پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختصاص 21 میلیارد تومان به جوایز صنایع دستی از سوی بانک ها

جمع کل مبلغی که بانکها در پنج سال گذشته به عنوان جوایز غیرنقدی در حمایت از صنایع دستی اختصاص دادهاند بیش از ۲۱ میلیارد تومان بوده است.

جمع کل مبلغی که بانکها در پنج سال گذشته به عنوان جوایز غیرنقدی در حمایت از صنایع دستی اختصاص دادهاند بیش از ۲۱ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،نشست بررسی موانع و چالشهای جوایز غیرنقدی و افزایش مشارکت بانکها و موسسات مالی در حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی کشور با حضور نمایندگان بیش از ۲۵ بانک و موسسه مالی و مسؤولان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد که بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در این نشست با بیان اینکه موج تازهای در جهان در زمینه استقبال از صنایع دستی آغاز شده است، گفت: در حوزه سرمایهگذاری، تولید و مصرف نه فقط در ایران بلکه در کل دنیا شاهد تغییر هستیم که هر چه میگذرد این تغییرات گستردهتر میشود. شاید دلیلش این باشد که در دنیای پرمشغله ماشینی و مکانیکی امروز به واسطه صنایع دستی بومی میخواهیم به آرامشی که در گذشتهها با آن مأنوس بودیم برسیم.

وی یادآور شد: در حوزه تولید و صادرات صنایع دستی در حال حاضر کشورهای هند، چین و تایلند به رشد خوبی رسیدهاند و دارای رتبه تک رقمی هستند، ولی متاسفانه ما در رتبه ۳۰ جهان قرار داریم که باید برای ارتقای این جایگاه بیشتر تلاش شود.

نامورمطلق ادامه داد: یکی از راهکارها در توسعه صنایع دستی حمایت بانکها و موسسات مالی کشور است که تا به حال نیز همیار و همراه ما بودهاند، البته ما برای بانکها علاوهبر جوایز نقدی، استفاده از صنایع دستی در طراحی داخلی و فضاسازی بانکها را نیز پیشنهاد میکنیم.

در ادامه این جلسه علیاصغر دادخواه مدیرکل تسهیلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: در رابطه با تعیین صنایع دستی به عنوان جایزه نقدی با افرادی مواجه هستیم که صنایع دستی را به طور کامل نمیشناسند، در نتیجه باید راهکاری اندیشید تا بتوان برای معرفی هر چه بیشتر صنایع دستی تبلیغات گسترده انجام داد، همچنین به کارگیری صنایع دستی در سیستم بانکی و نیز استفاده از صنایع دستی برای ملزومات اداری همکاران از دیگر راهکارها برای توسعه و رونق صنایع دستی است.

پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی نیز در ادامه گفت: از سال ۸۷ تا پایان سال ۹۳ در مجموع ۱۱ بانک در زمینه اجرای طرح استفاده از صنایع دستی در سبد جوایز غیرنقدی اعلام آمادگی کردند، همکاری خوبی داشتند و همواره در این چند سال با معاونت صنایع دستی همگام بودند.

وی در عین حال اظهار کرد: در پایان سال ۹۳ جمع کل مبلغی که به جوایز غیرنقدی بانکها اختصاص داده شده بود بیش از ۲۱ میلیارد تومان بود که مبلغ ناچیزی در مقابل توان بانکها در حمایت از صنایع دستی است. انتظار داریم این حمایت و همگرایی روز به روز افزایش یابد.

همچنین رسول زندی، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه یکی از بانکهای حاضر در این نشست گفت: منابع بانکی در حمایت از صنایع دستی باید به سمت منشاء و کانونهای اصلی تولید صنایع دستی کشور که بیشتر در روستاها متمرکز شدهاند برود. با تقویت این مراکز است که صنایع دستی ایران میتواند به جایگاه مطلوبی برسد و میتوان اصالت و مرغوبیت کالاهای تولیدی را با این حمایتها به اثبات رساند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست محمد برزنده، نماینده یکی دیگر از بانکها با اشاره به ظرفیتهای فروش الکترونیک در حمایت از صنایع دستی، گفت: برای حمایت بهتر بانکها از صنایع دستی و اختصاص جوایز غیرنقدی به این تولیدات از دو طریق میتوان عمل کرد تا این هزینهها به طور قطع صرف خرید صنایع دستی ایرانی شود. نخست اینکه این خرید جوایز از طریق فروشگاههای مجازی صنایع دستی معتبر و مطمئن صوت گیرد و دوم اینکه در داخل این فروشگاهها با همکاری بانکهای مختلف، دستگاههای پوز اختصاصی قرار دهیم تا برندگان این جوایز مبلغی را که برنده شدهاند به طور قطع فقط به خرید صنایع دستی اختصاص دهند. در این حالت میتوانیم مطمئن باشیم که جوایز غیرنقدی صرف خرید صنایع دستی شده است.

بابک اسکندزاده، مشاورعالی یکی از صندوقهای قرضالحسنه نیز با اشاره به تاثیر صداوسیما در این فرآیند، اظهار کرد: اگر صدا و سیمای کشور در مسئله حمایت از صنایع دستی وارد عرصه شود میتواند بستر مناسب و موثری برای حضور بانکها فراهم کند. اینکه شبکههای صدا و سیما برای حمایت بانکها از صنایع دستی در تبلیغاتشات امتیازاتی قائل شوند، در عمل سازنده خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۱ ٠۹:۱٨:٣۹

اخبار مرتبط