پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

افزایش رقابت بین بانکی با تعیین نرخ سود

نیوزبانک-تعیین نرخ بهره بین بانکی بر عهده بانک مرکزی است اما تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات معمولاً بر عهده بانکها گذاشته میشود.

تعیین نرخ بهره بین بانکی بر عهده بانک مرکزی است اما تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات معمولاً بر عهده بانکها گذاشته میشود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از بنکر، به دلیل وجود اقتصاد زیر زمینی ممکن است مردم سرمایههای خود را در جاهایی که پولشان از بین برود سرمایه گذاری کنند درنتیجه بانک مرکزی مجبور است تا از بانکهای مجاز حمایت کند تا بمانند و حداقل بخشی از پول مردم که به سمت آنها میرود از خطر به دور باشد. یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل و هدایت پول تعیین نرخ سود میان بانک هاست. به تبع آن هر بانکی میتواند متناسب با عرضه و تقاضا نرخ سود روی سپردهها را اعلام کند و با توجه به بهای تمام شده برایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی بدهد.‏ اما به دلیل همان اقتصاد زیر زمینی و نبود شفافیت مالی ممکن است برخی نهادهای مالی بخواهند روی نظر بانک مرکزی اعمال نفوذ کنند و مانع از کاهش اقتصاد زیر زمینی شوند.
گردش خون فعالیت اقتصادی پول است؛ 85 درصد از نقدینگی در بازار مالی و 15 درصد نیز در بازار سرمایه است. عمده پول موجود در بازارهای مالی پول مردم است که به دلیل اعتماد به دولت و اینکه مردم از نظارت دولت بر بانکها مطمئن هستند در بانکها سپرده گذاری میکنند.سپردههای موجود در بانکها در مواقعی 50 درصد بیشتر از ارزش سرمایه بانک است. به همین دلیل بانک مرکزی باید نظارت دقیق بر عملکرد بانکها داشته باشد. بازوی نظارتی بانک مرکزی حضور میدانی و بازرسی از بانکها و استفاده از حسابرسها برای نظارت است. بنابراین برای حفظ حقوق مردم بانکها باید از بانک مرکزی حساب ببرند و خود را ملزم به اجرای قوانین این بانک کنند. بنابراین استقلال بانک مرکزی نقش مهمی در اجرای قوانین تصویب شده از سوی این بانک دارد. تا دهه 80 بانک مرکزی عملاً استقلالی نداشت و فقط به صندوقی برای دولت تبدیل شده بود. در آن زمان بانکها همه دولتی بودند و مجری دستورات دولت بودند اما با ایجاد بانکهای خصوصی انتظار این بود که بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد.
قانون گریزی برخی بانکها به عنوان معضلی مطرح است چرا که زیر بار مصوبه بانک مرکزی نمیروند و دلیل آن نیز این است که تصمیم بانک مرکزی ضمانت اجرایی ندارد. اکنون دولت تصمیم گرفته بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد. نزدیک کردن نرخ سود و نرخ تسهیلات به نرخ تورم یکی از اقدامات مهم دولت در این خصوص است.حال که بانک مرکزی تصمیم گیری در خصوص تعیین نرخ سود کمتر از یک سال را بر عهده بانکها گذاشته میبینیم که برخی بانکها از این تصمیم تبعیت میکنند اما بعضی بانکها حاضر نیستند زیر بار این تصمیم بروند و به همین دلیل با نامه نگاری درصدد هستند بانک مرکزی را مجاب کنند که نرخ سود کمتر از یک سال را نیز خود تعیین کند. بانک مرکزی با این تصمیم در واقع میگوید که تعیین نرخ بهره بر عهده بانک است و بانکها باید قدرت رقابت داشته باشند و این نخستین اقدام برای ایجاد شرایط رقابتی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧ ۱۱:٣٠:۱۱
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط