پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نرخ جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های پست بانک ایران اعلام شد

نیوزبانک-براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، هیأت مدیره پست بانک ایران نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپردههای این بانک را تصویب و به هریک از شعب و دفاترخدمات بانکی ابلاغ کرد.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، هیأت مدیره پست بانک ایران نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپردههای این بانک را تصویب و به هریک از شعب و دفاترخدمات بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، بنابرابلاغ ادارهکل سازمان و بهبود روشها؛ طبق این مصوبه، سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یکساله عادی 20 درصد و بازخرید آن تا قبل از یک ماه بدون سود، از یک ماه تا سه ماه با نرخ 10 درصد، از سه ماه تا شش ماه با نرخ 14 درصد ، از شش ماه تا نه ماه با سود 18 درصد و از نه ماه تا یک سال نیز با نرخ 20 درصد تعیین شده ا ست.
بنابراین گزارش: سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یکساله ستاره دنباله دار 20 درصد و بازخرید آن تا قبل از یک ماه بدون سود، از یک ماه تا شش ماه با نرخ 19 درصد و از شش ماه تا قبل از یکسال با نرخ سود 19/5درصد و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب نیز 50 میلیون ریال میباشد.
این گزارش می افزاید: سود علیالحساب سپرده ارمغان با نرخ 18 درصد و بصورت روز شمار و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب نیز 20 میلیون ریال میباشد که در صورت کاهش مبلغ سپرده به کمتر از 20 میلیون ریال نرخ سپرده مذکور با نرخ 10درصد و به صورت سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی محاسبه و پرداخت میشود.
همچنین سود علیالحساب سپرده کودک و نوجوان با نرخ 15درصد و بصورت روزشمار است که حداقل مبلغ برای افتتاح حساب یک میلیون ریال و حداقل ماندگاری آن سه ماه میباشد. البته براساس این طرح متقاضیان میتوانند با افتتاح حساب ماهیانه حداقل مبلغ 100 هزار ریال به حساب مذکور واریز نموده و درصورت رسیدن مانده حساب به مبلغ 20 میلیون ریال و رعایت شرایط ماندگاری آن طی یک ماه، از سود علی الحساب 18 درصد بهرهمند شده و درصورت رسیدن مانده حساب سپرده به مبلغ 50 میلیون ریال و ماندگاری آن طی یک ماه، سود علی الحساب 20 درصد به آن پرداخت میشود.
گفتنی است: سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی این بانک با نرخ 10درصد و به صورت روزشمار میباشد که حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و مشمول دریافت سود 500 هزار ریال است و در صورت کاهش مبلغ سپرده به کمتر از آن، سودی به حساب مذکور تعلق نخواهد گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٦ ۱٠:۱٧:٠۲

اخبار مرتبط