پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون تعاون وزیر کار خبر داد

اعطای ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونی‌های تولیدی

نیوزبانک- یک ردیف از این حمایت از محل بانک توسعه تعاون حدود ۴۸ میلیارد و دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی ها حدود ۹۶ میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم ۳۹۶ میلیارد تومان است. در مجموع این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان است.

یک ردیف از این حمایت از محل بانک توسعه تعاون حدود ۴۸ میلیارد و دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی ها حدود ۹۶ میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم ۳۹۶ میلیارد تومان است. در مجموع این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، سید حمید کلانتری در گفتوگو با تسنیم، درباره ارائه وام ارزان قیمت به بخش تعاون گفت: بودجه مصوبی را برای حمایت و توانمند سازی تعاونی ها داریم. تعاونیها از این طریق می توانند کمکهایی را دریافت کنند که البته این رقم با توجه به نیاز تعاونیها محدود است.
وی ادامه داد: یک ردیف از این حمایت که برای توسعه بخش تعاون است، از محل بانک توسعه تعاون حدود ۴۸ میلیارد است، دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی ها حدود ۹۶ میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم ۳۹۶ میلیارد تومان است. در مجموع این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان است.
کلانتری با بیان اینکه تمام این ارقام تصویب شده است و منتظر تخصیص اعتبار هستیم گفت:به طور متوسط اگر به هر تعاونی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون وام ارائه شود در مجموع به ۲هزار تعاونی خواهد رسید. تعاونیهای دارای طرح های توجیهی با بهرهوری بالا هستند در الویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
کلانتری با بیان اینکه تعاونی ها نقش موثری در توسعه تولید داخلی و ایجاد اشتغال دارند افزود: به جز تعاونی مرزنشینان که در ورود و خروج کالا نقش دارند، بقیه تعاونیهای مصرف، توزیعی و تولیدی نقش بسیاری در گسترش تولید داخل دارند. با توجه به اینکه تعاونیها واحدهای کوچک و متوسط هستند، واحدهای تعاونی برای ایجاد اشتغال به صورت میانگین بسیار کمتر از واحدهای بزرگ هزینه میکنند.
معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه بخش تعاون قادر است در ۹۳ درصد از بخشهای حوزه اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد، اظهار کرد: ۱۷ هزار تعاونی صنعتی و دو هزار تعاونی معدن در کشور فعالیت دارد.
وی تکمیل چرخه و هرم تعاونی ها را باعث تحول در اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: کارکرد تعاون هنوز در کشور شناخته شده نیست وهنوز عده ای آن را همان تعاونی های پخش کننده تخم مرغ در محله ها در زمان جنگ تحمیلی می شناسند.تعاون بهترین راه جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی و رانت خواری است. تعاونی ها به دلیل ساختار نظارتی از سوی بازرسان، اتاقهای تعاون، اتحادیه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمتر دچار فساد و رانت خواری می شوند.
وی با اشاره به وجود نیم میلیون نفر عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی های کشور، افزود: پنج میلیون نفر در کشور عضو تعاونی های مصرف هستند.به دنبال فعالیت تعاونیها در فضای مجازی هستیم. در این فضا ایجاد پرتال و بازارهای مجازی برای بخش تعاون ضروری است.
کلانتری توسعه فرهنگ تعاون، توانمند کردن مدیریت تعاونی ها، تحکیم شبکه تعاون، توسعه همکاری بین بخشی تعاونی ها، تامین مشوق و منابع مالی برای بخش تعاون، توسعه بازار و برندسازی تعاونی های تولیدی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها را راهبردهای هفتگانه برای بهبود فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور برشمرد و گفت:صندوق ضمانت تعاون میتواند ضمانت معامله بین تعاونی ها را صادر کند که این مسئله به خرید و فروش بین تعاونیها کمک شایانی میکند.
وی ادامه داد: به کمک شهرداریها و استانداری برای کمک به مردم نیاز داریم. در این باور هستیم اگر نمایشگاهی در کشور ایجاد شود، تعاونی بتوانند محصولات خود را عرضه کنند، هم واسطه ها کمتر می شوند و هم محصولات با تولید ایرانی گسترش مییابد.
کلانتری بیان کرد: در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری به دنبال این هستیم که رابطه ای بین تعاونیهای مصرف و تولیدی ایجاد کنیم. یعنی تعاونیهای مصرف میتواند به محل عرضه تعاونیهای تولیدی تبدیل شود، تا آنها بازار مناسبی رابرای فروش داشته باشند. تا زمانی که فرهنگ تعاون گسترش پیدا نکند تا وقتی نگاه دستگاه اجرایی و مدیران ارشد به موضوع تعاون نگاه شفاف نیست، فکر نمی کنیم سهم تعاون به ۲۵درصد برسد.
کلانتری با بیان اینکه صادرات در دو بخش تعاونیهای تولیدی و تعاونیهای مرزنشین صورت میگیرد افزود: صادرات تعاونیهای مرزنشین عمدتاً شامل تولیدات محلی بوده و محصولات متنوع تعاونیهای تولیدی نیز به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، آسیای میانه و ترکیه صادر میشود.
وی با اشاره به اینکه ۴۴۰ تعاونی دانش نیان در کشور فعالیت میکنند و محصولات آنها به کشورهای اروپایی صادر میشود گفت: تعاون میتواند یک شبکه بزرگ و موثر در اقتصاد داخلی و صادرات باشد، تحقق این نقش را در گرو نگاه ویژه به تعاون است. بسیاری از تعاونیهای صنایع دستی نیازمند بازار ویژه برای عرضه محصولات خود و همکاری استانداریها و شهرداریها برای ایجاد چنین بازاری هستند.
وی بر لزوم حمایت از تعاونیها جهت حضور در نمایشگاههای خارجی در راستای کسب بازار بیشتر تاکید کرد و افزود: حضور در این بازارها عامل افزایش انگیزه تعاونگران در راستای توسعه کمی و کیفی است.۶۵ درصد جمعیت کشور در تعاونیهاست.در سطح کشور ۱۹۰ هزار تعاونی به ثبت رسیده است که ۱۰۰ هزار تعاونی از این تعداد فعال هستند.
کلانتری با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به طور خاص ۷۰ درصد تسهیلات مورد نیاز طرح تولیدی را به تعاونگران اعطا میکند گفت: بانک کشاورزی نیز در خدمت تعاونیهاست و نزدیک به ۲۵ هزار تعاونی تولید در بخش کشاورزی و زیربخش کشاورزی از خدمات این بانک استفاده میکنند.برای سال ۱۳۹۴ در قانون بودجه رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار گرفته است تا تسهیلات ارزانقیمتتر را در اختیار تعاونیها قرار دهند که البته این میزان جدا از تسهیلات مستقیم بانکهاست.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٦ ۱٠:٣۹:٣٠

اخبار مرتبط