حضوری به شعب شرکت بیمهگر نیست.

مدیر بیمههای درمان با ذکر قابلیت افزوده شدن انواع خدمات دیگر بیمهای بر روی چابک، تصریحکرد: درصورت انعقاد تفاهمنامه میان این شرکت و دیگر شرکتهای بیمهای، ارایۀ خدمات این کیوسکها به بیمهشدگان سایر شرکتهای بیمه نیز امکانپذیر خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠٦ ۱٦:۵٨:۵۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!