Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
رویکرد وزارت ارتباطات حضور گسترده پست و پست بانک ایران در روستاها و مناطق محروم است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر واعظی:

رویکرد وزارت ارتباطات حضور گسترده پست و پست بانک ایران در روستاها و مناطق محروم است

نیوزبانک-رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور گسترده پست و پست بانک ایران برای خدمترسانی در روستاها و مناطق محروم و مرزی کشور است.

رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور گسترده پست و پست بانک ایران برای خدمترسانی در روستاها و مناطق محروم و مرزی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم پنجمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات ضمن تقدیر از دستاندرکاران این جشنواره با بیان مطلب فوق گفت: دولت در برنامه ششم توسعه کشور، موتور حرکت به سمت توسعه را IT و اتکاء به اقتصاد دانش بنیان قرارداده است چون همه براین باورند که فناوریهای نوین نقش بینظیری در ارتقاء بهرهوری دارد.
وی افزود: بهرهگیری صحیح از فناوری در دنیای امروز مساوی است با ایجاد قدرت و ثروت در کشورها و همه حوزهها به نوعی تاثیرپذیر و تاثیرگذار بر آن هستند.
واعظی با اشاره به تحولات ICT در دنیا افزود: ICT در همه بخشها توانمند ساز است و امروز اگر بخواهیم کار درست و با سرعت انجام دهیم بدون پشتوانه ICT امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: با تلاش معاون اول رئیس جمهور بهعنوان حامی بخش فاوا، پس از 6 سال وقفه جلسات منظم شورای عالی IT برگزار و دستاوردهای خوبی هم برای کشور به ارمغان داشته است.

رویکرد وزارت ارتباطات حضور گسترده پست و پست بانک ایران در روستاها و مناطق محروم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش 4 برابری پهنای باند داخل بیان داشت: در ابتدای دولت یازدهم 3 میلیون و 300 هزار مشترک اینترنت داشتیم که اکنون به 9 میلیون افزایش یافته و معادل همین مقدار نیز از اینترنت موبایل بهره می برند.
دکتر واعظی درادامه گزارشی از وضعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد و اضافه کرد: شرکت پست در سال گذشته پس از سالها به سود دهی رسید و سازمان فضائی و پژوهشگاه هوا فضا نیز با پرتاب ماهواره فجر نشان داد که برای بخش فضایی اهمیت زیادی قائل است.
وی اولویتهای سال جاری را بحث دولت الکترونیک، توسعه کسب و کار، اشتغال دانش پایه و دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در زمینه دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات و چابکسازی دولت، شفافیت و کاهش زمان و هزینه خدمات، تاکنون 14 خوشه و 31 کار گروه ایجاد و در آئیننامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب و ابلاغ شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت دنبال تصدیگری نیست و تنها در زیرساختهائی که یا برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد و یا از نظر حاکمیتی باید در اختیار دولت باشد حضور خواهد یافت اظهارداشت: امیدواریم بازار 200 هزار میلیارد ریالی فعلی ICT کشور به 600 هزار میلیارد ریال ارتقاء یابد.
دکتر واعظی با تأکید بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان افزود: جهت حمایت از تولید و پژوهش داخلی در سال گذشته 900 میلیارد ریال وام وجوه اداره شده اختصاص داده شد که بخش قابل توجهی از آن هزینه گردید و در سال جاری نیز یک هزار و 200 میلیارد ریال به این بخش کمک میشود.
وی درپایان از عزم جدی در ایجاد اشتغال دانشپایه در کشور خبر داد و گفت: سال جدید با صدور 7 تا 8 پروانه جدید به ایجاد حدود 100 هزار شغل کمک میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲۹ ٠۹:٠٧:٠٣