پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال 94 پست بانک ایران

نیوزبانک-سیاست و ضوابط اعتباری سال 94 پست بانک ایران پس از تصویب هیأت مدیره، طی بخشنامهای جهت اجراء به مدیریتهای شعب استانها و مناطق تهران ابلاغ شد.

سیاست و ضوابط اعتباری سال 94 پست بانک ایران پس از تصویب هیأت مدیره، طی بخشنامهای جهت اجراء به مدیریتهای شعب استانها و مناطق تهران ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،بنابر اعلام ادارهکل اعتبارات و سرمایه گذاری؛ سیاستها و ضوابط اعتباری سال 94 این بانک در دو فصل ریالی و ارزی تنظیم شده و در بخشهای مختلف آن از جمله؛ سیاستها و ضوابط عمومی، تخصیص منابع و مصارف، ارکان اعتباری، حدود و اختیارات ارکان اعتباری، وثایق و تضامین، مدت معاملات و سایر موارد به طور کامل تعیین و تشریح شده است.
بنابراین گزارش: اجرای بخشنامه مذکور در تمامی مدیریتهای شعب استانها و شعب این بانک الزامی بوده و تمامی عملیات اعتباری براساس آن انجام میشود.
گفتنی است: در این بخشنامه؛ بررعایت شاخص مصارف به منابع، کنترل حجم نقدینگی، اعتبارسنجی صحیح و دقیق متقاضیان تسهیلات و تعهدات، توجه بیشتر به رعایت بهداشت اعتباری، ظرفیت و اهلیت متقاضیان، کنترل مبلغ، نرخ، نوع و مدت تسهیلات و تعهدات، اعمال کنترل دقیق در هنگام تشکیل پرونده تسهیلات و تعهدات و اخذ مدارک وفق ضوابط، کنترل شاخص مطالبات به تسهیلات و تلاش مستمر برای کاهش آن و همچنین رعایت دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط اعتباری در امور اعتباری و نظارت برحسن اجرای آن تأکید شده است.
گفتنی است: براساس سیاست و ضوابط اعتباری پست بانک ایران در سال 94، تسهیلات پرداختی به هریک از بخشهای اقتصادی شامل؛ صنعت و معدن 37درصد، مسکن و ساختمان 25درصد، آب و کشاورزی 20درصد، صادرات و زیرساختهای بازرگانی 10 درصد و بازرگانی و خدمات و متفرقه نیز 8 درصد میباشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧ ۱٧:۲٨:٠۱

اخبار مرتبط