پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قوانین جدید واگذاری کدهای 3 و 4 رقمی تلفن:

قیمت‌گذاری میلیونی و میلیاردی برای کدهای خدماتی

نیوزبانک- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه اخیر خود از تغییر تعرفه کدهای 3 و 4 رقمی تلفن ثابت خبر داد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه اخیر خود از تغییر تعرفه کدهای 3 و 4 رقمی تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی درباره حق اشتراک کدهای سه و چهار رقمی تلفن ثابت تصمیمی جدید اتخاذ کرده و قیمتهای متفاوتی برای این کدها اعلام کرده است.

براساس مصوبه مورخ 23 فروردینماه امسال، کمیسیون تنظیم مقررات آییننامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب 22 خردادماه سال 1390 را پس از حدود چهار سال، با توجه به بازخوردهای دریافتی از اجرا و مطالعات صورت گرفته و در عین حال دلایلی مانند نیاز به ایجاد ظرفیتهای جدید برای رفع مغایرت کدهای واگذار شده فعال قبلی مورد کارشناسی مجدد قرار داده و براساس آنچه ضرورت ساماندهی این کدها اعلام شده، تعرفههای جدیدی در این بخش در نظر گرفته است.

براساس این مصوبه، کدهای سه و چهار رقمی به بخشهای مختلفی تقسیم شده و برای هر بخش شرایط متفاوتی اعمال شده است. در نهایت نیز اینگونه به نظر می رسد که با اجرای این مصوبه از این پس تماس با برخی کدهای خدماتی دیگر مانند گذشته رایگان نباشند و شماره برخی از آنها نیز دستخوش تغییر شود.

طبق این مصوبه، واگذاری کدهای سه رقمی حالت رایگان خواهد داشت اما اینکه کدام کدها در این بخش قرار می گیرند شرایط خاص خود را دارد.

کدهای سه رقمی که در حال حاضر تمام آنها با شمارههای 11 و 12 و 19 شروع میشوند گروهی از کدهای خدماتی هستند که به آنها عنوان ملی اطلاق میشود، چرا که لازم است بهرهگیری از آنها در سطح کلیه استانهای کشور تعریف شده باشد.

این کدها به دو گروه اضطراری و عمومی تقسیم میشوند که گروه شمارههای سهرقمی اضطراری ملی دارای ویژگیهایی هستند که در میان آنها میتوان به داشتن جنبههای حیاتی و فوری آنها اشاره کرد. در این بخش شماره کدهایی مانند اورژانس، آتشنشانی، پلیس و ... قرار میگیرد. همچنین به طور معمول مدت زمان مکالمه با این کدها کوتاه بوده و خدمترسانی آنها در سطح کل کشور مورد نیاز است.

در این زمینه واگذاری کدها با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب کمیسیون به صورت رایگان بوده و تماس با این کدها نیز رایگان خواهد بود. در حال حاضر برای این کدها جدولی طراحی شده که در ذیل آمده است:

اما گروه دوم کدهای سهرقمی کدهای عمومی ملی هستند که این کدها نیز دارای ویژگیهای خاص خود هستند. مدت زمان مکالمه با این کدها کوتاه و خدمترسانی آنها در تمام کشور مورد نیاز است و خدمات ارائه شده از طریق آنها مورد نیاز عموم مردم است.

در خصوص واگذاری این کدها در صورت تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و کمیسیون تنظیم مقررات به شکل رایگان عمل خواهد شد، اما تماس با این کدها رایگان نبوده و ارائهکنندگان این خدمات میتوانند جهت هر دقیقه مکالمه با آنها از مشترکان تلفن ثابت هزینهای معادل تعرفه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی و از افرادی که از طریق تلفن همراه تماس گرفتهاند مبلغی معادل هزینه مکالمه موبایل به ثابت دریافت کنند.

جدول ذیل لیست کدهای سه رقمی این بخش را در بر می گیرد:

بنا بر این گزارش، کمیسیون تنظیم مقررات در عین حال به تقسیمبندی انواع کدها پرداخته که بر این اساس در میان کدهای چهاررقمی گروهی از کدها که به خدمات عمومی اختصاص دارند، کدهای خدماتی چهاررقمی عمومی (ملی) نام دارند.

در واقع کدهای خدماتی عمومی (ملی) شمارههایی چهاررقمی هستند که با دو شماره 13 و 14، 15، 16 یا 17 آغاز میشوند و بهرهگیری از آنها برای بیش از دو استان طراحی شده و دسترسی به آنها حالت یک طرفه دارد.

اما کدهای خدماتی عمومی (استانی) به گروهی دیگر از کدهای چهاررقمی اطلاق میشود که با 18 شروع میشوند و استفاده از آنها برای یک استان و به شکل یک طرفه تعریف شده است. همچنین کدهای خدماتی بین استانی گروه دیگری از کدهای چهاررقمی هستند که به دو گروه اول و دوم تقسیم میشوند.

کدهای چهاررقمی بین استانی علاوه بر چهار رقم اصلی دارای یک صفر در ابتدای شماره نیز هستند و اغلب با 96 شروع میشوند.

طبق مصوبه اخیر، قیمت پایه واگذاری هر یک از کدهای خدماتی چهار رقمی عمومی (ملی و استانی) برابر با 16 میلیون ریال، کد خدماتی بینشهری گروه دوم 700 میلیون ریال و کد خدماتی بین شهری گروه اول یک میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است.

البته کدهای خدماتی نیز مانند شمارههای معمولی تلفن ثابت براساس رند بودن به چهار گروه طلایی، نقرهای، برنز و معمولی تقسیم شدهاند که در این میان برای واگذاری کدهای خدماتی طلایی مزایده برگزار میشود و قیمت پایه مزایده برای کدهای بین استانی گروه اول 40 میلیارد ریال، برای کدهای خدماتی عمومی (ملی) 2.5 میلیارد ریال و برای کدهای خدماتی عمومی استان با توجه به نام استان مطابق جداول ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.

نکتهی دیگر آنکه کدهای واگذار شده از طریق مزایده تنها برای مدت پنج سال تخصیص پیدا میکنند و تمدید زمان استفاده از آنها منوط به شرایط جدید مصوب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود.

اما در این میان مشترکینی که قبل از تصویب این آییننامه، کد خدماتی طلایی مزایدهای به آنها واگذار شده و کد آنها در شبکه فعال است در صورت تمایل برای ادامه استفاده از اینکه، در صورت تشخیص کمیته واگذاری کدهای خدماتی و پرداختی مبلغ پایه مزایده میتوانند کماکان از آن استفاده کنند.

همچنین در این مصوبه تاکید شده هزینهی سالانه واگذاری و استفاده از کد خدماتی، در چهار قسط و هر سه ماه یکبار توسط سازمان از مشترک اخذ خواهد شد و در این میان شرکتهایی که مایل به استفاده از این کدها هستند موظف میشوند جهت اخذ مجوز، قسط اول مبلغ محاسبه شده سالیانه کد خدماتی را همزمان با اعطای مجوز پرداخت کنند.

علاوه بر این اگر مشترک نسبت به پرداخت هزینه سالانه واگذاری در مهلت مقرر اقدام نکند، سازمان پس از تصویب در کمیته نسبت به قطع ارتباط و لغو مجوز آن اقدام خواهد کرد.

البته در این میان برای متقاضیان کدهای سهرقمی نیز شرایطی در نظر گرفته شده و اینگونه عنوان شده است که این کدها تنها به وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی با تشخیص کمیته واگذاری کدها و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات تعلق خواهد گرفت، اما کدهای خدماتی عمومی (ملی، استانی و بیناستانی) به اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تعلق خواهد گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۱٤ ۱٣:٣۲:٣٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!