پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون منابع انسانی بانک ملی ایران:

کارآمدتر کردن کارکنان، هدف بانک ملی در حوزه منابع انسانی

نیوزبانک-محمدعلی ایزدی در مراسم افتتاحیه همایش مشترک بررسی مسائل آموزشی بانک و همچنین نیروی انسانی، سرمایه ملی، با اشاره به اهمیت نقش منابع انسانی در رشد و ارتقای بانک ابراز داشت: برای داشتن نیروی انسانی کارآمد و افزایش بهرهوری سرمایه انسانی ضرورت دارد انگیزهها و مهارتهای کارکنان افزایش یابد.

محمدعلی ایزدی در مراسم افتتاحیه همایش مشترک بررسی مسائل آموزشی بانک و همچنین نیروی انسانی، سرمایه ملی، با اشاره به اهمیت نقش منابع انسانی در رشد و ارتقای بانک ابراز داشت: برای داشتن نیروی انسانی کارآمد و افزایش بهرهوری سرمایه انسانی ضرورت دارد انگیزهها و مهارتهای کارکنان افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، محمدعلی ایزدی گفت: از زمان شروع به کار دکتر همتی در بانک ملی ایران برای کارآمدتر کردن نیروهای انسانی، به طور همزمان گامهای اساسی در جهت افزایش انگیزه و همچنین افزایش مهارتهای کارکنان برداشته شده است.
به گفته ایزدی، رفع دغدغههای معیشتی و اصلاح حقوق کارکنان، ایجاد طرح بانکدار برای افزایش پیشرفت شغلی کارکنان، برونسپاری خدمات درمانی و طرح بیمه بستری کارکنان، بهینهسازی و ارتقا خدمات رفاهی بانک از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش انگیزه کارکنان بوده است.
ایزدی در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش مهارتهای کارکنان گفت: نیازسنجی و اجرای دورههای آموزشی مبتنی بر مقتضیات بانکداری نوین و حرکت به سمت آموزشهای کیفی و کارگاهی با هدف اثربخش کردن آموزشها، از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده است.
وی با اشاره به ترکیب منابع انسانی بانک ملی ایران و تشریح شاخصههایی نظیر سن، تحصیلات و تجربه، بر ضرورت جانشینپروری در بانک تاکید کرد و گفت: بانک ملی ایران دارای نیروهای با تجربه و متخصص ارزشمندی در بدنه خود است که باید این ظرفیتها، شناسایی و مورد بهرهبرداری شایسته قرار گیرد.
در ابتدای این همایش رئیس اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران با تشریح عملکرد این اداره کل در سال 93 بیان داشت: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، ایجاد طرح بانکدار، افزایش سقف پرداختی بیمه عمر و حوادث کارکنان، همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، ارتقای شغلی و اعطای امتیاز تشویقی به همکاران جانباز حالت اشتغال و تغییر نحوه انتصاب کارکنان به مشاغل کارشناسی، از مهمترین فعالیتهای انجام شده در حوزه منابع انسانی طی سال گذشته بود.
منصور پشوتن، بازنگری نظام توسعه و ارتقای کارکنان، طراحی و پیادهسازی مدل شایستگی مدیران و بازنگری در فرمهای ارزشیابی کارکنان را از شاخصترین برنامههای اداره کل سرمایه انسانی در سال 94 عنوان کرد.
در ادامه رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال 93 ابراز داشت: طراحی و بازنگری در 17 دوره آموزشی، برگزاری یک هزار و 556 دوره آموزشی برای 46 هزار و 556 نفر از کارکنان، گسترش و توسعه کارگاههای آموزشی به تعداد 390 دوره، برگزاری آزمونهای تعیین سطح ریالی، ارزی و بانکدار، بررسی 613 موضوع پیشنهادی پایاننامه مقطعکارشناسی ارشد کارکنان، تهیه 20 هزار جلد منابع آموزشی دورهها، برگزاری 16 جلسه کمیته نیازسنجی آموزشی و آغاز به کار جلسه کمیته راهبری آموزش بانک و برگزاری چندین جلسه در این زمینه، جزو اقدامات مهم انجام شده در حوزه آموزش در سال 93 بوده است.
مهرداد کامکار صالحی با اشاره به برنامههای این اداره کل در سال 94، ارزیابی اثربخشی آموزشها، اصلاح منابع و محتوای آموزشی، آموزشهای بلند مدت و اجرای برنامههای آموزشی ضمن خدمت را به عنوان اصلیترین برنامههای جاری برشمرد.
همایش نیروی انسانی، سرمایه ملی با حضور مسئولان و کارشناسان سرمایه انسانی و دبیرخانه و امور اداری و همچنین بیست و سومین همایش بررسی مسائل آموزشی بانک با حضور مسئولان و کارشناسان آموزش بانک ملی ایران در سراسر کشور به مدت 2 روز در مرکز آموزشی - رفاهی بابلسر برگزار میشود. پس از برگزاری مراسم افتتاحیه که مسئولان اداره امور شعب استان مازندران نیز در آن حضور داشتند، بررسی مسائل مختلف حوزههای سرمایه انسانی و آموزش در دو سالن جداگانه مورد پیگیری قرار گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۱٦ ٠۹:٠٧:۵٦

اخبار مرتبط