پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

صعود به قله سه ماهه با رشد 3 درصدی

ثبت بهترین عملکرد هفتگی طلا در 4 ماه

نیوزبانک- اونس طلا در هفتهای که گذشت از قیمت 1187 دلار به 1223 دلار رسید تا این رشد 36 دلاری در 5 روز کاری نه تنها اونس را به بالاترین قیمتها در 3 ماه گذشته برساند؛ بلکه بهترین عملکرد هفتگی فلز زرد در 4 ماه گذشته را ثبت کند.

اونس طلا در هفتهای که گذشت از قیمت 1187 دلار به 1223 دلار رسید تا این رشد 36 دلاری در 5 روز کاری نه تنها اونس را به بالاترین قیمتها در 3 ماه گذشته برساند؛ بلکه بهترین عملکرد هفتگی فلز زرد در 4 ماه گذشته را ثبت کند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از دنیای اقتصاد، هفته رشد قابلتوجه اونس با افت 5 دلاری دوشنبه شروع شد، افتی که عمدتا ناشی از اثر فشار فنی بود. بازار دوشنبه شاهد فروش در میان تاثیرگذاری عوامل فنی کاهشی بود، فشاری که اثر جزئی عوامل خارجی افزایشی را خنثی کرد.
در این روز شاخص دلار شاهد رشد و بهای نفت خام شاهد افت بود. هواداران افزایش قیمتها در این روز ناامید شدند؛ زیرا خبر تشدید سیاستهای تحریکی در چین نتوانست ارزش فلز زرد را بهطور پایدار با افزایش روبهرو کند. بانک مرکزی چین روز یکشنبه اعلام کرده بود که برای سومینبار در 6 ماه گذشته نرخ بهره خود را کاهش داده است.
اما روزسه شنبه روز آغاز روند رشد بود. اونس در این روز 10 دلار رشد کرد، رشدی که عمدتا ناشی از افزایش خرید طلا بهعنوان سرمایه امن و تاثیرگذاری عوامل افزایشی خارجی بود. روز سهشنبه علاوهبر افزایش تقاضا، «پوشش کوتاهمدت» و «شناسایی سود» نیز به رشد قیمتها کمک کرد. از دیگر سو افت شاخص دلار و افزایش بهای نفتخام نیز به نفع طلا تمام شد. خبر مهمی که سهشنبه مانند روزهای قبل از آن جلب توجه کرد، فروش زیاد و کاهش شدید قیمتها در بازارهای اوراق قرضه بود. بازار داراییهای ایالاتمتحده از جمله این بازارها بود. یورو روز سهشنبه تقویت شد تا شاخص دلار در این روز افت کند.
ولی آنچه باعث خیز دوباره اونس شد، دادههای بد از خردهفروشی ایالاتمتحده در ماه آوریل بود که روز چهارشنبه منتشر شد. اونس در این روز به بالاترین بها در 2 هفته گذشته رسید. میزان خردهفروشی آمریکا در ماه آوریل نسبت به ماه مارس هیچ رشدی نداشت، در حالی که کارشناسان انتظار رشد 2/ 0 درصدی را داشتند. این آمار باعث شد که اونس نه تنها به بالای مرز روانی برود؛ بلکه فاصله زیادی نیز از آن بگیرد و در پایان روز روی قیمت 1215 دلار بماند. شاخص دلار پس از انتشار آمار چهارشنبه به پایینترین سطح در 4 ماه پیش از آن رسید.
روز چهارشنبه میزان تولید ناخالص منطقه یورو در نخستین فصل سال 2015 معادل 4/ 0 درصد اعلام شد، خبری که واکنش مثبت بازارهای سهام را در پی داشت. چین در این روز آمار متناقضی داشت.
میزان رشد تولید صنعتی این کشور در ماه آوریل 9/ 5 درصد اعلام شد که بهرغم رشد اندک نسبت به ماه مارس، همچنان نزدیک پایینترین سطح در چند سال گذشته بود. از سوی دیگر اعلام شد که فروش خانه برای نخستین بار از دسامبر 2013 با افزایش روبهرو بوده است.
رشد طلا در روز پنجشنبه نیز ادامه داشت تا با ثبت قیمت 1221 دلاری، بالاترین قیمتها در حدود سه ماه گذشته ثبت شود. ادامه اثر دادههای بد گزارش خردهفروشی آمریکا، افت ارزش دلار و افزایش خرید طلا به عنوان سرمایه امن همگی به نفع طلا عمل کردند. دادههای روز چهارشنبه همچنین احتمال تعویق افزایش نرخهای بهره آمریکا را دوباره مطرح کرده تا این عامل نیز یاریگر طلا باشد. رشد قیمتهای نفت به بالاترین سطح در 5 ماه گذشته نیز به سود طلا تمام شده
است.
روز جمعه هم 2 دلار دیگر به قیمت اونس اضافه شد تا هفته خوبی برای فلز زرد رقم خورده باشد. مهمترین عامل رشددهنده طلا در آخرین روز کاری هفته ادامه افت دلار بود. به این ترتیب اونس در هفتهای که گذشت حدود 3 درصد به ارزش خود افزود. قیمت طلا روز گذشته برای لحظاتی به بیش از 1227 دلار رسید، قیمتی که میانههای ماه فوریه تجربه نشده بود. در نهایت حتی با افت اونس از اوج روزانه هم بهترین عملکرد هفتگی طلا در 4 ماه گذشته ثبت شد. این روند باعث شده که پیشبینیهای کوتاهمدت هم بهطور قاطع افزایشی شوند. جزئیات پیشبینی کارشناسان از روند طلا در روزهای پیش رو را در گزارش فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧ ٠٨:٤٤:۲۵

اخبار مرتبط